Afståelsesret (Afståelse)

Afståelse eller afståelsesret er en ret, der giver en part i en aftale mulighed for at afstå eller overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i aftalen til en anden part. I Danmark findes der regler om afståelse i kontraktretlige sammenhænge, herunder;

Eksempel: John driver en tøjbutik og har i denne forbindelse lejet et butikslokale i et indkøbscenter. John har besluttet, at han ikke længere ønsker at drive sin butik i dette lokale, og han ønsker derfor at afstå retten til lejemålet. En bekendt ønsker at overtage erhvervslokalet med de gældende aftalebetingelser, som John allerede har indgået i hans erhvervslejekontrakt. John informerer erhvervsudlejeren om afståelsen.  Når afståelsen er gennemført, vil John ikke længere være lejer af lokalet.

Læs mere om afståelse og afståelsesret her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.