Kommanditselskab (K/S)

Et kommanditselskab (K/S) er en juridisk virksomhedsstruktur, der kombinerer elementer fra to forskellige typer partnere, nemlig komplementarpartnere og kommanditister. Denne selskabsform er især almindelig inden for erhvervslivet og investeringer, hvor forskellige parter ønsker at samarbejde om et projekt eller en virksomhed, men har forskellige ansvarsniveauer og involveringsgrader.

Hvad er et kommanditselskab?

Et kommanditselskab (K/S) består af to typer selskabsdeltagere, nemlig komplementarer og kommanditister, hvor den ene part (komplementaren) har en aktiv ledelsesrolle i virksomheden, mens den anden part (kommanditisten) kun investerer kapital i virksomheden. Både fysiske og juridiske personer kan være deltagere i selskabet.

Ejerkredsen i et K/S

Ejerkredsen i et kommanditselskab består af to hovedkategorier, herunder komplementaren og kommanditisten.

  • Komplementarer er aktive partnere, der deltager i selskabets daglige drift og beslutningsproces. De har fuldt personligt ansvar for selskabets forpligtelser.
  • På den anden side er kommanditister kapitalinvestorer, der har en begrænset rolle i drift og beslutningstagning. De har kun ansvar for deres indskud og er ikke personligt ansvarlige for selskabets gæld ud over deres investering.

Krav til kommanditselskaber

Nedenfor er en oversigt over kravene, der gælder for kommanditselskaber:

  • Selskabsstruktur – Et K/S skal have mindst to ejere, hvor mindst én er kommanditist, og mindst én er komplementar.
  • Hæftelse og ansvarsfordeling – Kommanditisten har begrænset Hæftelse, mens komplementaren hæfter solidarisk og ubegrænset.
  • Vedtægter – Virksomheden skal have vedtægter, der fastlægger rammerne for drift og ansvar.
  • Direktion og bestyrelse – En Direktion og en bestyrelse skal etableres for ledelse og beslutningstagning.
  • Årsregnskab og årsrapport – Registreringspligtige K/S skal udarbejde årsregnskab og indberette årsrapport.
  • Ingen kapitalkrav – Der er ingen krav om minimumskapitalkrav ved stiftelse af et K/S.

Årsregnskab og årsrapport

Komplementarens status afgør, om virksomheden skal udarbejde årsregnskab og offentligt aflæsse årsrapport.  Hvis alle komplementarer i kommanditselskabet er andre med begrænset Hæftelse som anpartsselskaber, aktieselskaber eller partnerselskaber, skal det opfylde kravene i Årsregnskabsloven om årsrapportens udarbejdelse og indgivelse.

Kommanditselskaber og skat

Et K/S beskattes ikke som en separat enhed. Skatteforpligtelserne og fordelingen af overskud og tab følger partnerskabsaftalen og beskattes på individuelt niveau hos partnerne. Dette giver en vis fleksibilitet i forhold til at optimere skatteforholdene i overensstemmelse med individuelle skattesituationer. Skattemæssigt er K/S fleksibelt og tillader individuel beskatning af partnerne baseret på deres andel af selskabet.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.