Kontoudtog

Et kontoudtog er en detaljeret oversigt over alle transaktioner, der er foretaget på en bankkonto i løbet af en bestemt periode. Dette dokument udarbejdes normalt af banken, der administrerer kontoen, og det giver kontoejeren eller virksomheden en opdateret oversigt over kontoaktiviteten.

Hvad er et kontoudtog?

Kontoudtoget er en detaljeret oversigt over alle finansielle transaktioner på virksomhedens bankkonti i løbet af regnskabsåret. Dette dokument udarbejdes af banken, der administrerer kontoen, og det tjener som en værdifuld kilde til information for revisoren under revisionen af årsregnskabet.

Betydning for privatpersoner

Kontoudtoget er også en vigtig del af personlig økonomistyring, da den kontoindehaveren mulighed for at overvåge økonomiske aktiviteter, spore ind- og udbetalinger, identificere eventuelle fejl eller uautoriserede transaktioner samt sammenligne deres faktiske saldo med deres forventede saldo.

På et kontoudtog kan du se informationer om hver transaktion, herunder dato, modtager/betalingsmodtager, beløb og eventuelle noter eller beskrivelser. Du kan også se den aktuelle saldo på din konto efter hver transaktion.

Betydning for virksomheder

Kontoudtog spiller en afgørende rolle for virksomheder, da de hjælper med at opretholde en præcis oversigt over indtægter og udgifter i forretningsdriften. Virksomheder er også forpligtet til at overholde kravene i Årsregnskabsloven, som fastsætter standarder for dokumentation og gennemsigtighed i den økonomiske rapportering.

Årsregnskab og kontoudtog

I Danmark skal alle erhvervsdrivende virksomheder aflægge et årsregnskab, der dokumenterer præcist, hvilke økonomiske transaktioner virksomheden har haft i løbet af regnskabsåret. Et centralt dokument, som normalt vedlægges årsregnskabet for revision af en revisor, er virksomhedens kontoudtog.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.