Folkepension

Folkepension er en form for social sikring, der sikrer en mindsteindkomst til ældre mennesker, der ikke har tilstrækkelige midler til at opretholde en rimelig levestandard. Folkepension er en del af velfærdssystemet i mange lander, herunder Danmark.

Folkepension - Læs mere her

Hvad er folkepension?

Folkepension er en ydelse, som den danske stat udbetaler til borgere over en vis alder, som ikke har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv. Folkepensionen er en økonomisk støtte, som skal sikre en minimumlevestandard for ældre borgere, der ikke længere er i stand til at arbejde eller modtage anden indtægt.

Hvornår kan jeg gå på folkepension?

Fra 1. januar 2022 er folkepensionsalderen i Danmark hævet, og en person kan som udgangspunkt på folkepension, når vedkommende fylder 67 år. Men der er også mulighed for at gå på folkepension tidligere, hvis man opfylder visse betingelser. Det sker ved enten;

  • At en person har en varig nedsat arbejdsevne. I så fald kan personen gå på folkepension tidligere end 67 år – dette kaldes også for førtidspension.
  • At en person har en særlig tilknytning til Danmark. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis personen har boet og arbejdet i Danmark i en årrække, men har valgt at flytte til udlandet.

Man skal dog være opmærksom på, at folkepensionsalderen kan blive ændret i fremtiden, da der kan ske ændringer i Folkepensionsloven afhængigt af sociale-, samfundsmæssige og økonomiske forhold.

Hvem kan få folkepension?

For at være berettiget til folkepension i Danmark skal en borger udover alderskravet opfylde tre betingelser;

  • Personen skal være dansk statsborger.
  • Personen skal have fast bopæl i Danmark.
  • Personen skal have boet i Danmark i mindst 3 år fra det tidspunkt, hvor personen fyldte 15 år, og frem til pensionsalderen.

Beregning af folkepension

Ved beregning af folkepensionen er der en række forhold som indtægter og formue, der tæller med og indgår i vurderingen af, hvor meget man modtager i pension. Der er også visse tillæg, som udbetales oveni pensionsudbetalingen, hvis man for eksempel er enlig eller har særlige behov.

Folkepension grundbeløb

Folkepensionens grundbeløb er den faste sats, som man kan modtage i folkepension, hvis man opfylder betingelserne for at få udbetalt folkepension. Grundbeløbene fremgår af skemaet nedenfor.

Grundsatser for folkepension i 2024

Enlig

Gift/Samlevende

Grundbeløb pr. måned før skat

6.928 kr.

6.928 kr.

Pensionstillæg pr. måned før skat

8.016 kr.

4.102 kr.

Folkepension i alt pr. måned før skat

14.944 kr.

11.030 kr.

Ældrecheck pr. år før skat

19.900 kr.

19.900 kr. til hver

Formuegrænse

99.200 kr.

99.200 kr. tilsammen

Ansøgning om folkepension

Hvis du ønsker at ansøge om folkepension i Danmark, kan du gøre dette elektronisk via borger.dk eller ved at kontakte din lokale borgerservice i din kommune.

Elektroniske ansøgninger kræver digital signatur som MitID, der giver adgang til forskellige offentlige digitale tjenester. Du kan tilgå ansøgningssiden på www.borger.dk/folkepension, hvorefter du vil blive guidet videre.

Hvis du ikke har MitID eller ønsker at ansøge om folkepension ved fysisk fremmøde, kan du kontakte din kommune og bestille tid. Du kan finde din kommune og dens kontaktoplysninger på www.borger.dk. Kommunen vil hjælpe dig med at udfylde ansøgningsskemaet og vil vurdere, om du opfylder betingelserne for at modtage folkepension.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.