Få overblik over ændring af selskabets formål

Hvis du ønsker eller allerede ejer et selskab, så har du måske hørt om selskabets formål før. Dette er et lovpligtigt punkt i selskabets vedtæger. Her kan du læse mere om selskabets formål og hvordan man kan ændre formålsbeskrivelsen.

  1. Hvad er selskabets formål?
  2.  Hvad skal formålsbeskrivelsen indeholde? 
  3. Hvordan kan formålsbeskrivelsen ændres? 

Hvad er selskabets formål? 

Selskabets formål er en beskrivelse af de aktiviteter der foregår i din virksomhed.  Det er lovpligtigt af selskabets formål fremgår af vedtægterne. 

Hvad er selskabets formål?

Hvad skal formålsbeskrivelsen indeholde? 

Dit selskab må ikke foretage aktiviteter der ikke fremgår af formålsbestemmelsen.  Dette er dog ikke ens betydning med, at formålsbestemmelsen udtømmende skal opliste de aktiviteter som virksomheden foretager sig. Formålet kan på denne baggrund formuleres bredt, så det giver virksomheden et større spillerum. Det vigtigste er blot, at selskabets aktiviteter skal være i overensstemmelse med selskabets overordnede formål. 

Hvad skal formålsbeskrivelsen indholde?

Det er dog vigtig at være opmærksom på, at formålsbestemmelsen skal være klar og utvetydig, så der ikke opstår tvivl om virksomhedens overordnet erhvervsmæssige formål. 

Hvordan kan formålsbeskrivelsen ændres?  

Vedtægterne ændre ved en vedtagelse af ejerne på en generalforsamling. Dette kan gøres uden at mødes fysisk via en skrivebordsgeneralforsamling. Dette kræver at alle ejerne er enige om at ændre selskabets formål. Hvis dette er tilfælde behøver de blot at underskrive et beslutningsreferat hvoraf den nye formålsbestemmelse beskrives og vedtages. Til slut skal ændringerne registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Hvordan kan formålsbeskrivelsen ændres?