Skifteretsattest

Når du skal have et bo udleveret af Skifteretten, så skal de udstede en skifteretsattest. Med skifteretsattesten, kan du råde over boet. Du kan råde over boet indtil, at boet er skiftet.

Undgå arveproblemer - Skriv Testamente!


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under


Hvad er en skifteretsattest?

En skifteretsattest et juridisk dokument, som Skifteretten udsteder til afdødes arvinger. Skifteretsattesten er et bevis på, at arvingerne har ret til at bestemme over afdødes bo i fællesskab. Attesten skal udstedes inden, at aktiver fjernes/sælges.

Hvad er en skifteretsattest?

Hvad koster en skifteretsattest?

Det er gratis at få den udstedt en skifteretsattest. Skifteretten SKAL udstede attesten inden, at arvingerne må råde over afdødes ejendele. Uden skifteretsattesten må du f.eks. ikke fjerne møbler, hæve penge eller  råde over afdødes ejendele og formue.

Med en skifteretsattest i hånden, så kan du få tilladelse til at rydde afdødes bo inden, at boet er gjort op. Alle arvingerne skal dog være enige om, at boet skal ryddes. Hvis arvingerne ikke er enige, så skal I vente til, at boet er gjort op og arven fordelt.

Skifteretsattest | Hvad er det | Hvordan gør du?

Hvor lang tid går der?

Skifteretten får besked, når der er sket et dødsfald. De modtager en såkaldt dødsanmeldelse. Herefter venter Skifteretten ca. 4 uger med at kontakte afdødes arvinger.

De kontakter den kontaktperson/arving, som bedemanden har angivet i papirerne. Kontaktpersonen vil blive indkaldt til et møde, hvorefter en Skifteretsattest kan udstedes.

Hvem skal være kontaktperson?

Hvis I er flere arvinger til afdøde, så kan I vælge at være kontaktpersoner alle sammen. I praksis besværliggør dette processen betydeligt, og Skifteretten vil bede Jer vælge én person.

Kontaktpersonen kan agere på vegne af de andre arvinger.

Kontaktpersonen skal have udstedt en skiftefuldmagt af samtlige arvinger således, at personen kan foretage et privat skifte af boet.

Hvis I vælger en bobestyrer/advokat til at udføre det private skifte af boet, så skal samtlige arvinger ligeledes udstede en skiftefuldmagt til personen. Du finder en skiftefuldmagt her, som du kan printe og udfylde.

Hvordan får du en skifteretsattest hurtigere?

Der er flere, der ønsker at få en skifteretsattest hurtigt, så de kan komme i gang med at gøre boet op.

Du kan selv kontakte Skifteretten for at sætte et møde op med det formål at få udstedt en skifteretsattest. Du kan kontakte Skifteretten umiddelbart efter dødsfaldet. Her kan du se, hvordan Skifteretten kan kontaktes.

Tinglysning af skifteretsattest

Hvorfor tinglyse en skifteretsattest?

Tinglysning af skifteretsattest

Hvis du har brug for at gøre en af følgende ting, så skal skifteretsattesten tinglyses:

  • Sælge afdødes ejendom.
  • Fryse ejendomsskatterne inde.
  • Belåne ejendommen.

Grunden til, at skifteretsattesten skal tinglyses er, at arvingerne/ægtefællen på denne måde bliver registreret som medejere af ejendommen. Som medejer kan du foretage ovenstående dispositioner.

Det kan også være nødvendigt at få tinglyst skifteretsattesten, hvis du vil have rentefradrag af den gæld, der er i ejendommen.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Skifteretsattest og uskiftet bo

Er du ægtefælle til en afdød? Mange ægtefæller vælger at få tinglyst skifteretsattesten, når de skal sidde i uskiftet bo. Når du tinglyser skifteretsattesten, så bliver du registreret som den formelle ejer af ejendommen. Du har dermed ret til at bestemme, hvad der skal ske med ejendommen fremadrettet.

Skifteretsattest og uskiftet bo

Når du sidder i uskiftet bo med afdødes arvinger, så har disse arvinger principielt arvet efter afdøde. Du forvalter ”bare” boet indtil, at du selv går bort.

Du kan altid sælge huset/lejligheden/ejendommen, når du sidder i uskiftet bo, hvis skifteretsattesten er tinglyst. Du kan ligeledes optage lån og indefryse ejendomsskater, når den er tinglyst.

Hvis du ikke tinglyser skifteretsattesten, så kan du ikke disponere over ejendommen.

Sørg derfor altid for at få tinglyst skifteretsattesten, hvis du sidder i uskiftet bo. På denne måde er du sikret ude i fremtiden.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.