Guide til ordinær generalforsamling

Hos Dokument 24 kan du nemt og sikkert oprette et generalforsamlingsreferat. Her kan du læse hvad ordinære generalforsamlinger er og hvordan de skal afholdes.

  1. Hvad er en ordinær generalforsamling? 
  2. Hvordan skal den ordinære generalforsamling afholdes? 

Hvad er en ordinær generalforsamling?

En ordinær generalforsamling er et årligt møde mellem selskabets ejere. Det er på dette møde, at selskabets ejer får mulighed for at træffes forskellige beslutninger, blandet andet,  godkendelse af selskabets årsrapport, samt beslutte hvordan et eventuelt overskud skal benyttes  eller hvordan et underskud skal dækkes.

Hvad er en ordinær generalforsamling?

De beslutninger der bliver truffet på generalforsamlingen, skal efterfølgende dokumenteres i et generalforsamlingsreferat.

Hvordan skal den ordinære generalforsamling afholdes?

Selskaber kan vælge at afholde den ordinære generalforsamling ved fysisk fremmøde eller som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”. En skrivebordsgeneralforsamling referere blot til at der ikke afholdes et fysisk møde mellem selskabets ejere.

De eneste krav der er til den ordinære generalforsamling er, at selskabets ejere bliver enige om, hvad der vedtages på generalforsamlingen, udarbejder et beslutningsreferat, samt at dirigenten underskiver beslutningsreferatet. Dette er grunden til at generalforsamlingen ikke behøves at blive afholdt fysisk. 

Beslutningsreferatet skal formelt set alene underskrives af dirigenten for at være gyldig, men hvis den ordinære generalforsamling afholdes som en skrivebordsgeneralforsamling, kan det være en fordel at denne underskrives af alle selskabsejerne,  som dokumentation for at alle er enige i referatets indhold.