Advokat

En advokat er en person, der er uddannet i lovgivningen og har beføjelse til at rådgive og repræsentere andre mennesker og virksomheder i retssager. Advokater kan være ansatte i advokatfirmaer, statslige institutioner eller selvstændige.

Advokat

Retsplejelovens § 120 beskytter advokattitlen, så kun personer, der har gennemført den rette uddannelse og er blevet godkendt af den relevante advokatordning, har lov til at kalde sig advokat. Hvis en person uberettiget bruger titlen, kan personen retsforfølges.

Hvad laver en advokat?

Funktionerne for en advokat kan variere afhængigt af specialiseringen, men generelt set har en advokat følgende funktioner;

 • Rådgivning – Advokater rådgiver klienter om deres rettigheder og forpligtelser i en given situation, og hjælper med at finde løsninger på problemer og tvisteforhold.
 • Repræsentation – Advokater repræsenterer klienter i retssager og forhandlinger, og har ansvaret for at fremføre klientens sag på en hensigtsmæssig måde.
 • Dokumentforberedelse – Advokater forbereder dokumenter, f.eks. kontrakter, testamenter og andre juridiske dokumenter, og hjælper klienten med at forstå indholdet af dokumenterne.
 • Konsulentopgaver – Advokater rådgiver f.eks. virksomheder om de juridiske forhold, der kan have indflydelse på virksomhedens aktiviteter, og hjælper med at afdække og minimere eventuelle risici.

HUSK: En advokat har tavshedspligt og er forpligtet til at handle i klientens bedste interesse.

Hvilke typer advokater findes der?

Der findes mange forskellige typer af advokater, og de fleste specialiserer sig inden for et bestemt område af lovgivningen. Nogle fældes typer af advokater inkluderer følgende;

 • Erhvervsadvokater – Disse advokater rådgiver og repræsenter selskaber, virksomheder, foreninger og organisationer i forbindelse med erhvervsmæssige sager, herunder kontrakteransættelsesforhold og andre forretningsrelaterede spørgsmål.
 • Testamente- og arveadvokater – Disse advokater hjælper med at planlægge og udføre testamenter og håndtere arveforhold.
 • Ejendomsadvokater – Disse advokater rådgiver, sagsbehandler og beskæftiger sig med andelsboliger, ejerboliger og boligadministration.
 • Skadeerstatningsadvokater – Disse advokater repræsenterer personer, der har pådraget sig skader på grund af andres uagtsomhed eller ondskabsfulde handlinger og hjælper med at søge erstatning.
 • Familieadvokater – Disse advokater håndterer sager, der vedrører familieret, herunder skilsmisse, fremtidsfuldmagttestamente, barnefordeling, adoption og guardianskab.
 • Kriminaladvokater – Disse advokater repræsenterer personer, der er sigtet eller tiltalt for forbrydelser.
 • Immigrationsadvokater – Disse advokater hjælper personer med at navigere immigration lovgivning og processer, herunder ansøgninger om opholdstilladelse og statsborgerskab.

Listen er langt fra udtømmende, og der kan tilføjes yderligere former til, herunder miljøadvokater, sundhedsadvokater m.v.

Brug for en advokat?

Vi vil altid gerne hjælpe dig her hos Dokument 24. Ud fra din konkrete situation, bliver du viderestillet til en jurist eller advokat med speciale inden for netop dit behov. Du kan ringe eller skrive til os på: tlf.: 5370 1030 og e-mail: info@dokument24.dk.  

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.