Ejendomsret

Ejendomsret dækker over retten til at eje og disponere over sine ejendele. Det omfatter retten til at besidde, bruge, udleje, sælge eller overdrage ejendommen til andre. Det er en ret til at råde over eget formuegode, så længe det ikke er begrænset særlige omstændigheder gennem viljeserklæring eller ved lovgivning.

Materielle og immaterielle rettigheder

Ejendomsretten omfatter både materielle og immaterielle rettigheder. Materielle rettigheder henviser til den private ejendomsret, som indebærer fysiske genstande. Omvendt de materielle, er der også de immaterielle rettigheder, også kendt som den intellektuelle ejendomsret.

Materielle rettigheder;

  • Jord, huse og andet fast ejendom
  • Biler og andre køretøjer
  • Møbler, smykker mv.

Immaterielle rettigheder;

  • Fordringer og gældsbreve
  • Opfindelser, produkter, varemærker mv.

Grundloven og ejendomsretten

I Danmark er ejendomsretten ukrænkelig, dette er sikret i Grundloven § 73. Ejendomme er beskyttet mod det offentlige gennem bestemmelser, der omhandler ekspropriation. Forudsætningen er, at der ikke eksisterer andre love og regler, der tjener samfundets overordnede interesse.

Gå i dybden med Grundloven her.

Hvilke andre love regulerer ejendomsretten?

Grundloven er den øverste lovramme, mens reglerne om ejendomsret tydeliggøres i andre lovbestemmelser, afhængigt af retsområdet. Følgende love regulerer ejendomsretten;

Listen er ikke udtømmende, men blot et udpluk af de regulerende love.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.