Familieret

Familieret er en lokal enhed, som er del af det juridiske system, der sørger for beskyttelse af forskellige former for krænkelser i familiære forhold. Hvis en person føler sig krænket af et familiemedlem, kan personen indgive klage og åbne sag mod krænkeren. Familieretten beskæftiger sig udelukkende med familieretlige forhold.

Hvad er familieret?

Familieret er en del af det danske retssystem, der omhandler de retlige forhold mellem familiemedlemmer. Familieretten regulerer bland andet ægteskab, forældremyndighed, arv, testamentariske dispositioner og andre beslægtede emner.

Hvilke familiesager behandles i familieretten?

Familieretten beskæftiger sig med en bred vifte af emner og sager i forbindelse med familiesager. Disse emner er blandt andet;

Formål

Formålet med familieretten er at beskytte familiens medlemmer og sikre deres rettigheder og interesser i forhold til hinanden, samt at sikre en fredelig og ordentlig behandling af familierelaterede sager. Familieretlige afgørelse kan træffes ved domstolene af myndigheder, som f.eks. det gamle Statsforvaltning, det nuværende Familieretshus.

Familieretshuset

Familieretshuset er en offentlig institution, der har til formål at beskytte og regulere de juridiske interesser i forbindelse med familiesager. Det er en dansk institution, der blev oprettet i 2019 og har erstattet Statsforvaltningen. Familieretshuset er opdelt i to hovedafsnit, herunder;

  • Et administrativt afsnit
  • Et retsligt afsnit

Søg professionel rådgivning

Har du spørgsmål omkring familieretlige emner eller overvejer at indgive en klage, bør du søge professionel rådgivning fra en advokat eller jurist med ekspertise inden for dette område. Familieretlige sager kan være komplekse og følelsesladede. Det kan være fornuftigt at have en kyndig rådgiver ved sin side.

I nogle tilfælde kan familieretlige sager løses uden retssag ved hjælp af forligsforhandlinger mellem parterne. Dette kan spare tid og penge, men allervigtigst kan det være mere fredelig og mindre konfliktfyldt måde at løse sagerne på.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.