Fuld guide til ægtepagt - Opret på 15 min.

Hvad kan du bruge en ægtepagt til, og hvordan opretter du den? En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem to ægtefæller. Aftalen bestemmer, hvad der skal ske i tilfælde af skilsmisse og i tilfælde af dødsfald.

Opret ægtepagt kun 595 kr. ⇒ Opret på 15 min. Du sparer 3.000 kr. i forhold til traditionelle advokater! Du kan altid ringe og skrive til os, så hjælper vi dig med gratis juridisk rådgivning.

Få en ægtepagt med særeje - Kun 595,-


Svar på 8-10 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Ægtepagten under

Her får du den fulde guide til ægtepagter.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem to ægtefæller i et ægteskab. Ægtepagten er ofte et særeje, der beskriver formuedeling ved separation, skilsmisse og død. Ægtepagter omfatter oftest ikke pensionsmidler, og tager form af kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. 

Hvad er en ægtepagt?

Ægteskabspagt

Hvad er en ægteskabspagt? Dette er ofte kaldenavnet for en ægtepagt med særeje mellem ægtefæller. Ægteskabspagtens juridiske navn er en ægtepagt. "Ægteskabspagten" hjælper dig med at dele formue eller genstande ved f.eks. skilsmisse.

Ægtepagt med særeje

Er du gift eller skal du giftes? Og har du og din ægtefælle/kommende ægtefælle udarbejdet særskilte dokumenter, der beskriver, hvordan en evt. skilsmisse skal foregå?

De fleste danskere bliver gift uden at have aftalt, hvordan en skilsmisse skal håndteres økonomisk. Når ægtefæller bliver gift, så har de automatisk formuefællesskab. Det betyder, at I ejer alt i fællesskab. Hvis I skal skilles, så skal I dele alt i to lige store dele. Dette inkluderer også hus/lejlighed/bil. Det er ligegyldigt, hvem der står som ejer af aktiverne. Alt skal deles!

Der er stadig flere ægtefæller i Danmark, der ønsker at aftale, hvordan en evt. skilsmisse skal ske økonomisk. Til dette opretter de en ægtepagt.

Ægtepagt med særeje

I en skilsmisse ægtepagt skrives, hvad der skal deles, og hvad der ikke skal deles ved skilsmisse. Her er eksempler på, hvad danskerne skriver i deres ægtepagter:

 • Huset/lejligheden skal tilhøre den ene part ved skilsmisse, andre skriver
 • At alt hvad de ejede før ægteskabet, tager de med ud af ægteskabet. Alt hvad de har skabt sammen, skal deles.
 • Nogen skriver, at alt hvad de ejer, altid skal forblive deres. Intet skal deles ved skilsmisse. Vi kalder dette for ”Dit er dit, og mit er mit”.

Ægtepagter kan frit udformes, men det er vigtigt, at det bliver gjort juridisk korrekt. Der er 4 overordnede måder at oprette en ægtepagt med særeje.

Ægtepagt | Vil du dele din formue i ægteskabet?

Vil du gerne have den form for ægtepagt, som de fleste vælger at oprette? Så opret en ægtepagt med kombinationssæreje. Denne form for ægtepagt har mange fordele.

Ægtepagt med kombinationssæreje

En ægtepagt med kombinationssæreje gør følgende:

 • Ved skilsmisse: Du og din ægtefælle skal ikke dele det, som I har skrevet ind i jeres ægtepagt, hvis I bliver skilt.
 • Ved dødsfald: Den afdødes formue bliver til formuefællesskab, og den længstlevendes formue bliver til fuldstændigt særeje.

Ægtepagt med kombinationssæreje

Det gode ved en ægtepagt med kombinationssæreje er det, der sker ved død. Længstlevendes formue forbliver særeje, hvilket betyder, at længstlevendes formue ikke skal deles med nogen. Hvis afdøde f.eks. havde børn, så skal længstlevendes formue ikke deles med afdødes børn.

