Regnskabsklasse A

Regnskabsklasse A er en paraplybetegnelse for mindre virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber (I/S), der har en simpel regnskabspligt. Betegnelsen dækker over små personlige virksomheder, som ikke er underlagt de samme omfattende regnskabskrav som større virksomheder. Disse virksomheder er kendetegnet ved personlig hæftelse.

Hvad er regnskabsklasser?

I Danmark er virksomheder og selskaber inddelt i forskellige kategorier afhængigt af deres størrelse og kompleksitet. Disse kategorier, også kaldet regnskabsklasser, bestemmer hvilke regnskabsmæssige krav og regler virksomheden skal følge. Virksomhederne inddeles i regnskabsklasserne A, B, C og D.

Hvad er regnskabsklasse A?

Regnskabsklasse A er den første kategori i rækken af regnskabsklasser. Denne kategori omfatter primært mindre virksomheder med begrænsede økonomiske aktiviteter. Virksomheder i denne klasse har de færreste krav og regnskabsaflæggelse sammenlignet med større virksomheder, som falder under Regnskabsklasse B, C, eller D.

Hvilke virksomheder hører under regnskabsklasse A?

Regnskabsklasse A omfatter hovedsageligt mindre virksomheder med begrænset økonomisk aktivitet, derfor skal de blot opfylde grundlæggende krav til regnskabsaflæggelse. Fælles for disse virksomheder er desuden, at ejerne hæfter personligt for virksomhedens eventuelle gæld. Virksomheder, der går under regnskabsklasse A er følgende:

  • Enkeltmandsvirksomheder
  • Interessentskaber (I/S)
  • Personligt ejede mindre virksomheder (PMV)

Krav til regnskab

Alle registrerede virksomheder i Danmark har pligt til at aflægge regnskab. Når det er sagt er virksomheder, der hører under regnskabsklasse A, ikke forpligtet til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven.

Hvis de dog vælger frivilligt at udarbejde en årsrapport, der skal bruges overfor tredjepart, skal denne rapport som minimum opfylde kravene for virksomheder i regnskabsklasse A.