Revision

Revision betegner det kontrollerende arbejde, som en revisor udfører i en virksomhed for at sikre, at virksomhedens regnskab giver et retvisende billede af dens økonomiske situation. En revisor gennemgår og verificerer regnskaber for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med gældende lovgivning og regnskabsstandarder.

Hvad er revision?

Revision refererer til en gennemgang af en virksomheds regnskabsmæssige oplysninger og økonomiske transaktioner af en ekstern revisor, der ikke er tilknyttet virksomheden. Formålet med revision er at opnå et pålideligt og retvisende billede af den pågældende virksomheds årsregnskab og offentliggøre denne.

Formålet med revision

Formålet med revision er at sikre, at virksomhedens regnskaber er nøjagtige, pålidelige og lovlige. Det bidrager til at styrke tilliden hos investorer, kreditorer og andre interessenter ved at verificere, at økonomiske transaktioner er korrekt bogført og rapporteret i overensstemmelse med gældende regler og standarder.

Hvad er lovpligtig revision?

Lovpligtig revision betyder, at en virksomhed er pålagt at få udført revision af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det er bestemte typer af virksomheder der pålægges lovpligtig revision som en juridisk forpligtelse. Det afgørende er, hvordan selskabet kategoriseres i regnskabsklasserne A, B, C eller D.

Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke underlagt lovpligtig revision. Til gengæld er virksomheder i regnskabsklasse B, C og D underlagt krav om aflæggelse og kontrol af deres årsrapporter af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Regnskabsklasser:

  • Regnskabsklasse A: Mindre virksomheder, som normalt ikke er underlagt lovpligtig revision, men kan vælge at få frivillig revision.
  • Regnskabsklasse B: Små og mellemstore virksomheder, hvor nogle kan være underlagt lovpligtig revision afhængig af bestemte kriterier, såsom omsætning og antal medarbejdere.
  • Regnskabsklasse C: Større virksomheder og børsnoterede selskaber, som typisk er underlagt lovpligtig revision.
  • Regnskabsklasse D: Statslige selskaber og offentligt ejede virksomheder, som altid er underlagt lovpligtig revision på grund af deres størrelse.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på deres regnskabsklasse, da dette afgør, om de skal have udført lovpligtig revision.

Reglen om uvildig revision

Uvildig revision betyder, at en revisor skal være uafhængig af den virksomhed, som revisoren udfører revision for jf. Revisorloven § 24. Dette sikrer, at revisionen er objektiv og upartisk. Her er de grundlæggende principper for uvildig revision:

  • Uafhængighed: Revisoren og revisionsvirksomheden må ikke have økonomiske, forretningsmæssige eller personlige interesser i virksomheden, som kan påvirke revisors objektivitet.
  • Ingen involvering i beslutningstagning: Revisoren må ikke deltage i virksomhedens beslutningstagning for at opretholde objektiviteten.
  • Trusler mod uafhængighed: Hvis der er trusler mod revisors uafhængighed, såsom økonomiske interesser eller tætte personlige relationer, skal revisoren tage forholdsregler for at minimere disse trusler.
  • Dokumentation: Revisionsvirksomhederne skal dokumentere alle væsentlige trusler mod uafhængigheden og de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at håndtere dem.
  • Fusioner og overtagelser: Ved fusioner eller overtagelser skal revisoren vurdere og håndtere eventuelle interesser eller relationer, som kan påvirke uafhængigheden.
  • Erhvervsstyrelsens regler: Erhvervsstyrelsen fastsætter yderligere regler om uafhængighed, trusler og sikkerhedsforanstaltninger.

Disse principper sikrer, at revisionen udføres objektivt og troværdigt, hvilket er afgørende for pålideligheden af virksomhedens finansielle rapporter.