Afstemning

En afstemning er en proces, hvor man kontrollerer og sammenligner forskellige poster eller oplysninger for at sikre nøjagtigheden og integriteten af en regnskabsmæssig eller økonomisk indberetning. Det kan være en systematisk gennemgang af finansielle transaktioner eller poster for at sikre, at de er korrekt og nøjagtigt bogført.

Afstemning anvendes i forskellige kontekster, herunder personlige regnskaber, virksomhedsregnskaber og offentlige regnskaber.

Formål

Formålet med afstemning er at identificere eventuelle fejl, uregelmæssigheder eller uoverensstemmelser mellem dokumenter. Det giver mulighed for at rette op på fejl i opløbet og sikre, at alle indtægter, udgifter og transaktioner er korrekt indberettet. Afstemning hjælper med at opretholde regnskabsmæssig nøjagtighed og sikre pålidelige økonomiske oplysninger.

Eksempel på afstemning

Forestil dig, at du ønsker at afstemme din personlige bankkonto. Først og fremmest skal du sikre dig, at du har gemt alle dine kvitteringer for indtægter og udgifter. Lad os sige, at du vil foretage en månedlig afstemning.

Trinene til afstemning af din bankkonto kunne være som følger:

  1. Skaf dig et kontoudtog fra din bank, der viser alle indbetalinger og udbetalinger i den pågældende måned.
  2. Gennemgå dit kontoudtog og sammenlign det med dine kvitteringer. Kontroller, om alle de posteringer, der er angivet på kontoudtoget, stemmer overens med de beløb og transaktioner, du har noteret i dine kvitteringer.
  3. Hvis der er posteringer på kontoudtoget, som du ikke har en kvittering på, skal du undersøge årsagen til dette. Kan det være en fejl eller en transaktion, som du har glemt at notere?
  4. Omvendt kan der være transaktioner på dine kvitteringer, som ikke er inkluderet på kontoudtoget. I så fald skal du kontrollere, om de er blevet bogført på en anden konto eller måske er blevet overset ved fejl.
  5. Sammenlign summen af indbetalinger og udbetalinger på kontoudtoget med summen af indtægter og udgifter, som du har registreret i dit eget regnskab. De to beløb skal stemme overens for at sikre nøjagtigheden af din bogføring.

Ved at foretage denne månedlige afstemning kan du identificere eventuelle fejl eller uoverensstemmelser i din bogføring og rette dem i tide. Det sikrer, at din regnskabsmæssige indberetning er korrekt og præcis.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.