Skifteretten

Hvad er Skifteretten og hvor finder jeg den? Skifteretten er den myndighed, der sørger for at formuer ”skiftes”. Dette gør Skifteretten ved dødsfald, skilsmisser, konkurser.

Hvad er Skifteretten?

Skifteretten er myndigheden, der sikrer, at et bo ”skifter hænder”. Når et bo skiftes, betyder det grundlæggende, at en formue flyttes fra en person/virksomhed til en anden person/virksomhed. Skifteretten træder til , når der er et bo, f.eks. ved dødsfald og konkurser.

Hvad er skifteretten

Du vil oftest blive indkaldt af Skifteretten, hvis du er arving til et dødsbo. Du kan dog også blive indkaldt, hvis du er kreditor i et konkursbo eller i et bo, der er under betalingsstandsning.

Hvor lang tid tager det i Skifteretten?

Sagsbehandlingstiderne varierer afhængigt af kompleksitet og antallet af sager i Skifteretten. Ofte kan f.eks. et dødsbo skiftes ved det først med Skifteretten ved, at boet udlevere en skifteretsattest til arvingerne.

Skifteretten sig, at den maksimale tid for et privat skiftet bo er dog 1 år. Den maksimale tid for at skifte et bo ved bobestyrer er 2 år.

Skifteretten | Hvad er det? | Hvor findes den?

Hvor finder jeg skifteretten?

Du finder skifteretten i alle større byer i Danmark. Vi har lavet et kort overblik over skifteretter i de 4 største byer i Danmark. Du kan kontakte de resterende Skifteretter ved at trykker på dette link.

  • Skifteretten København: Hestemøllerstræde 6, 1464 København K. Tlf. nr. 9968 7340.
  • Skifteretten Århus: Vester Allé 12, 8000 Århus C. Tlf. 9968 7807.
  • Skifteretten Aalborg: Badehusvej 17, 9000 Aalborg. Tlf. 9968 8400.
  • Skifteretten Odense: Albaniagade 30, 1. sal. Tlf. 6611 4712.

Du bliver ofte bedt om at udfylde en blanket, når du er i kontakt med Skifteretten. Blanketten omhandler din specifikke sag, og er med til at sikre hurtigere sagsbehandling. Du kan kontakte Skifteretten ved enten at ringe, skrive en mail eller møde personligt op.

Dødfald og skifteretten

Når der er sket et dødsfald, så får Skifteretten automatisk besked herom. Efterfølgende skal Skifteretten tage stilling til, hvordan boet skal skiftes, dvs. hvordan arven skal fordeles mellem arvingerne. Skifteretten en skifteretsattest til arvingerne, så arvingerne kan råde over dødsboet inden boet er gjort op.

Skifteretten ved dødsfald

Ca. 4 uger efter dødsfaldet tager Skifteretten kontakt til den kontaktperson, som bedemanden har oplyst. Kontaktpersonen vil blive indkaldt til møde i Skifteretten. Mødet kan foregå ved fysisk fremmøde eller pr. telefon, dette aftales med sagsbehandleren.

Privat skifte eller bobestyrerskifte?

Når Skifteretten har udstedt skifteretsattest og har kontaktet boets kontaktperson, så skal arvingerne tage stilling til, hvordan boet skal skiftes.

Det primære handler om, at arvingerne skal vælge om de ønsker selv at skifte boet. Hvis arvingerne ikke selv vil skifte boet, så kan de give en fuldmagt til en bobestyrer, der skifter boet for dem. Alternativt kan arvingerne bede Skifteretten om at udpege en bobestyrer til at skifte boet.

Hvis arvingerne ikke kan blive enige om, hvordan boet skal skiftes, så udpeger Skifteretten en bobestyrer. Hvis bare 1 arving er uenig med de andre arvinger, så udpeges bobestyrer af Skifteretten.

Retsomkostninger dødsfald

Hvis den samlede værdi i boet er under 1 mio. kr., så vil retsomkostningerne til Skifteretten vil være 2.500 kr. for at skifte boet.

Hvis boet har en samlet værdi på mere end 1 mio. kr., så lægges der yderligere 6.500 kr. på i retsafgift. Disse retsafgifter inkluderer ikke evt. omkostninger til en bobestyrer. Bobestyreromkostninger skal afholdes ved siden af.

