Guide til Holdingselskaber

Et holdingselskab er nemlig en anderledes selskabsform, hvorfra aktier eller anparter ejes. Formålet er at investere og opnå skattemæssige fordele. Bliv klogere herunder.

 1. Hvad er et holdingselskab?
 2. Sådan fungerer en holdingstruktur
 3. Hvordan opretter jeg et holdingselskab?
 4. Hvilke krav stilles der?
 5. Fordele og ulemper ved holdingselskab
 6. Opret selskab nu

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab også kaldt moderselskab er en slags investeringsselskab, som ejer aktier og/eller anparter i et aktieselskab (A/S) og/eller anpartsselskab (ApS). I praksis betyder det, at der ikke foregår nogen egentlig drift eller produktion i holdingselskaber. Når moderselskabet investerer i andre selskaber, kaldes disse for datterselskaber.

Tip: Det er kun kapitalselskaber, der kan fungere som holdingselskaber. Derfor kan en enkeltmandsvirksomhed eller en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) hverken fungere som eller ejes af holdingselskaber.  

Sådan fungerer en holdingstruktur

Normalvis vil et holdingstruktur være etableret med det primære formål at investere i andre kapitalselskaber. Kapitalselskaberne (A/S og ApS) er de egentlige driftsselskaber, hvor aktiviteten og produktionen af en vare, service eller ydelse foregår. Holdingselskabet har derfor ikke nogen omsætning af sin virksomhed.  

Hvordan opretter jeg et holdingselskab?

Grundlæggende kan et holdingselskab oprettes på 3 forskellige måder afhængigt af, hvilken måde der passer bedst til dit behov. Former for stiftelse er følgende;

 1. Rullende kapital – Ved at oprette holdingselskab og driftsselskab (enten aktieselskab eller anpartsselskab) samtidigt.
 2. Skattefri aktie/anpartsombytning – Ved at anvende aktier/anparter som apportindskud fra driftsselskabet og overføre indskuddet til holdingselskabet.
 3. Omdannelse af driftsselskabet – Et nyt driftsselskab etableres, mens det gamle driftsselskab omdannes til et holdingselskab.

Rullende kapital

Rullende kapital er betegnelsen for den finansiering eller indbetaling, der kræves ved oprettelse af et holdingselskab og driftsselskab på samme tid. Det betyder, at selskabskapitalen fra den etablerede holdingstruktur ´ruller´ videre, så det samme beløb endnu engang anvendes til stiftelse af driftsselskabet.

Eksempel: Mette opretter et holdingselskab med 40.000 kr. i egenkapital. Mette starter ligeledes et driftsselskab i form af et ApS. Da anpartsselskaber kræver en startkapital på 40.000 kr., kan ejeren blot lade holdingselskabets egenkapital `rulle` videre og etablere det andet selskab.

Skattefri aktie/anpartsombytning

Skattefri aktie-/anpartsombytning kan bruges til oprettelse af et holdingselskab, når aktierne/anparterne anvendes som apportindskud. Apportindskuddet er værdierne, der skydes ind i selskabet og erstatter dermed det kontante krav. Der gælder dog et ejertidskrav, som betyder, at kapitalandele i selskabet ikke kan sælges i en periode på 3 år.

Eksempel: Jens og Mads ejer hver især 50 % af deres fælles virksomhed tømmerfirma ApS. Jens ønsker at oprette et holdingselskab og bruger sin ejerandel i tømmerfirmaet som apportindskud til oprettelsen. Det nystiftede holdingselskab ejer nu andele i tømmerfirmaet, men kan ikke sælge sine andele i de næste 3 år fra stiftelsestidspunktet.

Omdannelse af driftsselskab

Ved denne etableringsform omdannes driftsselskabet til et holdingselskab. Her vil driftsselskabet anvendes som apportindskud og overdrages til et nyt driftsselskab. Samtidig vil det gamle driftsselskab omdannes til et holdingselskab.

Eksempel: Jens og Mads har fælles ejerskab i A-virksomhed ApS og B-virksomhed A/S. Partnerne har i en længere periode haft positiv vækst i begge virksomheder, og de ønsker du at oprette et holdingselskab. Formålet er at overføre overskuddet fra driftsselskabet til holdingselskabet til nye investeringsmuligheder. Jens og Mads overdrager derfor A-virksomheden ApS som apportindskud til B-virksomheden A/S. A-virksomheden ApS omdannes til et holdingselskab og moderselskab for B-virksomheden A/S.

