Fuld guide til generalfuldmagter

Ved du, hvad en generalfuldmagt er? Og har du styr på, hvordan man opretter en? Vi kan hjælpe med begge ting. Læs vores fulde guide nedenfor eller opret en generalfuldmagt nemt og enkelt med det samme her på siden.

 1. Hvad er en generalfuldmagt?
 2. Hvornår bør der laves en generalfuldmagt?
 3. Generalfuldmagt skabelon
 4. Hvad indeholder en generalfuldmagt?

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er en skriftlig erklæring, der udstedes af en person (fuldmagtsgiver) til fuldmagtshaver (fuldmægtige). Fuldmægtige kan træffe beslutninger på fuldmagtsgivers vegne inden for alle områder. Der er således givet en generalfuldmagt.

De tre former for fuldmagter

Vi kan inddele fuldmagter i tre ofte benyttede fuldmagter i Danmark:

 1. Generalfuldmagter er den bredest mulige fuldmagt, der kan oprettes. Den giver fuldmagtshaver lov til at træffe beslutninger inden for alt. Beslutningerne kan f.eks. være at sælge boligen eller søge om støtte fra det offentlige.
 2. Specialfuldmagter giver fuldmægtige bemyndigelse til at handle inden for et nærmere defineret og afgrænset område. Det kan f.eks. være, at du skal have solgt din bolig, hvilket du beder en ejendomsmægler om. Du ønsker udelukkende, at ejendomsmægleren skal sælge din bolig og ikke andet. Derfor skriver du under på en specialfuldmagt, der giver ejendomsmægleren ret til at sælge boligen.
 3. Fremtidsfuldmagter er et dokument, der træder i kraft ude i fremtiden, hvis du ikke er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Du kan ikke selv træffe beslutninger, hvis du bliver dement eller er hjerneskadet. Uden en fremtidsfuldmagt vil du blive underlagt værgemål i disse situationer. Læs mere her.

Hvornår bør der laves en generalfuldmagt?

Skal du oprette en generalfuldmagt, specialfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt? Vi anbefaler, at du opretter en generalfuldmagt, hvis du kortvarigt ikke kan varetage egne interesser.

Situationer, hvor dokumentet er særlig gavnligt:

 • Når du skal ud at rejse og ikke kan være til stede til at handle på egne vegne.
 • Ved operationer kan der opstå komplikationer. I nogle tilfælde kan du efterfølgende ikke handle på egne vegne.
 • Hvis du er aldrende og har svært ved at varetage egne interesser.

Der kan være mange grunde til at oprette en generalfuldmagt. Du skal være opmærksom på, at dokumentet giver en anden person lov til at udføre alle handlinger på dine vegne. Fuldmagten skal derfor gives til en person, som du stoler på.

Generalfuldmagt

Se video

Generalfuldmagt skabelon

En generalfuldmagt kan oprettes ved brug af en online skabelon. Skabelonen tilpasser sig dig, så du altid får et juridisk korrekt dokument tilsendt. Dokument 24 har udarbejdet juridisk software baseret på onlineformularer, så du kan oprette dokumentet nemt og sikkert hjemmefra.Generalfuldmagt skabelon

Hvordan gør du?

Dokumentet oprettes ved at besvare en række spørgsmål online. Du skal blot igennem nedenstående 3 trin og så har du en generalfuldmagt.

Følg trinene og hav dokumentet klar på 10-15 minutter

 1. Svar på spørgsmålene. Til at starte med svarer du på en række spørgsmål i vores onlineformular. Det tager normalt omkring 5 minutter at besvare spørgsmålene.
 2. Få dokumentet tilsendt med det samme. Når spørgsmålene er besvaret, får du straks dokumentet tilsendt pr. e-mail. Dokumentet er skræddersyet til dig.
 3. Underskriv foran en notar. Til sidst skal dokumentet skrives under foran en notar eller to vitterlighedsvidner. Læs mere om tinglysning/notar her.

Det er enkelt at oprette en generalfuldmagt hos Dokument 24. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig med oprettelsen.