Du kan læse mere om hvilke dokumenter, du skal have med i Skifteretten, hvis du selv vil stå for skiftet. Se listen over dokumenter til Skifteretten her.

Skilsmisse og Skifteretten

Hvis du skal skilles, og I har fælleseje (fællesbo), så skal I dele alt med hinanden. Hvis I ikke kan blive enige om, hvordan boet skal deles, så kan i søge Skifteretten om hjælp.

Skifteretten ved skilsmisse

Vil I søge om hjælp til bodeling ved Skifteretten? Sådan gør I

Hvis I skal skilles, og I ønsker hjælp fra Skifteretten, så kan I ansøge om hjælp ved at udfylde blanketten her. Det koster 400 kr. at ansøge om hjælp til at skifte boet ved skilsmisse. Det er personen, der søger om hjælp, der skal betale gebyret på de 400 kr.

Anmodningen skal sendes til den rigtige retskreds, når begge ægtefæller har søgt om separation/skilsmisse hos Familieretshuset. Familieretshuset er tidligere kendt som Statsforvaltningen.

Dette er den rette retskreds at søge om hjælp i:

I prioriteret rækkefølge, skal I søge om hjælp til bodelingen her:

  1. I bor i samme retskreds. Bor I begge i samme retskreds, så søger I om hjælp i den retskreds, hvor I bor.
  2. Den ene bor i den retskreds, som i boede i sammen. Hvis den ene af Jer fortsat bor i den retskreds, som I boede i sammen, så søges i denne retskreds.
  3. Stemmer ovenstående ikke? Hvis ingen af ovenstående passer på Jer, så sendes anmodningen til den retskreds, hvor den anden ægtefælle bor.

Møde i Skifteretten

Når anmodning om hjælpe er indsendt, så indkalder Skifteretten Jer til møde. Forud for mødet, skal I begge have indsendt en liste over aktiver og passiver til Skifteretten.

På selve mødet, går I igennem listerne med sagsbehandleren, som skal forholde sig upartisk. Sagsbehandleren vil stille spørgsmål til, hvilke aktiver og passiver, der er uenighed om. Hvis det lykkes Jer at finde en løsning sammen med Skifteretten, så deler i jeres fællesbo på den måde, som I har aftalt med Skifteretten.

Kan I ikke komme frem til en løsning, så henviser Skifteretten Jer til en bobehandler. Hvis bare én af Jer ønsker at gøre brug af en bobehandler til at dele boet, så så skal Ifølge denne anvisning. Omkostningerne ved en bobehandler bliver væsentligt større end de 400 kr., som I allerede har betalt til Skifteretten.

Hvis I begge er enige om, at I ikke ønsker at benytte en bobehandler, så kan I gå fra Skifteretten igen uden, at jeres bo er delt.

En bobehandlers opgave

En bobehandlers opgave er at vejlede Jer under deling af boet. Hvis bebehandleren heller ikke kan hjælpe Jer, så kan det blive nødvendigt at føre en retssag. Herved vil det være domstolene, der afgør, hvordan boet skal deles. I skal selv betale for alle omkostninger i forbindelse med en retssag.

Konkurs og skifteretten

Hvis du bliver erklæret konkurs, eller en virksomhed bliver erklæret konkurs, så skal aktiverne gå til kreditorerne.

Skifteretten ved konkurs

En kreditor kan indgive en konkursbegæring på en person eller en virksomhed, hvis kreditoren ikke har modtaget sine afdrag på gælden. En person eller et selskab kan også indgive en konkursbegæring mod sig selv. Hvis kreditoren får medhold i konkursbegæringen, så skal kreditorerne deles om boet.

For at blive erklæret konkurs, skal den konkursbegærerede ikke have betalt sin gæld til tiden, og betalingsvanskelighederne skal vurderes til at være et vedvarende problem.

Det koster 750 kr. i afgift at indgive en konkursbegæring. Du kan finde blanketter til indgivelse af konkursbegæringer her.

Hvad koster det i skifteretten?

Priserne i Skifteretten varierer afhængigt af, hvad der skal skiftes. Du kan se en liste over skifterettens priser her. Skifteretten skifter sager inden for dødsbobehandling, bodeling (skilsmisse) og konkurser.