Her kan du læse alt om Statstidende.

Tryk på det link, som du ønsker at vide mere om.

Hvorfor kan det være relevant for dig at tjekke Statstidende?

Hvis du har penge til gode hos personer eller virksomheder, så bør du jævnligt tjekke Statstidende. Hvis personen/virksomheden, der skylder dig penge f.eks. går bort eller konkurs, så vil der blive indrykket et proklama i Statstidende. Når dette er indrykket, kan du gøre krav på at få dine penge fra boet.

I nedenstående kan du læse, hvad du skal gøre i forhold til proklama, dødsfald, konkurser, tvangsauktioner og likvidering af selskaber.

Statstidende | Hvad er det? | Hvor er det?

Statstidende Dødfald

Når der sker et dødsfald, så skal der indrykkes en særlig meddelelse i Statstidende. Denne meddelelse hedder et proklama. Proklamaets formål er at meddele, at der er sket et dødsfald. Hvis der findes kreditorer til afdøde, så har kreditorerne mulighed for at gøre krav til afdøde gennem afdødes bo.

Statstidende ved dødsfald

 Kreditoren kan bede boet om at indfri afdødes gæld. Afdødes gæld skal indfries før, at arvingerne får deres arv udbetalt.

Kreditorerne kan gøre deres krav gældende i op til 8 uger efter, at proklamaet er meddelt. Dette hedder proklamafrist.

Hvis kreditorerne ikke gør deres krav gældende inden for proklamafristen, så bortfalder deres krav for altid (som udgangspunkt). Kreditorerne skal altså sørge for at gøre deres krav gældende, ellers modtager de aldrig deres penge. På fagsprog hedder dette præklusion.

Hvordan er du stillet ved sygdom/demens, død eller skilsmisse?

Få vished om din juridiske situation. Opret et gratis juratjek på 5 minutter.

Statstidende Konkurser

Hvis en virksomhed ikke betaler sine regninger, så kan kreditorerne indgive en konkursbegæring på virksomheden. Virksomhedens ejere kan også erklære virksomheden konkurs, hvis de ikke kan finde en løsning på at betale deres kreditorer. Det koster 750 kr. i retsafgift for den, der indgiver konkursen.

Statstidende ved konkurs

Når konkursbegæringen er indgivet, så indrykker Statstidende et proklama. Alle kreditorer bliver på denne måde offentligt meddelt, at de kan gøre deres krav gældende til konkursboet. Kreditorerne skal sørge for at indgive deres krav mod konkursboet inden, at proklamafristen udløber.

Vidste du: Hvis bliver senil eller ikke kan træffe beslutninger selv, gør Staten det for dig. Bed i stedet dine nærmeste hjælpe dig med en fremtidsfuldmagt.

Betalingsstandsning

Vær opmærksom på, at Statstidende ikke indrykker meddelelser om betalingsstandsninger i Statstidende. Ved betalingsstandsning, meddeles virksomhedens kendte kreditorer om betalingsstandsningen.

Statstidende Tvangsauktioner

Statstidende skal offentliggøre alle tvangsauktioner af ejendomme i Danmark.

Statstidende ved tvangsaktioner

Tvangsauktioner kan ske, hvis ejeren af ejendommen ikke betaler sine regninger. Hvis ejendommen kommer på tvangsauktion, så sælges ejendommen til den, der byder højest.

Når en ejendom kommer på tvangsauktion, så skal tvangsauktionen fremgå i Statstidende senest 14 dage inden auktionen. På statstidende kan du også finde alle oplysninger om ejendommen. Du kan ligeledes finde tid og sted for tvangsauktionen samt salgsopstilling for.

Likvidering af Selskab

Når et selskab lukkes, så kaldes det at likvidere et selskab. Når et selskab først er likvideret, så er der ikke mere at komme efter i selskabet.

Statstidende ved likvidering

Det er et lovkrav, at likvidering af selskaber skal ske efter, at offentligheden er oplyst herom. Offentliggørelsen skal ske i Statstidende så eventuelle kreditorer kan rette krav mod selskabet inden, at det er likvideret. Alle kan rette krav mod selskabet, det er ikke kun kreditorer, der kan rette krav.

Selskaber under likvidering, skal betale eventuelle krav fra kreditorer og andre, før selskabet endeligt kan likvideres.

Når selskabet har indrykket oplysning om likvidering, så har selskabet opfyldt loven om offentlig oplysning. Det er ikke selskabet ansvar om kreditorer og andre læser Statstidende. Hvis kreditorer mv. ikke når at rette krav mod selskabet inden, at fristen udløber, så kan der aldrig rettes krav mod selskabet.

Hvor finder jeg statstidende?

Statstidende er tilgængeligt for alle, og udkommer altid i digital form. Du kan finde Statstidende ved at klikke på dette link.

Har du styr på det juraen i hverdagen? Få et gratis juratjek (tager 5 min.)