Opret dit Holdingselskab nemt og enkelt

Med et holdingselskab kan du eje andre selskaber, flytte kapital rundt mellem virksomheder og undgå at betale personlig indkomstskat ved salg af virksomheder.

Hvilke krav stilles der?

Ligesom andre selskabsformer, er det også en række formelle forpligtigelser tilknyttet et holdingselskab. Ejerne skal leve op til følgende krav;

Kapitalkrav

Udtrykket `kapitalkrav` er den sum penge, der kræves ved etableringen af et selskab. Et holdingselskab er en selskabstype med investeringsformål, og derfor ikke en selvstændig selskabsform. Holding kan bestå af et ApS eller A/S. Ved anpartsselskaber er kapitalkravet 40.000 kr., mens aktieselskaber har et kapitalkrav på 400.000 kr.

Digitalisering

I forbindelse med registreringen af dit selskab, stilles der krav om digitalisering. Offentlige myndigheder som Erhvervsstyrelsen, Skattemyndighederne mv. skal have mulighed for at indhente oplysninger om din virksomhed, eller kommunikere med dig igennem digitale medier som NemID eller digital post.

Løbende opdatering

Et andet vigtigt krav til holdingselskaber er, at relevante oplysninger som kontaktinformationer vedtægter mv. løbende opdateres og holdes ajour. Et eksempel på ændringer i vedtægter kunne være navneændring eller formål. Ved ændringer skal disse nye oplysninger indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Stiftelsesdokument

Et stiftelsesdokument er en skriftlig erklæring og bekræftelse af et selskabs stiftelse. Dokumentet indeholder oplysninger om selskabet og selskabets stiftere. Alle selskabets ejere skal underskrive dokumentet, hvad enten det er fysiske eller juridiske personer.

Vedtægter

Vedtægter er grundlæggende et dokument der beskriver det regelsæt, som et selskab skal følge. I vedtægterne skal alle oplysninger om selskabet, selskabets formål, ejerfordeling og regnskabsår fremgå. På denne måde skal vedtægterne fungere som en slags rettesnor for driften af selskabet.

Ejerbog

En ejerbog indeholder oplysninger om, hvem virksomhedens ejere er. Bogen angiver også, hvor stor ejerdel de enkelte ejere og panthavere hver især besidder. Det er en pligt at udarbejde en ejerbog, men frivilligt om en virksomhed ønsker at offentliggøre denne. Offentlige myndigheder skal kunne tilgå virksomhedens ejerbog.

Læs mere om de obligatoriske krav til en ejerbog her.

Arbejdsskadeforsikring

Ifølge Arbejdsskadeforsikringsloven er holdingselskaber også omfattet af reglerne om arbejdsskadeforsikring. Det skyldes direktøren. Et holdingselskab har en direktør, som oftest er ejeren selv. Efter lovens rammer er direktøren også ansat, og derfor skal der tegnes en ansvarsforsikring.

Bogføring

Grundlæggende skal et holdingselskab løbende holde bogføring, når der foregår aktiviteter i form af lønudbetaling, investering mv. i firmaet. Når selskabet kun bruges til at eje anparter/aktier i et andet selskab, vil behovet være lille. I dette tilfælde vil det være mest naturligt at bogføre, når årsrapporten udarbejdes.

Gå i dybden med bogføring her.

Årsrapport

Det er lovpligtigt at ethvert holdingselskab årligt indsender årsregnskab, også kaldt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten er en slags dokumentation til de offentlige myndigheder, der holder kontrol med virksomheder. Alle selskaber skal desuden opbevare dokumenterne for deres regnskab i minimum 5 år.

Tip: Hvert selskab skal udarbejde sit eget årsregnskab. Er der tale om en holdingstruktur med ét eller flere driftsselskaber, skal der udarbejdes et regnskab for både holdingselskabet og hver især for driftsselskaberne.  

Læs mere om krav til regnskab og årsrapport her.

Fordele og ulemper ved holdingselskab

Der er både fordele og ulemper ved etableringen af et holdingselskab.  Herunder er oplistet de vigtigste punkter ved stiftelsen af en holdingstruktur, som kan hjælpe med at danne overblik.

