Resultatopgørelse

En resultatopgørelse er et regnskabsbegreb, som betegner en finansiel rapport. Rapporten viser en virksomheds indtægter og udgifter i en nærmere bestemt periode. Den nærmere bestemte periode strækker sig typisk over et år. Formålet med rapporten er primært at vise, hvorvidt virksomhed i det hele taget tjener penge.

Hvad er en resultatopgørelse?

Resultatopgørelse er med til at give en status på, hvad forskellen er mellem omkostninger og omsætning i virksomhedens regnskabsafslutning. Det er mest normalt, at regnskabsperioden regnes fra d. 1. januar til d. 31. december, men visse virksomheder har forskudte regnskabsår. Af den grund kaldes resultatopgørelsen typisk for årets resultat.

Hvad viser en resultatopgørelse?

Regnskabet i en resultatopgørelse viser virksomhedens evne til at tjene penge. Opgørelsen strækker sig over en bestemt periode og viser virksomhedens indtægter og udgifter på de forskellige driftskonti. På den måde kan ledelsen i virksomheden og investorerne få et indblik i virksomhedens performance.

Hvad består resultatopgørelsen af?

En resultatopgørelse skal opstilles skematisk. Man skelner mellem resultatopgørelser, der er artsopdelt og funktionsopdelt. Den store forskel mellem de to former er, hvordan virksomhedens omkostninger bliver opstillet.

  • Artsopdelt resultatopgørelse: Virksomhedens omkostninger opdeles efter art, f.eks. vareforbrug, personaleomkostninger, afskrivninger og andre eksterne omkostninger. Denne form for opgørelse bliver oftest anvendt i handels- eller servicevirksomheder.
  • Funktionsopdelt resultatopgørelse: Virksomhedens omkostninger opstilles efter deres funktion, f.eks. produktionsomkostninger eller salgsomkostninger. Det anvendes typisk for produktionsvirksomheder.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.