Hvis længstlevende ikke havde en ægtepagt, der blev til fuldstændigt særeje, så skulle længstlevendes formue deles med afdødes børn.

Langt de fleste danskere vælger at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, da dette oftest er det mest hensigtsmæssige.

Læs mere om kombinationssæreje her.

Få Kombinationssæreje i jeres ægteskab - Kun 595,-

Fuldstændigt særeje i ægtepagt

Ønsker du, at du og din ægtefælle skal have 100 % adskilte økonomier i jeres særeje? I så fald kan du oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje.

En ægtepagt med fuldstændigt særeje gør følgende:

 • Ved skilsmisse: Du og din ægtefælle beholder det, der er skrevet ind i jeres ægtepagt, hvis I bliver skilt. Det er det samme, der sker som i alle de andre typer særeje.
 • Ved dødsfald: Ved død optræder jeres ægtepagt fortsat som fuldstændigt særeje. Intet bliver til formuefællesskab.

Ægtepagt med fuldstændigt særeje

Fordelen ved en ægtepagt med fuldstændigt særeje er netop, at intet bliver til formuefælleskab ved død. Det betyder, at den ene ægtefælle kan have en stor gæld til f.eks. Skat, mens den anden kan have en stor formue. Hvis ægtefællen med skattegælden går bort, så vil længstlevende ægtefælle ikke arve skattegælden. Skattegælden forsvinder dermed med afdøde.

Ulempen ved en ægtepagt med fuldstændigt særeje er, at længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo med afdødes børn. Boet skal altid skiftes, når der er oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje.

Læs mere om fuldstændigt særeje her.

Få Fuldstændigt Særeje i jeres ægteskab - Kun 595,-

Fuldstændigt særeje med succession i ægtepagten

Ønsker du, at du og din ægtefælles økonomi skal være 100 % opdelt samt, at din ægtefælle f.eks. ikke skal arve efter dig? Hvis dette er tilfældet, så kan du lave en ægtepagt, der har fuldstændigt særeje med succession.

En ægtepagt der har fuldstændigt særeje med succession gør følgende:

 • Skilsmisse: Ved skilsmisse beholder I hver især det, der er skrevet ind i ægtepagten.
 • Ved dødsfald: Ved død forbliver særejet fuldstændigt og særejet overdrages til successorerne. Hvis dine børn er sat ind som successorer, så får de altså særejet efter dig.

Ægtepagt med fuldstændigt særeje med succession

En ægtepagt der har fuldstændigt særeje med succession, giver dig altså mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med arven efter dig. Dette sker ofte på bekostning af ægtefællen, der stort set intet arver.

Læs mere om fuldstændigt særeje med succession her.

Ægtepagt med Skilsmissesæreje

En ægtepagt med særeje kan også med det, der hedder skilsmissesæreje. Inden, at du læser videre, så vær opmærksom på, at du aldrig bør oprette en ægtepagt med rent skilsmissesæreje!

Et rent skilsmissesæreje betyder:

 • Ved skilsmisse: Ved skilsmisse beholder I hver især det, der er skrevet ind i ægtepagten.
 • Ved dødsfald: Ægtepagten bliver ophævet, og alt bliver til formuefællesskab.

Ægtepagt med skilsmissesæreje

Problemet med skilsmissesærejet er, at alt bliver til formuefællesskab ved død.

Det betyder f.eks., at afdødes børn pludselig skal have andel af længstlevendes formue, fordi længstlevendes formue er blevet til formuefællesskab.

Det betyder også, at længstlevende hæfter for eventuel gæld stiftet af afdøde.

Opret aldrig en ægtepagt med rent skilsmissesæreje. Benyt hellere en af de andre særejeformer.

Læs mere om skilsmissesæreje her.

