Effektiv rente

Omvendt en nominel rente er en effektiv rente en årlig rentesats, der giver låntager et billede af de faktiske omkostninger ved et lån. Formålet er at give låntageren mulighed for at vurdere de samlede udgifter ved lånet, så det bliver nemmere at træffe beslutning om lånet.

Effektiv rente

Hvad er effektiv rente?

Effektiv rente er den årlige rente, der tager højde for alle omkostninger ved et lån, f.eks. renter, gebyrer og eventuelle andre omkostninger. Effektiv rente giver bedre indikation af den faktiske omkostning ved et lån end den nominelle rente, der kun tager højde for renterne.

Effektiv rente formel

Effektiv rente kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Effektiv rente = 1 + nominel rente/100ˆ (antal perioder/antal perioder per år) – 1

I formlen er ´nominel rente´ den rente, der er angivet af långiveren, ´antal perioder´ er antallet af betalinger, der skal gøres, og ´antal perioder per år´ er antallet af betalinger per år.

Hvordan beregnes effektiv rente?

En effektiv rente beregnes ved at tage højde for alle omkostninger ved et lån, herunder også lånebeløb, lånets løbetid mv. For at beregne renten skal man derfor vide alle omkostninger ved lånet og anvende dem i formlen ovenfor. Renten varierer derfor meget fra lån til lån.

Eksempel på beregning af effektiv rente: Mads låner Simon 100.000 kr. med en nominel rente på 5 % og et årligt gebyr på 2.000 kr. Lånet har en løbetid på 5 år og månedlige betalinger.

For at beregne den effektive rente skal du også tage højde for de månedlige betalinger og lånets samlede løbetid. Det gør du ved at dividere lånets samlede omkostninger (lånebeløb + gebyrer) med lånets samlede løbetid i måneder (60 måneder), og derefter gange resultatet med 12 for at få den effektive rente i procent.

For at beregne lånets samlede omkostninger, skal du tilføje det samlede gebyr til lånebeløbet: 100.000 kr. + (2.000 kr. X 5 år) = 110.000 kr.

Lånets samlede løbetid i måneder er 5 år X 12 måneder per år = 60 måneder i alt.

Så den effektive rente er: (110.000 kr. / 60 måneder) X 12 = 23.3 %.

Hvad er nominel rente?

Nominel rente er den rente, der står angivet på lånet. Det er den rente, du betaler på lånebeløbet uden gebyrer og andre ekstra omkostninger. Den nominelle rente består af selve renten, og den derfor altid være lavere end den effektive rente.