Likvidation

Likvidation henviser til processen med at opløse og afvikle et selskab eller en virksomhed. Det er en juridisk procedure, der finder sted, når et selskab ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser eller ønsker at ophøre med sin virksomhed. Likvidation indebærer afslutning på selskabets aktiviteter herunder;

  • Inddrivelse af udestående fordringer
  • Afvikling af økonomiske forpligtelser
  • Salg af ejendom mv.

Hvordan foregår likvidation?

Likvidation foregår forskelligt afhængigt af selskabets specifikke situation. Likvidation kan ske ved;

  • Frivillig likvidation – Likvidation er baseret på solvens. Et selskab kan også beslutte at likvidere sig selv frivilligt, f.eks. når det er opfyldt sit formål, ejerne ønsker at trække sig tilbage eller af andre forretningsmæssige årsager.
  • Konkurs – Likvidation kan være resultatet af insolvens. Hvis et selskab er insolvent, kan det indledes en likvidation gennem en konkursproces. Dette sker normalt, når selskabet ikke er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser over for kreditorerne.
  • Tvang – I visse tilfælde kan likvidation også ske gennem tvang, hvor retten eller kreditorer træffer beslutning om at likvidere selskabet som følge af manglende evne til at opfylde forpligtelserne.

Likvidation af et selskab er en kompleks proces, der normalt involverer juridiske og økonomiske eksperter for at sikre, at alle rettigheder og forpligtelser behandles korrekt og retfærdigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere om lukning af selskabher.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.