Opfyldelse

I et juridisk perspektiv refererer "opfyldelse" til at opfylde eller gennemføre en forpligtelse eller et krav i henhold til en aftale, en kontrakt eller en lovmæssig bestemmelse.

Det indebærer, at en part udfører eller leverer det, der er aftalt eller krævet, og opfylder dermed deres forpligtelser eller rettigheder i henhold til den pågældende aftale eller lov.

Økonomisk opfyldelse

Når det kommer til økonomi, kan opfyldelse relateres til betaling af en fordring. Hvis en person skylder en anden person et beløb, vil opfyldelsen være, når skyldneren betaler den skyldige sum til kreditor i overensstemmelse med betalingsbetingelserne. Dette kan omfatte betaling af gæld, renter eller andre aftalte omkostninger.

Rettigheder og pligter

Opfyldelse kan også gælde for rettigheder og forpligtelser i andre sammenhænge. For eksempel, hvis der er en kontrakt mellem to parter, hvor den ene part har rettigheder til brug af intellektuel ejendom, vil opfyldelsen være, når den anden part leverer de nødvendige licenser, rettigheder eller materialer som aftalt.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.