Guide om proklama

Et proklama er en annonce, som efterlyser kreditorer til den afdøde. Når proklamaet er blevet offentliggjort, har kreditorer en frist på otte uger.

  1. Hvad er et proklama?
  2. Hvornår skal proklama indrykkes?
  3. Hvordan indrykkes proklama?

Få hjælp af en professionel bobestyrer

Hvad er et proklama?

Et proklama er en annonce, som bliver indrykket i Statstidende i forbindelse med en bobestyrerbehandling af et dødsbo. Meningen med et proklama er at efterlyse folk (eller virksomheder), som den afdøde måtte have gæld til.

Når proklamaet er blevet offentliggjort i Statstidende, har eventuelle kreditorer en tidsfrist på otte uger til at opgøre og indsende deres krav til dødsboet. Hvis der i dødsboet er gæld til Skattestyrelsen, er disse undtaget fra fristen. Andre private kreditorer mister retten til at få penge udbetalt fra dødsboet, hvis de ikke vender tilbage med deres krav, inden fristen på de otte uger udløber.

Hvornår skal proklama indrykkes?

Proklama kan som udgangspunkt indrykkes på et hvilket som helst tidspunkt efter dødsfaldet er hændt. Du skal dog være opmærksom på, at der findes forskellige regler, alt efter hvilken behandlingsform der bliver valgt.

Disse er som følger:

  • Hvis der er valgt privat skifte eller forenklet privat skifte som behandlingsform af dødsboet, er det et krav, at proklama senest skal være indrykket, inden dødsboet bliver udleveret.
  • Hvis der er valgt, at dødsboet bliver behandlet via en bobestyrerbehandling, skal proklama indrykket straks efter, at dødsboet er blevet udleveret.
  • Hvis der er valgt ægtefælleudlæg eller uskiftet bo, kan der indrykkes en proklama på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvordan indrykkes et proklama?

Når et proklama skal indrykkes, foregår det via Statstidende. Det koster cirka 300 kroner at indrykke et proklama. Den ansvarlige for behandling af dødsboet, vil få udleveret nogle blanketter som skal udfyldes.

Hvis det er kendt, at afdøde har kreditorer i udlandet, skal disse have en særskilt meddelelse herom samtidig med, at proklamaet indrykkes i Statstidende. Meddelelsen skal blot være en kopi af det danske proklama - dog med den forskel, at den skal være oversat til hovedsproget for det pågældende land.

Den normale frist, som kreditorer skal vende tilbage indenfor, er otte uger. Hvis meddelelsen til udlandet ikke kommer afsted på samme tidspunkt, som proklama bliver indrykket, gælder fristen på de otte uger forsat. Det er dog i stedet fra tidspunktet, hvor meddelelsen er afsendt.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

Er du i gang med et privat skifte og har du brug for hjælp til proklama, så kan du udfylde formularen, hvorefter en af vores dygtige bobestyrere vil kontakte dig - helt uforpligtende naturligvis!