Kurator

En kurator er en person, der er ansvarlig for afviklingen af en konkursbehandling. Kuratoren bliver udpeget af Skifteretten og har til opgave at sikre, at konkursboet bliver behandlet på en forsvarlig og ansvarlig måde.

Kurator

Hvad er en kurator?

En kurator er en person, der er ansvarlig for at håndtere forskellige aspekter af en konkursbehandling og forvaltningen af et konkursbo. En kurators primære opgave er at repræsentere og beskytte kreditorernes interesser i konkursbehandlingen.

Hvad laver en kurator?

En kurator bliver udpeget til at administrere konkursbehandlingen for at sikre, at kreditorerne får deres tilgodehavender tilbage i den udstrækning, det er muligt. En kurators ansvar omfatter normalt følgende opgaver:

  • Identifikation og indsamling af aktiver – Kuratoren skal identificere og indsamle alle aktiver, der tilhører konkursboet. Dette kan omfatte ejendom, køretøjer, kontanter, aktier, inventar og andre ressourcer, der kan sælges for at generere midler til kreditorerne.
  • Vurdering af aktiver – Kuratoren skal vurdere værdien af aktiverne i konkursboet for at fastlægge, hvor meget der kan inddrives til fordel for kreditorerne.
  • Administration af aktiver – Kuratoren er ansvarlig for at administrere og vedligeholde aktiverne i konkursboet under konkursbehandlingen. Dette kan omfatte sikring af ejendom, opretholdelse af forsikringsdækning og håndtering af eventuelle igangværende forretninger eller kontrakter.
  • Indgåelse af aftaler og forvaltning af gæld – Kuratoren kan indgå aftaler med kreditorerne for at afvikle eller restrukturere gælden, hvis det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med loven. Kuratoren er også ansvarlig for at håndtere eventuelle tvister eller retssager, der måtte opstå i forbindelse med konkursboet.
  • Fordeling af midler – Når aktiverne er indsamlet og realiseret, fordeles midlerne efter en prioriteret rækkefølge til kreditorerne i henhold til gældende lovgivning. Normalt prioriteres først sikrede kreditorer, som har pant eller sikkerhedsrettigheder i aktiverne, efterfulgt af almindelige kreditorer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.