Direktion

En direktion er den del af en virksomhed, som står for at styre selskabet. Det vil sige, at direktionen varetager selskabets ledelse og daglige drift. Direktionens størrelse afhænger typisk af, hvor stor selve virksomheden er.

Hvilke opgaver har virksomhedens direktion?

Direktionen har mange forskellige opgaver. Direktionen skal løbende og dagligt træffe beslutninger om virksomhedens ledelse og drift. Det er med til at sikre, at dagligdagen forløber glat hos virksomheden. Direktionens opgaver kunne bl.a. være:

  • At sørge for at virksomhedens daglige drift bliver ledet på en ansvarlig måde. Det indebærer bl.a., at der bogføres korrekt, at virksomhedens kapital er forsvarlig, m.m.
  • At udarbejde rapporter og redegørelser til bestyrelsen og sørge for, at bestyrelsen i øvrigt bliver informeret om væsentlige ændringer og andet
  • At lede medarbejderne i dagligdagen
  • At ansætte og afskedige medarbejdere
  • At arbejde mod selskabets mål

Direktionens arbejde er anderledes end bestyrelsen, fordi bestyrelsen i stedet arbejder med den overordnede strategiske ledelse.

Hvem kan sidde i direktionen?

Der gælder en række krav til, hvem der kan sidde i direktionen. Det betyder, at direktionens medlemmer skal være fysiske personer og myndige. Medlemmerne må altså ikke være under værgemål.

Hvem vælger, hvem der skal sidde i direktionen?

Der er flere forskellige måder, som en direktion kan blive valgt på. Det er typisk enten ejerne eller bestyrelsen, der vælger direktionens medlemmer. Det afhænger mest af, hvilken type selskab der er tale om.

  • ApS: I et anpartsselskab er det oftest ejerne af selskabet, som vælger medlemmerne. Det sker oftest på en generalforsamling. Hvis anpartsselskabet har valgt at etablere en bestyrelse, kan det også være bestyrelsesmedlemmerne, som står for udvælgelsen.
  • A/S: I et aktieselskab er det enten bestyrelsen eller tilsynsrådet, som skal ansætte medlemmerne til direktionen.

Særlige krav til direktionen i et aktieselskab

I et aktieselskab skal der både være en direktion og en bestyrelse. Det er vigtigt, at direktionen ikke er i flertal i bestyrelsen, og at direktøren ikke er formand eller næstformand i bestyrelsen. Det er nemlig bestyrelsen, der skal føre kontrol med direktionen.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.