Juridisk korrekt

Du kan teoretisk set oprette dokumentet selv, men du skal være sikker på, at juraen er korrekt, så fuldmægtige kan træffe beslutninger på dine vegne. Vi anbefaler altid, at generalfuldmagten enten udarbejdes ved brug af vores online skabelon hos Dokument 24 (nemt, sikkert og billigt) eller hos en advokat (tager tid, sikkert og dyrt).

Hvad indeholder en generalfuldmagt?

Dokumentet skal indeholde en række væsentlige vilkår for at være juridisk gyldigt, som anført i ovenstående. Det er vigtigt, at der er klare rammer i fuldmagten, så der ikke hersker tvivl om, hvornår fuldmagten skal benyttes af fuldmægtige. Dokumentet bør indeholde nedenstående:

Vores skabelon er juridisk sikker

 1. Navn og personoplysninger på fuldmagtsgiver.
 2. Navn og personoplysninger på fuldmægtige (den, der får fuldmagten).
 3. Fuldmagtens omfang, dvs. alt det, den fuldmægtige kan gøre med fuldmagten.
 4. Kan fuldmagten overdrages til en anden person?
 5. Tidspunkt for ikrafttrædelse.
 6. Tilbagekaldelse af fuldmagten - informationer om, hvordan fuldmagten tilbagekaldes.
 7. Loyalitetsforpligtelser over for fuldmagtgiver.
 8. Korrekt underskrift.

Opret Generalfuldmagt - Det tager 10 min.

Skal den tinglyses?

Der er ingen krav om tinglysning eller underskrift af generalfuldmagter. Dog anbefales det altid, at dokumentet skrives under foran en notar, da notarpåtegnelse ikke kan betvivles. Alternativt kan generalfuldmagten skrives under foran to vitterlighedsvidner.

Hvornår er den gyldig?

Generalfuldmagten er gyldig, når dokumentet er skrevet under af fuldmagtsgiver. Vær opmærksom på at anføre fuldmagtsgivers korrekte personoplysninger samt dato for underskrift i dokumentet. Skriv ligeledes stedet for underskrift i generalfuldmagten.

Fuldmagten er gyldig når fuldmagtsgiver har underskrevet

Eksempel på brug af dokumentet

Jens Erik er en aldrende herre på 86 år, som har svært ved at hitte hoved og hale i de beskeder, han får fra det offentlige. Jens Erik får hvert år et brev fra det offentlige om, at han skal betale ejendomsskatter, men Jens Erik har efterhånden svært ved at holde rede på, hvordan dette gøres. Ja, Jens Erik vil faktisk også gerne sælge huset og flytte i noget mindre, men kan ikke selv klare alt dette.

En dag vælger Jens Erik, at datteren Lone skal have en generalfuldmagt, så Lone kan hjælpe ham med alt. Da Lone får udstedt fuldmagten, har hun nu adgang til at betale Jens Eriks ejendomsskatter, hvilket er en stor lettelse for ham. Lone sælger efterfølgende huset og finder sammen min sin far en ny og mindre bolig. Det er Lone, der står for alt det administrative, hvilket er muligt pga. generalfuldmagten. Jens Erik er lykkelig over, at Lone kan gøre alle disse ting med dette dokument i hånden.

Skab sikkerhed i familien – Opret med det samme

Uanset om du ønsker at oprette en generalfuldmagt, en specialfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt, anbefaler vi, at du får gjort det med det samme.

Skab sikkerhed med en fuldmagt

Generalfuldmagter skaber sikkerhed for dig og din familie, hvis du f.eks. er på et længere udenlandsophold, er aldrene eller skal opereres. Uden en generalfuldmagt kan din familie ikke hjælpe dig og det kan bringe dem stor fortvivlelse.

Du bør altid oprette en fremtidsfuldmagt, så dine nærmeste kan hjælpe dig, når du har allermest brug for hjælp. Du kan have brug for hjælp i tilfælde af demens eller alvorlig sygdom. Med en fremtidsfuldmagt undgår du at komme under værgemålslovens værgemål hos det offentlige. På den måde kan dine  nærmeste hjælpe dig i stedet for, at en offentligt beskikket værge skal træffe beslutningerne for dig.

Start din generalfuldmagt i dag