Rekonstruktion

En rekonstruktion har til formål at rette op på økonomien i et kriseramt selskab for at gøre selskabet solvent. Det gør man i samarbejde med skifteretten og selskabets kreditorer. Hvis man ikke formår at gøre selskabet solvent, kan selskabet blive taget under konkursbehandling. Et selskab kan ikke erklæres konkurs under rekonstruktionsbehandlingen.

Hvordan foregår en rekonstruktion?

Rekonstruktionen begynder med, at rekonstruktionsbehandlingen blive begæret af kreditorerne eller skyldneren. Herefter vil skifteretten beskikke en eller flere advokater som rekonstruktører og en revisor som regnskabskyndig tillidsmand. I Statstidende bliver kreditorerne gjort opmærksomme på, at de bør anmelde deres krav og deltage i et møde for kreditorerne. 

Hvad sker der på planmødet?

Planmødet er et møde, som kreditorerne bliver indkaldt. Rekonstruktøren fremlægger en plan for, hvordan selskabet kan blive solvent. Det er dog kreditorerne, der skal stemme om, hvorvidt planen skal vedtages.

  • Vedtages: Hvis planen bliver vedtaget, bliver planen iværksat. Nedenfor kan du læse nærmere om det næste skridt.
  • Vedtages ikke: Hvis planen ikke bliver vedtaget, indleder skifteretten en konkursbehandling mod selskabet

Hvis planen vedtages, skal rekonstruktøren nu udarbejde et rekonstruktionsforslag inden for 6 måneder. Dette rekonstruktionsforslag skal kreditorerne også vedtage ved afstemning i skifteretten. Hvis forslaget bliver vedtaget, skal skifteretten stadfæste det. Når skifteretten har stadfæstet forslaget, er det gældende for alle kreditorerne. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, eller hvis skifteretten ikke stadfæster forslaget, bliver der indledt en konkursbehandling.

Hvad er mulighederne efter rekonstruktion?

Hvis rekonstruktionen lykkedes, vil ledelsen i selskabet typisk kunne fortsætte den daglige drift af selskabet. I visse tilfælde forudsætter det dog, at rekonstruktøren og tillidsmanden fortsat er med til at godkende større beslutninger af betydning for selskabets økonomi. Hvis selskabet fortsat er insolvent efter rekonstruktionen, vil selskabet formentligt blive erklæret konkurs

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.