Afvikling

I juridisk forstand refererer afvikling til processen med at løse de juridiske forhold, der er opstået som følge af en aktivitet, en handel eller et forhold. Afvikling kan omfatte udveksling af ydelser, værdipapirer eller andre formuegoder, såsom fast ejendom.

Læs mere om fast ejendom og familieoverdragelse her.

Afvikling af selskab

Afvikling kan også referere til lukningen af et selskab, hvor selskabets aktiver sælges eller distribueres til aktionærerne, og selskabet opløses. Opløsningen kan være frivillig, hvis selskabet har besluttet at opløse sig selv. Den kan også være ufrivillig, hvis selskabet er tvunget til opløsning på grund af konkurs. Der er følgende afviklingsformer;

Salg af aktiver

Et selskab kan lukke ved at sælge sine aktiver til en anden virksomhed eller enkeltperson. Når aktiverne er solgt, kan selskabet opløses, og eventuelle midler, der er tilbage, distribueres til aktionærerne.

Frivillig likvidation

Et selskab kan også vælge at opløse sig selv frivilligt, hvis ledelsen og aktionærerne har besluttet, at det er den bedste løsning for virksomheden. Frivillig likvidation involverer ofte salg af aktiver og distribuering af midlerne til aktionærerne.

Opløsning ved tvang

Et selskab kan også blive tvunget til at opløse sig ved tvang, f.eks. i tilfælde af konkurs eller andre juridiske problemer. I sådanne tilfælde vil selskabets aktiver blive solgt, og eventuelle midler, der er tilbage, distribueres til kreditorerne i henhold til deres krav.

Konkurs

Hvis selskabet er insolvent (ikke i stand til at betale sine gældsforpligtelser), kan det blive erklæret konkurs af en domstol. Under konkurs vil selskabets aktiver blive solgt, og eventuelle midler, der er tilbage, distribueres til kreditorerne i henhold til deres krav. Når konkursen er afsluttet, vil selskabet blive opløst.

Læs mere om lukning af selskab her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.