Fuld guide til tillæg/ændring af ansættelseskontrakt

Når du vil ændre en medarbejders ansættelsesvilkår, skal du udarbejde et tillæg til den ansattes ansættelseskontrakt. En ændring uden tillæg er ikke gyldig, og virksomheden kan pålægges en godtgørelse ved forglemmelse. Du behøver ikke at udarbejde en helt ny ansættelseskontrakt.

Det er enkelt, billigt og juridisk gyldigt at udarbejde et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt hos Dokument 24. Opret tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt for kun 195 kroner ekskl. moms ⇒ det tager kun 10 minutter. Du sparer omkring 2.000 kroner i forhold til brug af traditionelle advokater.

Start oprettelsen i dag - det er uforpligtende. Eller tryk på det, du vil læse mere om:

 1. Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?
 2. Hvordan udarbejder jeg et tillæg/ændring?
 3. Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles
 4. Hvilke ændringer er der tale om?
 5. Hvornår er tillægsaftalen gyldig?

Tillæg/ændring af ansættelseskontrakt nemt og enkelt

Du risikerer at blive pålagt godtgørelse til medarbejderen, hvis du "glemmer" at lave skriftlig ændring/tillæg til ansættelsen

Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks tillæg/ændring på e-mail

Skriv tillæg/ændring under

Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?

Et tillæg/tillægsaftale eller en allonge er en delvis ny aftale til en eksisterende ansættelseskontrakt. Når en virksomhed varsler nye forhold vedrørende en medarbejders ansættelsesvilkår, skal forholdene skrives ind i en tillægsaftale. Aftalen vedhæftes i den eksisterende kontrakt og erstatter de gamle vilkår.  

Hvad er et tillæg/ændring til en ansættelseskontrakt?

Hvordan opretter jeg et tillæg/ændring?

Det er enkelt og billigt at oprette dokumentet hos Dokument 24. Følg nedenstående 3 trin og få tillæg/ændring tilsendt med det samme:

 1. Svar på spørgsmålene online. Du starter med at svare på 5-7 spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasser virksomheden og medarbejderen, så dokumentet afspejler jeres kontraktuelle forhold.
 2. Modtag straks. Når du har svaret på spørgsmålene, har vi allerede udarbejdet dokumentet til dig. Du modtager dokumentet inden for 2 minutter. Det sendes direkte til din e-mailadresse.
 3. Skriv under. Nogle ændringer i ansættelsesvilkårene kræver accept fra medarbejderen. Hvis ændringen kræver accept fra medarbejderen, får du at vide, at dokumentet skal skrives under. Hvis ikke, så skal du blot orientere medarbejderen om, at ansættelsesvilkårene er ændret jf. det tillæg/ændring, som du har sendt til medarbejderen. Eventuel underskrift kan ske online med MitID eller fysisk, det vælger du selv efter, at dokumentet er fremsendt.

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Ifølge ansættelsesbevisloven skal væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår varsles, forinden ændringen træder i kraft. Længden på dette varsel skal være tilsvarende medarbejderens opsigelsesvarsel. Herefter, og senest én måned efter, at ændringen er trådt i kraft, skal virksomheden skriftligt udlevere de konkrete ændringer til medarbejder.

Ændringer i ansættelsesvilkår skal varsles

Når du opretter et tillæg/ændring til ansættelseskontrakten hos Dokument 24, sikrer vi, at det sker med de korrekte varselsdatoer.

Hvilke ændringer er der tale om?

Der kan være tale om mange forskelligartede ændringer i et ansættelsesforhold. Eksempler på væsentlige ændringer i ansættelsesforhold kan blandt andet være:

 • Jobfunktion
 • Løn- og pensionsvilkår
 • Arbejdstider
 • Arbejdsplads
 • Immaterielle rettigheder
 • Personalegoder
 • Løngoder
 • Feriefridage
 • Konkurrenceklausul
 • Ændringer ved virksomhedsoverdragelse læs mere

Når du opretter tillæg/ændring til ansættelseskontrakten, vil du blive præsenteret for ovenstående muligheder. Du kan ligeledes tilpasse dine ønsker, så de passer til din medarbejder. Hvis der er tale om en væsentlig ændring, så orienteres du herom, så du kan varsle ændringen korrekt samt få underskrift fra medarbejderen.