Ægtepagt og pension

Hvad sker der med pensionen, hvis du og din ægtefælle bliver skilt? Mange ægtefæller har store forskelle i størrelsen på deres pensionsordninger. Hvis I bliver skilt, så vil jeres pensionsordninger normalt ikke skulle dele under bodelingen.

Ægtepagt pension

Det er kun i særlige tilfælde, at pensioner skal dele med den anden ægtefælle. I kan f.eks. blive tvunget til at dele en ægtefælles pension, hvis den ene ægtefælle har været på arbejdsmarkedet imens, at den anden har passet jeres handicappede barn derhjemme.

Hvordan kan I dele pensionen med en ægtepagt?

En ægtepagt kan oprettes med særeje, som beskrevet i ovenstående. Ægtepagten kan også oprettes med pensionsdeling til formål. Læs uddybende om ægtepagt til deling af pension her.

Det er dog ikke alle pensioner, der kan deles. Nogle pensioner er 100 % personlig, og indgår derfor ikke som deling.

Følgende livsbetingede pensioner kan ikke deles i en ægtepagt:

 • Tjenestemandspension.
 • Rentepensioner.
 • Livrenter.
 • Evt. andre pensioner, der er afhængige af, at du er i live (livsbetingede pensioner).

Følgende pensioner kan deles, hvis I opretter en ægtepagt:

 • Kapitalpensioner.
 • Alderspension.
 • Ratepension.
 • Andre pensioner, der ikke er uafhængige af om pensionsopretteren er i live.

Ægtepagten til deling af pension oprettes på samme måde som en ægtepagt med særeje. Dette kan I gøre online hos os.

Pensionsdelingsægtepagten skal tinglyses på samme vis som ægtepagter med særeje.

Del Pensioner med en Ægtepagt - Kun 595,-


Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Ægtepagten under

Sumdeling

Sumdeling i ægtepagt betyder, at alt hvad I hver især ejer vil være jeres. I deler intet med hinanden ved skilsmisse med undtagelse af en bestemt sum, der går til den ene ægtefælle. Sumdeling sikrer den økonomisk "svage" part. Læs mere her.

Sumsæreje

Sumsæreje betyder, at alt hvad I ejer og har er fælles med undtagelse af sumsærejet. Summen i særejet deles ikke ved skilsmisse. Denne type særeje kan f.eks. oprettes, hvis den ene er kommet med mere ind i ægteskabet end den anden. Læs mere her.

Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt skal tinglyses for at være juridisk gyldig. Tinglysning sker på tinglysning.dk, hvor du lægger dokumentet op. Både du og din ægtefælle/kommende ægtefælle skal skrive ægtepagten under med Nem-ID. Til sidst betales tinglysningsafgift på 1.750 kr. til Staten.

Når tinglysningsafgift er betalt, vil der ske en forespørgsel til Tinglysningsretten, der tjekker validiteten af ægtepagten. Dette tager normalt et par dage, hvorefter Tinglysningsretten melder tilbage om tinglysningen er gået igennem. Herefter har du og din ægtefælle en juridisk gyldig ægtepagt.

Tinglysningsafgift

En tinglysning af en ægtepagt er forbundet med en tinglysningsafgift på 1.750 kr. Denne afgift går til Staten som betaling for det arbejde, der er forbundet med at tjekke ægtepagten igennem.

Når du opretter en ægtepagt hos os, kan vi sørge for tinglysning af ægtepagten for dig. Vi beder dig blot indbetale tinglysningsafgiften på vores klientkonto forud for tinglysningen. Når vi har modtaget indbetalingen, så tinglyser vi ægtepagten for dig.

Hvad er prisen for en ægtepagt?

Ægtepagter kan udformes til meget forskellige priser. Vi har lavet en oversigt over de større udbydere af ægtepagter for at se, hvad en ægtepagt koster i Danmark.

