Tillæg til ansættelseskontrakt

Når du varsler ændringer i ansættelsesvilkårene for en medarbejder, skal du udarbejde et tillæg til den ansattes ansættelseskontrakt. En ændring uden tillæg vil ikke være gyldig, og virksomhed kan pålægges en godtgørelse ved forglemmelse.  Du behøver altså ikke at udarbejde en helt ny ansættelseskontrakt.

 1. Hvad er et tillæg?
 2. Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles
 3. Hvilke ændringer er der tale om?
 4. Hvornår er aftalen gyldig?
 5. Tillæg til ansættelseskontrakt - skabelon

Hvad er et tillæg?

Et tillæg, en tillægsaftale eller en allonge er en delvis ny aftale til en eksisterende ansættelseskontrakt. Når en virksomhed varsler nye forhold omkring ansættelsesvilkår for en medarbejder, skal disse forhold skrives ind i en tillægsaftale. Aftalen vedhæftes i den eksisterende kontrakt og erstatter de gamle vilkår.  

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Ifølge Ansættelsesbevisloven skal væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår varsles forinden ændringen træder i kraft. Længden på dette varsel skal være tilsvarende medarbejderens opsigelsesvarsel. Herefter og senest én måned efter, at ændringen er trådt i kraft, skal virksomheden skriftligt udlevere de konkrete ændringer til medarbejder.

Hvilke ændringer er der tale om?

Der kan være tale om mange forskelligartede ændringer i et ansættelsesforhold, derfor vil indholdet af et tillæg også variere. De væsentlige ændringer kan blandt andet omhandle;

 • Ændringer i jobfunktion
 • Ændringer i løn- og pensionsvilkår
 • Ændringer i arbejdertider
 • Ændring af arbejdsplads
 • Ændringer af immaterielle rettigheder
 • Ændringer i personalegoder
 • Ændringer i løngoder
 • Ændringer i feriefridage
 • Indsættelse af konkurrenceklausul
 • Ved virksomhedsoverdragelse

Tillæg til ansættelseskontrakt ved virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse skal den nye virksomhed kun udarbejde et tillæg til en medarbejders ansættelseskontrakt, hvis den nye virksomhed ændrer arbejdsvilkårene. Dog skal den ansatte også varsles forinden med det sædvanlige opsigelsesvarsel. Medarbejderens rettigheder er nemlig beskyttet og fortsætter uændret, når en virksomhed skifter ejer.

En direktør er ikke omfattet af denne regel. Du kan læse mere om direktørkontrakt og rettigheder her.

Eksempel: Kroejer Jens går på pension og har derfor solgt kroen til Søren. Med overdragelsen følger 5 tjenere på fuldtid. Da den nye ejer Søren selv planlægger at arbejde på fuld tid i kroen, ønsker han at reducere i de ansattes arbejdstider, så der fremadrettet kun er 2 tjenere på fuld tid og 3 tjenere på deltid. Dette er en væsentlig ændring i arbejdsvilkårene, derfor skal de pågældende 3 tjenere varsles ændringen. Søren er desuden forpligtet til at udarbejde et tillæg til hver medarbejders ansættelseskontrakt.  

Hvornår er aftalen gyldig?

En tillægsaftale er gyldig og bindende, når den er underskrevet af parterne. Det forudsætter også, at arbejdsgiver har varslet ændringer forinden. Derudover har medarbejderen krav på at få udleveret de nye gældende forhold på skrift senest én måned efter aftalen er trådt i kraft.

Tillæg til ansættelseskontrakt – skabelon

Ansættelsesbevisloven stiller intet krav om indholdet, men et tillæg til en ansættelseskontrakt bør som minimum indeholde;

 • Partsoplysninger – Oplysninger om arbejdsgiver og arbejdstager.
 • Beskrivelse af bortfaldne eller ændrede vilkår – Den bortfaldne del i ansættelseskontrakten beskrives.
 • Beskrivelse af nye eller udvidede vilkår – Den nye aftale beskrives.
 • Varsel og ikrafttrædelsesdato – Dato for aftalens gyldighed
 • Bekræftelse på øvrige vilkår består uændret – Ændringen påvirker ikke øvrige vilkår i ansættelsen.
 • Dato
 • Partsunderskrift – Både arbejdsgiver og medarbejder godkender og underskriver aftalen.

OBS – En ny forordning om persondata

En ny forordning om persondata i 2018 fastlagde, at virksomheder skal være specifikke omkring, hvordan de anvender medarbejdernes persondata. De ansatte skal skriftligt informeres om, hvordan personoplysninger anvendes, og det skal desuden fremgå af ansættelseskontrakten eller af tillægget hertil.

Eksempel: Lise er salgskonsulent i en privat virksomhed. En dag opdager Lise, at hendes billede er anvendt på virksomhedens hjemmeside uden hendes samtykke. Hun går til øverste chef og beder og fjernelse af billedet. Det er nemlig ikke specifikt anført i ansættelseskontrakten, hvordan billedet kan anvendes, og derfor har samtykken ingen gyldighed.

Brug for hjælp?

Det kan være svært at vurdere, hvornår en ændring har væsentlig betydning, og derfor behøver et tillæg til en eksisterende ansættelseskontrakt. Vi anbefaler, at du altid søger rådgivning både i forhold til varsling og ændring i ansættelsesforholdet, da en ugyldig ændring kan blive en dyr affære.