Ægteskab

Ægteskab er en retlig og socialt anerkendt institution, der etablerer en juridisk og følelsesmæssig forbindelse mellem to personer. Det er en familieform, hvor to mennesker officielt indgår en lovligt anerkendt forpligtelse til at leve sammen som ægtefæller. Ægteskab indebærer generelt etablering af en ægteskabelig forbindelse mellem to parter.

Rettigheder og pligter i et ægteskab

I et ægteskab har ægtefæller visse rettigheder og pligter over for hinanden. Dette inkluderer:

  • Gensidig økonomisk støtte og forsørgelse.
  • Fælles ansvar for familieforpligtelser og opdragelsen af eventuelle børn.
  • Ret til at arve hinanden.
  • Fælles ejendomsret og ansvar for fælles ejendele og formue.
  • Ret til at træffe beslutninger på vegne af hinanden, herunder sundhedsmæssige og juridiske spørgsmål.
  • Ret til at bære hinandens efternavn.

Ægtepagt

Ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, hvor de kan fastlægge specifikke vilkår og betingelser for deres ægteskab. Det kan omfatte forhold som fordeling af formue og ejendom i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald, arverettigheder, ægtefællens økonomiske ansvar og andre spørgsmål, der kan være relevante for parret.

Læs mere om ægtepagt her.

Særeje

Særeje er en juridisk status, hvor ægtefællerne har adskilt ejendom og formue, der ikke deles fælles i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald. Det betyder, at hver ægtefælle beholder sin individuelle ejendom og formue uden at skulle dele det med den anden ægtefælle. Særeje kan etableres gennem en ægtepagt.

Læs mere om særeje her.

Skilsmisse

I tilfælde af ægteskabsopløsning kan par vælge at blive skilt eller separeret i henhold til lovgivningen. Skilsmisse indebærer den formelle opløsning af ægteskabet, mens en adskillelse indebærer, at parret bor adskilt uden at blive formelt skilt.

Læs mere om skilsmisse og separation her.

Dødsfald

Ved dødsfald af en ægtefælle kan der være arverettigheder og juridiske forpligtelser i forbindelse med fordeling af formue og ejendom i henhold til lovgivningen eller en ægtepagt, hvis en sådan eksisterer.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.