 • Samliv og Arv tager fra 1.495,- for en ægtepagt. Her skal du være opmærksom på, at der nemt kan løbe ekstraomkostninger på, da det er fra – pris.
 • DinArv tager 2.995,- for en ægtepagt. Det er faktisk ikke DinArv, der udfærdiger ægtepagten. Det er Familietestamente, der laver ægtepagten, og ikke DinArv.
 • Familietestamente tager 2.995,- for en ægtepagt.
 • Nemadvokat tager fra 2.500,-. Igen skal du være opmærksom på, at det er fra – priser!

Ægtepagt med pensionsdeling pris

Hos Dokument 24 koster en ægtepagt kun 595,-. Grunden til, at vi kan gøre det så billigt er, vi har skåret alle unødige advokatomkostninger væk. Derfor er prisen så lav - se mere her.

Advokat ægtepagt

En ægtepagt kan oprettes af en advokat. Advokater tager normalt 3.000 kr. til 5.000 kr. for ægtepagter. Advokaten sørger for, at alt er i orden inkl., at du og din ægtefælle får tinglyst dokument korrekt og betalt tinglysningsafgift.

Du behøver dog ikke benytte advokat til ægtepagten. Du kan også vælge at benytte en jurist til oprettelsen eller oprette dokumentet online hos her på siden. I nedenstående kan du se, hvordan du opretter dokumentet online sikkert og enkelt.

Ægtepagt formular

Når du opretter en ægtepagt hos Dokument 24, så svarer du på en række spørgsmål i vores online skabelon. Spørgsmålene tilpasses hele tiden dig og din situation. Processen for at benytte ægtepagt formularen er følgende:

 1. Svar på spørgsmålene online. Du svarer på 5-12 spørgsmål online.
 2. Få straks ægtepagt pr. mail. Når du har svaret på spørgsmålene online, så bestiller du ægtepagten, som straks sendes til dig.
 3. Tinglys ægtepagten. Ægtepagten skal til sidst tinglyses. Dette kan du enten selv gøre, eller vi kan gøre det for dig. Valget er dit.

Ovenstående er den mest enkle og billigste måde at benytte en ægtepagtformular. Det tager normalt nogle få minutter at oprette ægtepagten, når formularen benyttes.

Formularen kan benyttes hjemmefra. Du og din ægtefælle eller kommende ægtefælle, kan sidde derhjemme i ro og mag i stedet for at skulle træffe forhastede beslutninger hos en advokat.

Brug formularen til ægtepagten, pris kun 595,-

Ophævelse af ægtepagt

Har du oprette en ægtepagt, der skal ophæves/aflyses? Vi ser mange danskere, der ønsker at ophæve deres ægtepagt, når de har været gift i længere tid.

En ægtepagt kan ophæves på følgende måde:

 • Ophævelse af ægtepagt ved tinglysning af ny ægtepagt. En ægtepagt kan kun ophæves ved, at der tinglyses en ny ægtepagt. I den nye ægtepagt skal der stå, at tidligere ægtepagter er ophævet. Der skal ligeledes stå, at I fremadrettet har formuefællesskab på alt.
 • Bortfalder ved skilsmisse. En ægtepagt bortfalder automatisk ved skilsmisse. En ægtepagt er en juridisk aftale mellem to ægtefælle. Hvis I er separeret eller skilt, så er I ikke længere gift. I har derfor ikke længere en ægtepagt.

Eksempel ægtepagt

Her kan du se et enkelt eksempel på en ægtepagt, der indeholder.

 • Parterne: Her beskrives, hvem der indgår aftalen om ægtepagt.
 • Særeje: Hvad vælger parterne til at være særeje ved skilsmisse?
 • Dødsfald: Skal særejet blive til fælleseje ved dødsfald, eller forblive særeje?
 • Tinglysning: En beskrivelse af, hvordan dokumentet er gjort gyldigt.

I det forsimplede eksempel er der oprettet en ægtepagt med kombinationssæreje.

