Arbejdsskadeerstatning

Arbejdsskadeerstatning er en form for erstatning, der gives til en arbejdstager, der har lidt skade eller pådraget sig en sygdom som følge af deres arbejde. Dette kan omfatte fysiske skader eller arbejdsrelaterede sygdomme. I Danmark er det lovpligtigt for arbejdsgivere at tegne en arbejdsskadeforsikring for deres ansatte.

Hvad er arbejdsskadeerstatning?

Arbejdsskadeerstatning er en form for erstatning, der gives til en person, der har pådraget sig en skade eller lidelse som følge af arbejde. Det kan være en fysisk skade, såsom en knoglebrud eller en forstuvning, eller det kan være en psykisk lidelse, såsom stress eller angst.

Hvad dækker en erstatning?

Arbejdsskadeerstatning kan være i form af økonomisk kompensation, dækning af medicinske udgifter eller støtte til rehabilitering, afhængigt af omfanget af skaden eller sygdommen.

Typer af arbejdsskader

Grundlæggende skelnes der mellem to forskellige typer af arbejdsskader, herunder:

  • Erhvervssygdomme – Dette er sygdomme eller psykiske lidelser, der er forårsaget af arbejdsforholdene, som f.eks. høreskader på grund af støjende arbejdsmiljø eller lungesygdomme forårsaget af indånding af farlige stoffer på arbejdspladsen.
  • Arbejdsulykker – Dette omfatter fysiske skader, der opstår som følge af en pludselig hændelse på arbejdspladsen, såsom faldulykker eller en anden pludselig hændelse.

Både erhvervssygdomme og arbejdsulykker kan resultere i arbejdsskadeerstatning, hvis det kan påvises, at skaden er opstået i arbejdssammenhæng.

For mere information om arbejdsskadeerstatning og hvordan man ansøger om erstatning – klik her. Denne artikel giver en dybere indsigt i processen og rettighederne i forbindelse med arbejdsskadeerstatning i Danmark.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.