Overblik i forskellen på fremtidsfuldmagt og generalfuldmagt

Få det fulde indblik i, hvornår du skal oprette det ene dokument frem for det andet.

  1. Forskellen på dokumenterne uddybet
  2. Hvornår skal du oprette en fremtidsfuldmagt?
  3. Hvornår skal du oprette en generalfuldmagt? 
Forskel på Fremtidsfuldmagt og Generalfuldmagt

Se video

Forskellen på dokumenterne uddybet

For at forstå forskellene starter vi med at gennemgå hvert dokument for sig.

Uddybning af fremtidsfuldmagt

Formålet med en fremtidsfuldmagt er,  at den træder i kraft, hvis du ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger. Når du skal træffe juridisk gyldige beslutninger, kræves det, at du er habil. Du må derfor ikke være dement eller på anden vis inhabil.

Når du er inhabil, vil pengeinstitutter, det offentlige og andre institutioner ikke anerkende din beslutning om for eksempel køb og salg af bolig.

Uddybning af fremtidsfuldmagt

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, kan du lade andre personer (fuldmægtige) træffe beslutninger på dine vegne, hvis du bliver inhabil. Dette kan for eksempel være at lade en person købe og sælge din bolig, administrere din økonomi eller træffe beslutninger for dig i forhold til det offentlige.

Sådan gør du - fremtidsfuldmagt

Dokumentet skal først oprettes, hvorefter det skal tinglyses. Til sidst skal dokumentet vedgås (underskrives) hos en notar. Notarens opgave er at sikre, at du er habil (ved dine fulde fem), når du skriver under.

Når dokumentet er vedgået hos notar, kan det ikke betvivles. Dokumentet er derfor altid gældende, og dine nærmeste kan således hjælpe dig i enhver situation, hvis du ikke selv er i stand til det.

Dokumentet træder i kraft, efter du eller dine fuldmægtige beder staten om igangsættelse. Herefter går en procedure i gang, som normalt tager et par uger fra anmodningen er indgivet til staten.

Hvordan opretter du en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten tager kun 10 min. at oprette!

Uddybning af generalfuldmagt

Denne fuldmagt har ofte til formål at træde i kraft fra den dag, hvor fuldmagten er udstedt. Fuldmagten gør, at den fuldmægtige kan træffe alle beslutninger på vegne af fuldmagtsgiver. Fuldmægtige kan således agere på fuldmagtsgivers vegne i alle henseender.

Uddybning af generalfuldmagt

Sådan gør du - generalfuldmagt

Dokumentet skal først oprettes, hvorefter det skal skrives under. Generalfuldmagter skrives under foran to vitterlighedsvidner, hvorefter dokumentet er gyldigt. Udfordringen med denne type af underskrift er, at underskriften kan betvivles.

Pengeinstitutter stiller nogle gange tvivl om ægtheden af underskriften, specielt når fuldmægtige ønsker at træffe store beslutninger på fuldmagtsgivers vegne. Grunden til, at underskriften kan betvivles er, at dokumentet ikke er vedkendt foran notar. Det er dermed ikke 100 % sikkert, at fuldmagtsgiver var habil, da dokumentet blev underskrevet.

Opret Generalfuldmagt, når fuldmagten skal gælde straks

Fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt?

Skal du oprette en fremtidsfuldmagt eller en generalfuldmagt? Se nedenstående punkter, og træf derefter din beslutning:

 FremtidsfuldmagtGeneralfuldmagt
OprettelseOprettes inden indtræden af demens/sygdom/ulykke.Oprettes ved længere udenlandsophold eller hospitalsophold.
AnvendelseTræder i kraft ved demens/sygdom/ulykke.Normalt til brug i tidsbegrænset periode.
GyldighedTinglyses med MitID og underskrives hos notar.Underskrift af fuldmagtsgiver, helst foran vitterlighedsvidner.

Hvornår skal du oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle bør oprette en fremtidsfuldmagt uanset, hvor unge eller gamle de er. Dokumentet sikrer dig selv og dine nærmeste, hvis du bliver dement/alvorligt syg og dermed inhabil. Når du bliver dement eller alvorlig syg, så kan du blive erklæret uegnet til at træffe egne beslutninger.

Personer, der ikke kan træffe egne beslutninger, bliver underlagt værgemål jf. værgemålsloven. Når du er underlagt værgemål, kan hverken du eller dine nærmeste træffe beslutninger på dine vegne. Det betyder, at din statslige værge kan vælge at sælge din bolig, dine værdipapirer eller sågar beslutte, at du skal flytte på plejehjem. Værgerne kender dig ikke så godt, som dine nærmeste gør. Værgernes beslutninger kan ende med at koste dig dyrt økonomisk, men også familiemæssigt.

Når du opretter en fremtidsfuldmagt, beder du en af dine nærmeste om at træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af demens eller alvorlig sygdom. Dokumentet træder i kraft, når enten du eller en af de fuldmægtige beder om igangsættelse. Dog skal der en lægefaglig vurdering til for at sikre, at du ikke er i stand til at træffe beslutninger. Ligeledes skal det offentlige godkende igangsættelsen af fuldmagten.

Fremtidsfuldmagter blev muligt at oprette i slutningen af 2017. Det har således tilføjet nye regler for generalfuldmagter, da disse nu kan træde i kraft ude i fremtiden.

Hos Dokument 24 kan du oprette fremtidsfuldmagter nemt og enkelt med vores skabelon til fremtidsfuldmagter.

Har du sikret din fremtid? Pris kun 175,-

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Hvornår skal du oprette en generalfuldmagt?

Du bør oprette en generalfuldmagt, hvis en anden person skal kunne hjælpe dig her og nu. Det kan for eksempel være, hvis du skal ud at rejse i længere tid eller bliver indlagt på et hospital. Her kan det være gavnligt, at en anden person kan agere på dine vegne.

Vær opmærksom på, at når du opretter dokumentet, så vil fuldmægtige (den, der har fuldmagten) kunne gøre alt på dine vegne. Det er derfor vigtigt, at fuldmagten gives til en, du stoler på.

Du kan nemt og enkelt oprette din generalfuldmagt hos Dokument 24.

Vil du oprette en Generalfuldmagt?

Svar på 3-5 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Generalfuldmagt under