Guide til tillæg/ændring af ansættelseskontrakt

Når du vil ændre en medarbejders ansættelsesvilkår, skal du udarbejde et tillæg til den ansattes ansættelseskontrakt. En ændring uden tillæg er ikke gyldig, og virksomheden kan pålægges en godtgørelse ved forglemmelse. Du behøver ikke at udarbejde en helt ny ansættelseskontrakt.

Opret tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt, kun 195 kr. eks. moms ⇒ tager 10 min. Du sparer ca. 2.000 kr. i forhold til brug af traditionelle advokater.

 1. Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?
 2. Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles
 3. Hvilke ændringer er der tale om?
 4. Hvornår er aftalen gyldig?
 5. Tillæg til ansættelseskontrakt - skabelon

Tillæg/ændring af ansættelseskontrakt, pris 195,- ekskl. moms

Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv tillæg/ændring under

Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?

Et tillæg/tillægsaftale eller en allonge er en delvis ny aftale til en eksisterende ansættelseskontrakt. Når en virksomhed varsler nye forhold om en medarbejders ansættelsesvilkår, skal forholdene skrives ind i en tillægsaftale. Aftalen vedhæftes i den eksisterende kontrakt, og erstatter de gamle vilkår.  

Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Ifølge Ansættelsesbevisloven skal væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår varsles forinden ændringen træder i kraft. Længden på dette varsel skal være tilsvarende medarbejderens opsigelsesvarsel. Herefter og senest én måned efter, at ændringen er trådt i kraft, skal virksomheden skriftligt udlevere de konkrete ændringer til medarbejder.

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Når du opretter et tillæg/ændring til ansættelseskontrakten hos Dokument 24 sikrer vi, at du dette sker med de korrekte varselsdatoer.

Hvilke ændringer er der tale om?

Der kan være tale om mange forskelligartede ændringer i et ansættelsesforhold. De væsentlige ændringer kan blandt andet omhandle:

Hvilke ændringer er der tale om?

 • Jobfunktion
 • Løn- og pensionsvilkår
 • Arbejdertider
 • Arbejdsplads
 • Immaterielle rettigheder
 • Personalegoder
 • Løngoder
 • Feriefridage
 • Konkurrenceklausul
 • Ændringer ved virksomhedsoverdragelse læs mere

Når du opretter tillæg/ændring til ansættelseskontrakten, vil du blive præsenteret for ovenstående muligheder. Du kan ligeledes tilpasse dine ønsker, så de passer til din medarbejder.

Opret ændring/tillæg til ansættelseskontrakt og få tilsendt straks

Hvornår er tillægsaftalen gyldig?

En tillægsaftale er gyldig og bindende, når den er underskrevet af parterne. Dette forudsætter, at arbejdsgiver har varslet ændringerne i ansættelsesforholdet korrekt. Derudover har medarbejderen krav på at få udleveret de nye gældende forhold for ansættelsen skriftligt, senest én måned efter aftalen er trådt i kraft.

Hvornår er tillægsaftalen gyldig?

Tillæg til ansættelseskontrakt – skabelon

Ansættelsesbevisloven stiller intet krav om indholdet i et tillæg til en ansættelseskontrakt, men et det bør som minimum indeholde:

 • Partsoplysninger – Oplysninger om arbejdsgiver og arbejdstager.
 • Beskrivelse af bortfaldne eller ændrede vilkår – Den bortfaldne del i ansættelseskontrakten beskrives.
 • Beskrivelse af nye eller udvidede vilkår – Den nye aftale beskrives.
 • Varsel og ikrafttrædelsesdato – Dato for aftalens gyldighed
 • Bekræftelse på øvrige vilkår består uændret – Ændringen påvirker ikke øvrige vilkår i ansættelsen.
 • Dato
 • Partsunderskrift – Både arbejdsgiver og medarbejder godkender og underskriver aftalen.

Tillæg til ansættelseskontrakt ved virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse skal den nye virksomhed kun udarbejde et tillæg til en medarbejders ansættelseskontrakt, hvis den nye virksomhed ændrer arbejdsvilkårene. Dog skal den ansatte varsles med det sædvanlige opsigelsesvarsel. Medarbejderens rettigheder er beskyttet og fortsætter uændret, når en virksomhed skifter ejer.

En direktør er ikke omfattet af denne regel. Du kan læse mere om direktørkontrakt og rettigheder her.

Eksempel virksomhedsoverdragelse: Kroejeren, Jens går på pension, og har derfor solgt kroen til Søren. Med overdragelsen følger 5 tjenere. Da den nye ejer Søren selv planlægger at arbejde på fuld tid i kroen, ønsker han at reducere i de ansattes arbejdstider, så der fremadrettet kun er 2 tjenere på fuld tid og 3 tjenere på deltid. Dette er en væsentlig ændring i arbejdsvilkårene, derfor skal de pågældende 3 tjenere varsles ændringen. Søren er desuden forpligtet til at udarbejde et tillæg til hver medarbejders ansættelseskontrakt.  

OBS – Nyere forordning om persondata

En ny forordning om persondata i 2018 fastlagde, at virksomheder skal være specifikke omkring, hvordan de anvender medarbejdernes persondata. De ansatte skal skriftligt informeres om, hvordan personoplysninger anvendes, og det skal desuden fremgå af ansættelseskontrakten eller af tillægget hertil.

Eksempel: Lise er salgskonsulent i en privat virksomhed. En dag opdager Lise, at hendes billede er anvendt på virksomhedens hjemmeside uden hendes samtykke. Hun går til øverste chef og beder og fjernelse af billedet. Det er nemlig ikke specifikt anført i ansættelseskontrakten, hvordan billedet kan anvendes, og derfor har samtykken ingen gyldighed.

Brug for hjælp?

Det kan være svært at vurdere, hvornår en ændring har væsentlig betydning, og derfor behøver et tillæg til en eksisterende ansættelseskontrakt. Vi anbefaler, at du altid søger rådgivning både i forhold til varsling og ændring i ansættelsesforholdet, da en ugyldig ændring kan blive en dyr affære.

Tillæg/ændring af ansættelseskontrakt, pris 195,- ekskl. moms

Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv tillæg/ændring under