Konkurs

Konkurs er en tilstand, hvor en person eller en virksomhed ikke længere kan opfylde sine økonomiske forpligtelser og gæld til kreditorer. Det betyder, at den fysiske eller juridiske person, har mere gæld end aktiver. Konkurs kan indledes af virksomheden selv, som en frivillig konkurs, eller af dens kreditorer, som en tvangsfuldbyrdelse.

Konkurs

Hvad er konkurs?

Konkurs er en juridisk tilstand, hvor en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer og derfor er insolvent. Når et selskab ikke længere er solvent, kan kreditorer gøre krav på deres tilgodehavender gennem en konkursbegæring. Der skelnes mellem;

Personlig konkurs

Når en person erklærer personlig konkurs, kan de blive nødt til at aflevere deres aktiver (hus, bil mv.) til en kurator, som vil bruge dem til at betale deres kreditorer. Personer, der erklærer personlig konkurs, vil være påvirket af konkursen i flere år fremover.

Virksomhedskonkurs

Når en virksomhed ikke kan opretholde sin drift og ikke kan betale sine kreditorer tilbage, er der tale om virksomhedskonkurs. I en virksomhedskonkurs kan virksomhedens aktiver blive solgt for at betale dens kreditorer, og dens ansatte kan miste deres job.

Konkursloven

Konkursloven er en dansk lov, der regulerer behandlingen af insolvente virksomheder, dvs. virksomheder, der ikke er i stand til at betale deres gæld. Loven giver en ramme for, hvordan en konkursbehandling skal gennemføres, og hvordan kreditorerne kan få deres krav dækket.

Hvem kan indlede konkurs?

Konkurs kan indledes af virksomheden selv (frivillig konkurs) eller af dens kreditorer (tvangsfuldbyrdelse). I en frivillig konkurs indgiver virksomheden en ansøgning til Skifteretten om at blive erklæret insolvent, mens en tvangsfuldbyrdelse sker, når en kreditor indgiver en ansøgning om tvangsauktion eller tvangsopløsning.  

Konkursbehandling – Hvordan foregår det?

Når en virksomhed eller enkeltperson erklæres konkurs, bliver konkursbehandlingen overtaget af Skifteretten. Skifteretten udsteder et konkursdekret, der offentliggøres i Statstidende, og som informerer offentligheden om konkursen. Kreditorer opfordres derefter til at indgive deres krav mod det pågældende selskab eller person. Kravene prioriteres i såkaldte konkursklasser.

Kurator i konkursboet

Ved udstedelse af et konkursdekret vil Skifteretten straks udnævne en kurator, der får til opgave at undersøge og administrere konkursboet, samt afvikle kreditorernes gæld. Dette kan indebære at kuratoren sælger aktiver for at dække de skyldige beløb til kreditorerne.

Efter at alle aktiverne er blevet solgt og kreditorerne er blevet betalt, vil eventuelle resterende midler blive fordelt til ejerne eller aktionærerne i virksomheden. Hvis der ikke er nok midler til at dække alle krav, vil nogle kreditorer muligvis ikke blive betalt fuldt ud.

Har du brug for hjælp?

Det er vigtigt at understrege, at selvom en virksomhed oplever økonomiske vanskeligheder, er det ikke altid nødvendigt at erklære virksomheden konkurs. Med en rettidig og kompetent rådgivning samt eventuel rekonstruktion, kan det være muligt at undgå en konkurs og bevare virksomhedens fortsatte eksistens.

Det er dog vigtigt at påpege, at konkursbehandlingen kan være en kompleks og langvarigproces. Det er derfor vigtigt at involvere professionel rådgivning for at sikre en korrekt behandling af konkursen.

Står du overfor en potentiel konkurserklæring, eller har du brug for hjælp til at rekonstruere din virksomhed, bør du kontakte Dokument24. Hos Dokument24 tilbyder vi skræddersyede løsninger til at hjælpe virksomheder med at navigere gennem økonomiske vanskeligheder og undgå en eventuel konkurs.

Du kan kontakte os på tlf. 5370 1030 eller e-mail info@dokument24.dk.

Relaterede ord

kurator

Proklama

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.