Holdingselskab

Et holdingselskab er en selskabstype, der primært ejer aktier i andre selskaber og ikke selv forretning. Formålet er at skabe en struktur, hvor ejerskabet af forskellige virksomheder holdes adskilt, så risikoen spredes, og skatteforholdene optimeres. Holdingselskaber er typisk etableret som et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS).

Holdingselskab

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en betegnelse for en selskabsform, hvis primære formål er at drive investeringsvirksomhed. Med andre ord er holdingselskaber passive virksomheder, der ikke har nogen drift eller produktion, men i stedet oprettes med det formål at:

  • Eje aktier i en eller flere driftsselskaber
  • Eje anparter i en eller flere driftsselskaber

Hvorfor oprette et holdingselskab?

Der kan være flere grunde til at oprette et holdingselskab, og nogle af de væsentligste inkluderer:

  1. Skattefordele – Et holdingselskab giver som udgangspunkt skattefordele, da det kan tillade virksomheder at udnytte skattefradrag og nedsætte deres samlede skattepligtige indkomst.
  2. Skattefrit afkast – Et overskud fra datterselskaber kan blive geninvesteret eller udbetalt til holdingselskabet uden at blive beskattet.
  3. Momsfritaget – Et holdingselskab er momsfritaget og er derfor ikke forpligtet til at være momsregistreret, så længe selskabet ikke udfører momspligtig aktivitet.
  4. Risikospredning – Ved at oprette et holdingselskab kan en virksomhed sprede risikoen over flere datterselskaber, hvilket kan reducere de samlede risici for hele virksomheden.
  5. Beskyttelse af aktiver – Et holdingselskab kan bruges til at adskille ejerskabet af virksomhedens aktiver fra den daglige drift af virksomheden. Dette beskytter aktiverne mod krav fra kreditorer, da holdingsstrukturen er en separat juridisk enhed.
  6. Mulighed for diversificering – Holdingselskaber giver mulighed for diversificering af investeringer på tværs af forskellige brancher, hvilket mindsker risici og øger potentialet for afkast.
  7. Lettere generationsskifte – Holdingselskaber kan være nyttige i forbindelse med generationsskifte af ejerskabet, så familieformuen beskyttes, eller blot udskiftning af ejerkredsen i virksomheden.
  8. Finansiering – Holdingselskaber giver en mere effektiv finansiel styring, da de giver en samlet oversigt over investeringer og ejerskab i forskellige virksomheder.

Det er dog vigtigt at bemærke, at oprettelse af et holdingselskab ikke altid er den bedste løsning for virksomheder. Det afhænger af virksomhedens størrelse, mål og behov.

Ønsker du at oprette et holdingselskab – Klik her for at oprette dit selskab nu.

Hvis du vil vide mere om beskatningsregler, kapitalkrav, og hvordan du opretter et holdingselskab, kan du læse vores guide her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.