Fuld guide til generalfuldmagter

Mange har hørt om generalfuldmagter, men hvad er det for en størrelse? Her får du den fulde guide, og du kan ligeledes oprette en generalfuldmagt nem og enkelt her på siden.

Hvad er en generalfuldmagt?

En generalfuldmagt er en skriftlig erklæring, der udstedes af en person (fuldmagtsgiver) til fuldmagtshaver (fuldmægtige). Fuldmægtige kan træffe beslutninger på fuldmagtsgivers vegne inden for alle område. Der er således givet en generel fuldmagt.

De tre former for fuldmagter

Vi kan inddele fuldmagter i 3 ofte benyttede fuldmagter i Danmark:

 1. Generalfuldmagter er den bredest mulige fuldmagt, der kan oprettes. Den giver fuldmagtshaver lov til at træffe beslutninger inden for alt. Beslutningerne kan f.eks. være at sælge boligen eller søge om støtte fra det offentlige.
 2. Specialfuldmagter giver fuldmægtige bemyndigelse til at handle inden for et nærmere defineret og afgrænset område. Det kan f.eks. være, at du skal have solgt din bolig, hvilket du beder en ejendomsmægler om. Du ønsker udelukkende, at ejendomsmægleren skal sælge din bolig og ikke andet. Derfor skriver du under på en specialfuldmagt, der giver ejendomsmægleren ret til at sælge boligen.
 3. Fremtidsfuldmagter er et dokument, der træder i kraft ude i fremtiden, hvis du ikke er i stand til at træffe beslutninger på egne vegne. Du kan ikke selv træffe beslutninger, hvis du bliver dement eller er hjerneskadet. Uden en fremtidsfuldmagt vil du blive underlagt værgemål i disse situationer. Læs mere her.

Hvornår bør der laves en generalfuldmagt?

Skal du oprette en generalfuldmagt, specialfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt? Vi anbefaler, at du opretter en generalfuldmagt, hvis du kortvarigt ikke kan varetage egne interesser.

Situationer, hvor dokumentet er særlig gavnligt.

 • Når du skal ud at rejse og ikke kan være til stede til at handle på egne vegne.
 • Hvis du skal opereres, så kan der opstå komplikationer efterfølgende. I nogle tilfælde kan du efterfølgende ikke kan handle på egne vegne.
 • Når du er aldrene og har svært ved at varetage egne interesser.

Der kan være mange grunde til at oprette en generalfuldmagt. Du skal være opmærksom på, at dokumentet giver en anden person lov til at udføre alle handlinger på dine vegne. Fuldmagten skal derfor gives til en person, som du stoler på.

Generalfuldmagt

Skabelon til oprettelse

En generalfuldmagt kan oprettes ved brug af en online skabelon. Skabelonen tilpasser sig dig, så du altid får et juridisk korrekt dokument tilsendt. Dokument 24 har udarbejdet juridisk software baseret på onlineformularer, så du opretter dokumentet nemt og sikkert hjemmefra.Generalfuldmagt skabelon

Hvordan gør du?

Dokumentet oprettes ved at besvare en række spørgsmål online. Dette sker således:

Følg trinene og hav dokumentet klar på 10-15 minutter

 1. Svar på spørgsmål. Til at starte med svarer du på en række spørgsmål i vores online formular. Det tager normalt ca. 5. minutter at besvare spørgsmålene.
 2. Få dokumentet tilsendt med det samme. Når spørgsmålene er besvaret, får du straks dokumentet tilsendt pr. e-mail. Dokumentet er skræddersyet til dig.
 3. Til sidst skal dokumentet skrives under foran en notar eller foran to vitterlighedsvidner. Læs mere om tinglysning/notar her.

Det er enkelt er det at oprette en generalfuldmagt hos Dokument 24. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil vi hjælpe dig med oprettelsen.

Juridisk korrekt

Du kan teoretisk set oprette dokumentet selv, men du skal være sikker på, at juraen er korrekt, så fuldmægtige kan træffe beslutninger på dine vegne. Vi anbefaler altid, at generalfuldmagten enten udarbejdes ved brug af vores online skabelon hos Dokument 24 (nemt, sikkert og billigt) eller hos en advokat (tager tid, sikkert og dyrt).