Fordele:

 • Rullende kapital – Når der oprettes et holdingselskab og driftsselskab samtidig, kan startkapitalen fra holdingselskabet rulle videre og dække startkapitalen i driftsvirksomheden.
 • Selskabsskat – Når et holdingselskab ejer mere end 10 % aktier eller andele i et driftsselskab, skal det kun betale selskabsskat (som er på 22% i 2022).
 • Skattefrit udbytte – Når et datterselskab har et overskud, kan overskuddet skattefrit overføres til moderselskabet.
 • Beskyttelse mod eventuelle kreditorer – I tilfælde af gæld og konkurs af driftsselskabet, kan kreditorer ikke opkræve gælden afviklet hos holdingselskabet. Pengeoverførslerne til holdingselskabet er dermed beskyttet.
 • Flere ejere kan opnå skattefri udbytte – Når flere personer har fælles ejerskab i en driftsvirksomhed, kan personerne hver især oprette et holdingselskab og overføre overskuddet skattefrit til sit eget holdingselskab.
 • Skattefri frasalg – Når holdingselskabet sælger aktier/anparter i driftsselskabet, skal det ikke betale skat af salgsudbyttet. Det er op til den enkelte ejer at beslutte om hele beløbet bruges til ny investering. Ejeren kan også trække en sum penge ud til privatbrug, dog beskattes dette beløb med almindelig personskat.

Ulemper:

 • Stiftelsesomkostninger – Ved stiftelse af et holdingselskab og driftsvirksomhed vil der være selskabsomkostninger for to virksomheder og derved højere udgifter.
 • Administrativt krævende – Alle selskaber har pligt til at udarbejde årsregnskab, også passive holdingselskaber.

Opret selskab nu

Du kan med fordel bruge Dokument24 til oprettelse af din(e) selskab(er). Med vores online formular kan du nemt og enkelt etablere din nye koncern. Udfyld blot vores online formular, betal for dokumenterne og bekræft anmodningen. Vi udarbejder alle nødvendige dokumenter stiftelsesdokument, vedtægter mv., og registrerer virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

Kom i gang med dit holdingsselskab allerede i dag

Kun 1.195 kr. (eks. moms/gebyrer)

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg trække penge ud af et holdingselskab?

Hvis du ønsker at trække penge ud af dit holdingselskab til privatbrug, beskattes du som privatperson og ikke længere som selskab. Årsagen er, at pengene ikke længere holdes inde i selskabet, men står til rådighed for dig som person. Du beskattes efter reglerne om udbytteskat, som har forskellige satser afhængigt af beløbets størrelse. Udbytte op til 56.500 kr. beskattes med 27 %, og herefter med 42 %. Satserne gælder for år 2022.

Skal et holdingselskab betale moms?

Som udgangspunkt skal et holdingselskab ikke momsregistreres og derfor heller ikke betale moms. Det skyldes, at selskabet ikke har nogen omsætning, drift eller produktion. En undtagelse til denne regel er, når holdingselskabet udfører momspligtig aktivitet. Momspligtig aktivitet kan være lønudbetaling, detailhandel eller konsulentvirksomhed.

Læs mere om momspligt og momsregistrering her.

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale beskriver, hvilke konkrete aftaler, der er indgået indbyrdes mellem ejerne i virksomheden. Ejeraftalen er frivillig, men hvis der er flere ejere i selskabet, anbefales det at udarbejde en. Der stilles hverken krav om registrering eller offentliggørelse af en ejeraftale.

Læs mere om ejeraftale her.

Skal et holdingselskab hedde holding?

Nej, et holdingselskab bør ikke nødvendigvis at indeholde betegnelsen holding i sit hovednavn. Det hænder ofte, at flere koncerner vælger at navngive virksomheden med betegnelsen, men der er intet lovkrav om dette. Kravet er, at selskabets hovednavn tydeligt skal adskille sig fra andre virksomheders navnemærker. Derimod skal et anparts- og aktieselskab altid angive selskabsformen ApS eller A/S i firmanavn.  

Læs mere om aktieselskab (A/S) her.

Læs mere om anpartsselskab (ApS) her.

Kan et holdingselskab eje en enkeltmandsvirksomhed?

Nej, en enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed og kan derfor ikke ejes af et holdingselskab. Holdingselskaber kan kun eje aktier og/eller anparter i kapitalvirksomheder, som enten er aktie- eller anpartsselskaber.  

Læs mere om de forskellige selskabsformer her.

Har du spørgsmål?

Har du fortsat spørgsmål, eller er du i tvivl om oprettelse af dit holdingselskab? Så lad os hjælpe dig videre. Ud fra din situation, ønsker og behov kan du få hjælp og rådgivning skræddersyet til dig. Hos Dokument24 sidder et team klar bestående af eksperter indenfor erhvervslejeret.