Årsrapport

En årsrapport er en rapport, der udarbejdes af en virksomhed eller organisation for at redegøre for dens økonomiske resultater og aktiviteter i løbet af et regnskabsår. Årsrapporten indeholder vigtige oplysninger og finansielle data, der giver interessenter, herunder investorer, kreditorer, medarbejdere og offentligheden, en indsigt i virksomhedens økonomiske situation.

Hvilke virksomheder skal indberette årsrapport?

En årsrapport skal udarbejdes af virksomheder og organisationer, der er forpligtet til at gennemføre lovpligtig rapportering af deres finansielle resultater og aktiviteter. Kravet for indberetning af årsrapport gælder for stort set alle selskaber og andre juridiske enheder, herunder;

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Det er lovpligtigt at en årsrapport altid indeholder følgende oplysninger:

  • Ledelsesberetning – Dette er en indledende del, hvor virksomhedens ledelse giver en sammenfattende vurdering af årets aktiviteter, resultatopgørelse og fremtidsudsigter.
  • Årsregnskab – Dette omfatter finansielle oplysninger som resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter til regnskabet. Disse oplysninger giver en detaljeret oversigt over virksomhedens indtægter, udgifter, aktiver, gæld og pengestrømme.
  • Revisionspåtegning – En uafhængig revisors erklæring om, at årsregnskabet er blevet revideret i overensstemmelse med gældende regnskabsstandarder og at det giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.
  • Ledelsens vurdering af risici og fremtidsudsigter – Dette afsnit indeholder typisk en beskrivelse af de risici, virksomheden står over for, og en analyse af dens fremtidige planer og forventninger.

Derudover kan årsrapporten også indeholde oplysninger om virksomhedens struktur, bestyrelse, ejerskab, sociale og miljømæssige ansvar samt andre relevante oplysninger.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.