Bestyrelse

En bestyrelse er en betegnelse for et selskabs øverste ledelse, som har ansvaret for den strategiske retning i virksomheden. Det er blandt andet bestyrelsen, der udarbejder virksomhedens retningslinjer og godkender årsrapporten. 

Hvilke opgaver har en bestyrelse?

Bestyrelsens primære opgave er at håndtere virksomhedens strategiske ledelse. Dette indebærer mange forskellige opgaver, herunder:

  • Udarbejdelse af virksomhedens retningslinjer
  • Vejledning af virksomhedens direktion
  • Godkendelse af virksomhedens årsrapport
  • Godkendelse af bagudrettet arbejde
  • Ansættelse af direktionen, som er den, der er ansvarlig for den daglige drift i virksomheden
  • Føre kontrol med direktionen 

Hvordan opretter man en bestyrelse?

Ejerne af selskabet skal på en generalforsamling vedtage, at der skal oprettes en bestyrelse. Når det er blevet vedtaget, skal det indføres i selskabets vedtægter. På generalforsamlingen skal ejerne vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Det indebærer, at tegningsreglen skal ændres, så bestyrelsen kan binde selskabet.

Hvilke selskaber skal have en bestyrelse? 

Det er ikke alle selskaber, der er forpligtet til at have en bestyrelse. Loven forpligter visse selskabsformer til at have en bestyrelse, samt hvordan bestyrelsen skal sammensættes:

  • Aktieselskab (A/S): Loven bestemmer, at et aktieselskab skal have en bestyrelse. Det er et krav, at bestyrelsen består af mindst tre medlemmer, som skal vælges på en generalforsamling
  • Anpartsselskab (ApS): Det er frivilligt, om et anpartsselskab opretter en bestyrelse.

Hvem kan være bestyrelsesmedlem?

En bestyrelse består af flere medlemmer, som enten er blevet valgt ind eller er ejerne af selskabet. Man er typisk frivillig som bestyrelsesmedlem, men i enkelte tilfælde modtager bestyrelsesmedlemmer løn for arbejdet. Det er et krav, at medlemmerne er fysiske personer, som er myndige. Det vil sige, at medlemmerne ikke må være under værgemål.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.