Effektiv rente

Omvendt en nominel rente er en effektiv rente en årlig rentesats, der giver låntager et billede af de faktiske omkostninger ved et lån. Formålet er at give låntageren mulighed for at vurdere de samlede udgifter ved lånet, så det bliver nemmere at træffe beslutning om lånet.

Effektiv rente - Forstå hele begrebet

Hvad er effektiv rente?

Effektiv rente er den årlige rente, der tager højde for alle omkostninger ved et lån, f.eks. renter, gebyrer og eventuelle andre omkostninger. Effektiv rente giver bedre indikation af den faktiske omkostning ved et lån end den nominelle rente, der kun tager højde for renterne.

Effektiv rente formel

Effektiv rente kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Effektiv rente = ( 1 + ( nominel rente ÷ antal rentetilskrivningsperioder ) ) ^ ( antal rentetilskrivningsperioder ) - 1

I formlen er ´nominel rente´ den rente, der er angivet af långiveren, ´antal perioder´ er antallet af betalinger, der skal gøres, og ´antal perioder per år´ er antallet af betalinger per år.

Hvordan beregnes effektiv rente?

Lad os tage et eksempel, hvor vi betragter to forskellige tilbud på investeringer og beregner den effektive rente.

  • Investering A giver 10 % i rente, med månedlig rentetilskrivning.
  • Investering B giver 10,1 %, med halvårlig rentetilskrivning.
Hvilken investering er bedst?

I begge tilfælde er den nominelle rente oplyst. Den effektive rente beregnes ved at justere den nominelle rentesats for antallet af rentetilskrivningsperioder, som investeringen kommer til at give i afkast. Vi benytter formlen fra ovenstående:

Selvom Investering B har en højere angivet nominel rentesats, bliver den effektive rente mindre end ved Investering A, fordi Investering A tilskriver rente hver måned i stedet for halvårligt. Investering A er således den bedste Investering.

Hvis du investerer 5 mio. kr., vil du altså miste 5,800 kr. om året ved at vælge Investering B frem for Investering B.

Hvad er nominel rente?

Nominel rente er den rente, der står angivet på lånet. Det er den rente, du betaler på lånebeløbet uden gebyrer og andre ekstra omkostninger. Den nominelle rente består af selve renten, og den derfor altid være lavere end den effektive rente.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.