Hvilke ændringer er der tale om?

Opret ændring/tillæg til ansættelseskontrakt og få tilsendt straks

Hvornår er tillægsaftalen gyldig?

En tillægsaftale er gyldig og bindende, når den er underskrevet af parterne. Dette forudsætter, at arbejdsgiver har varslet ændringerne i ansættelsesforholdet korrekt. Derudover har medarbejderen krav på at få udleveret de nye gældende forhold for ansættelsen skriftligt og senest én måned efter aftalen er trådt i kraft.

Hvornår er tillægsaftalen gyldig?

Tillæg til ansættelseskontrakt – skabelon

Ansættelsesbevisloven stiller intet krav om indholdet i et tillæg til ansættelseskontrakt, men det bør som minimum indeholde:

 • Partsoplysninger: Oplysninger om arbejdsgiver og arbejdstager.
 • Beskrivelse af bortfaldne eller ændrede vilkår: Den bortfaldne del i ansættelseskontrakten beskrives.
 • Beskrivelse af nye eller udvidede vilkår: Den nye aftale beskrives.
 • Varsel og ikrafttrædelsesdato: Dato for aftalens gyldighed.
 • Bekræftelse på øvrige vilkår består uændret: Ændringen påvirker ikke øvrige vilkår i ansættelsen.
 • Dato
 • Partsunderskrift: Både arbejdsgiver og medarbejder godkender og underskriver aftalen.

Tillæg til ansættelseskontrakt ved virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse skal den nye virksomhed kun udarbejde et tillæg til en medarbejders ansættelseskontrakt, hvis den nye virksomhed ændrer arbejdsvilkårene. Dog skal den ansatte varsles med det sædvanlige opsigelsesvarsel. Medarbejderens rettigheder er beskyttede og fortsætter uændret, når en virksomhed skifter ejer.

En direktør er ikke omfattet af denne regel. Du kan læse mere om direktørkontrakt og rettigheder her.

Eksempel virksomhedsoverdragelse: Kroejeren Jens går på pension og har derfor solgt kroen til Søren. Med overdragelsen følger 5 tjenere. Da den nye ejer, Søren, selv planlægger at arbejde på fuld tid i kroen, ønsker han at reducere de ansattes arbejdstider. Fremadrettet ønsker han, at der kun er 2 tjenere på fuld tid og 3 tjenere på deltid.

Dette er en væsentlig ændring i arbejdsvilkårene og derfor skal de pågældende 3 tjenere varsles om ændringen. Søren er desuden forpligtet til at udarbejde et tillæg til hver medarbejders ansættelseskontrakt.  

OBS – Nyere forordning om persondata

En ny forordning om persondata i 2018 fastlagde, at virksomheder skal være specifikke omkring, hvordan de anvender medarbejdernes persondata. De ansatte skal skriftligt informeres om, hvordan personoplysninger anvendes samtidig med, at det fremgår af ansættelseskontrakten eller tillægget hertil.

Eksempel: Lise er salgskonsulent i en privat virksomhed. En dag opdager Lise, at hendes billede er anvendt på virksomhedens hjemmeside uden hendes samtykke. Hun går til øverste chef og beder om fjernelse af billedet. Det er nemlig ikke specifikt anført i ansættelseskontrakten, hvordan billedet kan anvendes og derfor har samtykket ingen gyldighed.

Brug for hjælp?

Det kan være svært at vurdere, hvornår en ændring har væsentlig betydning og dermed behøver et tillæg til en eksisterende ansættelseskontrakt. Vi anbefaler, at du altid søger rådgivning - både i forhold til varsling og ændring i ansættelsesforholdet, da en ugyldig ændring kan blive en dyr affære.

Tillæg/ændring af ansættelseskontrakt, pris 195,- ekskl. moms

Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv tillæg/ændring under