 • Person 1, født 01.12.1990 og person 2, født 12.01.1985, boende på adressen Parkvej 1, 1000 By,
 • har oprettet følgende ægtepagt:
 • Boligen på Parkvej 1, 1000 By, skal tilhører Person 1 som skilsmissesæreje, når ægtepagten er tinglyst.
 • Eventuelle indtægter fra særejet og, hvad der træder i stedet herfor, skal ligeledes være skilsmissesæreje.
 • Boligen på Parkvej 1, 1000 By, bliver automatisk til fælleseje ved person 1’s dødsfald. Længstlevende har således krav på boslod, og kan eventuelt sidde i uskiftet bo.
 • Hvis person 2 dør før person 1, skal Boligen på Parkvej 1, 1000 By, være fuldstændigt særeje. Boligen skal derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller i et eventuelt uskiftet bo. Dette skal ligeledes være gældende, hvis vi begge dør samtidig.
 • Alt hvad vi i øvrigt ejer og tjener, skal fortsat være formuefællesskab.
 • Ægtepagten er underskrevet af begge parter ved Tinglysningsretten.

Ægtepagt eksemplet viser

Eksemplet viser, at boligen er skilsmissesæreje, når Person 1 går bort. Dette er skrevet, så Person 2 kan få boligen ind i deres formuefællesskab, når Person 1 går bort

Eksemplet viser også, at boligen bliver til fuldstændigt særeje, hvis det er person 2, der går bort først. Dette er meningen, da det sikrer, at Person 1 ikke skal dele boligen med eventuelle kreditorer til Person 2. Person 1 skal heller ikke dele boligen med børn af Person 2.

Dette er den hyppigst valgte type ægtepagt.

Benyt venligst ikke eksemplet til at skrive en ægtepagt selv. Benyt vores online formular til ægtepagter i stedet, så er du sikker på, at du får en ægtepagt, der passer til du og din ægtefælles behov.

Start ægtepagten i dag, så er I sikret!

Jeg har fået en fremragende behandling hos Dokument24 og anbefaler dem til alle, der har brug for en advokat.

Ulla

Ofte stillede spørgsmål

En ægtepagt oprettes ved, at du og din ægtefælle svarer på en række spørgsmål online eller hos en jurist/advokat. Når spørgsmålene er besvaret, udarbejdes ægtepagten. Dokument 24 udarbejder straks ægtepagten og fremsender den. Til sidst skal dokumentet skrives under med Nem ID på Tinglysningsrettens hjemmeside.

En ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller. Aftalen bestemmer, hvad der skal ske, hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Ægtepagten kan enten oprettes som særeje, hvor det der er placeret i særejet ikke deles ved separation/skilsmisse. Alternativt kan der oprettes en ægtepagt, der deler alt inkl. pensionsopsparinger.

En ægtepagt er gyldig, når er skrevet under med Nem ID på Tinglysningsrettens hjemmeside. Dokumentet skal lægges op hos Tinglysningsretten, hvorefter en medarbejder går ægtepagten igennem. Herefter vil ægtepagten enten blive godkendt til underskrift, eller den vil blive underkendt. Hvis den underkendes, skal du ændre i ægtepagten og lægge den op igen.

En ægtepagt koster 595 kr. hos Dokument 24, når du benytter virksomhedens online oprettelse. Ægtepagten er fuldt juridisk gyldig efter underskrift. Til sammenligning koster en ægtepagt ofte mellem 3.000 og 10.000 kroner hos advokater. Dokumenterne er lige juridisk gyldige om du benytter den ene eller anden service. Se mere her.

Når du opretter en ægtepagt, træffer I beslutning om, hvad I skal dele ved skilsmisse og død. I kan vælge ikke at dele noget som helst ved skilsmisse, når I opretter en ægtepagt med særeje. Alternativt kan I vælge at dele alt inklusiv jeres pensionsopsparinger, hvilket hedder en ægtepagt med pensionsdeling.