Afståelsesret (Afståelse)

Afståelse eller afståelsesret er en ret, der giver en part i en aftale mulighed for at afstå eller overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i aftalen til en anden part. I Danmark findes der regler om afståelse i kontraktretlige sammenhænge, herunder;

Eksempel: John driver en tøjbutik og har i denne forbindelse lejet et butikslokale i et indkøbscenter. John har besluttet, at han ikke længere ønsker at drive sin butik i dette lokale, og han ønsker derfor at afstå retten til lejemålet. En bekendt ønsker at overtage erhvervslokalet med de gældende aftalebetingelser, som John allerede har indgået i hans erhvervslejekontrakt. John informerer erhvervsudlejeren om afståelsen.  Når afståelsen er gennemført, vil John ikke længere være lejer af lokalet.

Læs mere om afståelse og afståelsesret her.