Hvad indeholder en generalfuldmagt?

Dokumentet skal indeholde en række væsentlige vilkår for at være juridisk gyldig, som anført i ovenstående. Det er vigtigt, at der er klare rammer i fuldmagten, så der ikke hersker tvivl, når fuldmagten skal benyttes af fuldmægtige. Dokumentet bør indeholde nedenstående:

Vores skabelon er juridisk sikker

 1. Navn og personoplysninger på fuldmagtsgiver.
 2. Navn og personoplysninger på fuldmægtige (den der får fuldmagten).
 3. Fuldmagtens omfang, dvs. alt, hvad fuldmægtige kan gøre med fuldmagten.
 4. Kan fuldmagten overdrages til en anden person?
 5. Tidspunkt for ikrafttrædelse.
 6. Tilbagekaldelse af fuldmagte - informationer om, hvordan fuldmagten tilbagekaldes.
 7. Loyalitetsforpligtelser over for fuldmagtgiver.
 8. Korrekt underskrift.

Opret Generalfuldmagt - Det tager 10 min.

Skal den tinglyses?

Der er ingen krav om tinglysning eller underskrift af generalfuldmagter. Dog anbefales det altid, at dokumentet skrives under foran en notar, da notarpåtegnelse ikke kan betvivles. Alternativt kan generalfuldmagten skrives under foran to vitterlighedsvidner.

Hvornår er den gyldig?

Generalfuldmagten er gyldig, når dokumentet er skrevet under af fuldmagtsgiver. Vær opmærksom på at anføre fuldmagtsgivers korrekte personoplysninger samt dato for underskrift i dokumentet. Skriv ligeledes stedet for underskrift i generalfuldmagten.

Fuldmagten er gyldig når fuldmagtsgiver har underskrevet

Eksempel for brug af dokumentet

Hans Erik er en aldrene herre på 86 år, som har svært ved at hitte hoved og hale i de beskeder, som han får fra det offentlige. Hans Erik får hvert år et brev fra det offentlige om, at han skal betale ejendomsskatter, men Hans Erik har efterhånden svært ved at hitte rede i, hvordan dette gøres. Ja, Hans Erik vil faktisk også gerne sælge huset og flytte i noget mindre, man kan ikke skal klare alt dette.

En dag vælger Hans Erik, at datteren Lone skal have en generalfuldmagt, så Lone kan hjælpe ham med alt. Da Lone får udstedt fuldmagten, har hun nu adgang til at betale Hans Eriks ejendomsskatter, hvilket er en stor lettelse for Hans Erik. Lone sælger efterfølgende huset, og finder sammen min sin far en ny og mindre bolig. Det er Lone, der står for alt det administrative, hvilket er muligt pga. generalfuldmagten. Hans Erik er lykkelig over, at Lone kan gøre alle disse ting med dette dokument i hånden.

Skab sikkerhed i familien – Opret med det samme

Uanset om du ønsker at oprette en generalfuldmagt, en specialfuldmagt eller en fremtidsfuldmagt, anbefaler vi, at du får det gjort med det samme.

Skab sikkerhed med en fuldmagt

Generalfuldmagter skaber sikkerhed for dig og din familie, hvis du f.eks. er på et længere udenlandsophold, er aldrene eller skal opereres. Uden en generalfuldmagt kan din familie ikke hjælpe dig, og det kan være fortvivlende for dem.

Du bør altid oprette en fremtidsfuldmagt, så dine nærmeste kan hjælpe dig, når du har allermest brug for hjælp. Du har brug for hjælp i tilfælde af demens eller alvorlig sygdom, så du undgår at komme under værgemålslovens værgemål hos det offentlige. Med en fremtidsfuldmagt kan dine nærmeste hjælpe dig i stedet for, at en offentligt beskikket værge skal træffe beslutningerne for dig.

Start din generalfuldmagt i dag