Fuld guide til skriftlig advarsel

Vi har udarbejdet en guide til dig, så du kan se, hvornår og hvordan du kan give en medarbejder en skriftlig advarsler. Du har også mulighed for at oprette en skriftlig advarsel her på siden.

Lav skriflig advarsel online for kun 295 kr. eks. moms. Du sparer ca. 2.000 kr. i forhold til traditionelle advokater.

 1. Hvad er en skriftlig advarsel?
 2. Formål med advarslen.
 3. Hvornår skal man give en advarsel?
 4. Hvor længe er den gyldig?
 5. Hvordan skriver man en skriftlig advarsel?
 6. Skabelon til skriftlig advarsel

Skriftlig advarsel til medarbejder, pris 295,- ekskl. moms

Svar på 5-7 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv advarsel under

Hvad er en skriftlig advarsel?

I ansættelses- og arbejdsretlig forstand er advarsel en tilkendegivelse af et eller flere forhold om en medarbejders adfærd eller præstation, som forventes ændret. Advarslen kan gives både mundtligt og skriftligt. Formålet er at bevidstgøre og forhåbentlig forbedre forholdene hos den ansatte. 

Hvad er en skriftlig advarsel?

  Formål med advarslen

  Formålet med den mundtlige eller skriftlige advarsel er, at rette op på medarbejderens adfærd eller præstation, og derved undgå en eventuel afskedigelse. Det er nemlig sådan, at en arbejdsgiver på baggrund af advarslen i yderste konsekvens kan.

  Formål med advarslen

  Hvis medarbejderen har overtrådt retningslinjer i grov grad, kan medarbejderen alternativt bortvises eller opsiges.

  Mundtlig påtale

  En mundtlig påtale er egentlig det samme som en skriftlig advarsel, men med en lille forskel i praksis. En mundtlig advarsel er en form for løftet pegefinger. En mundtlig påtale er også sværere at dokumentere.

  Eksempel: Jens driver restauranten Go' mad, og har ansat Mette som tjener. Mette er normalt en vellidt medarbejder og kollega. De seneste 2 måneder har Jens dog modtaget henvendelser fra kunder, som enten i restauranten eller efterfølgende udtrykker utilfredshed med Mettes uhøflige betjening og service. Jens trækker medarbejderen til side og gør hende opmærksom på klagerne. Jens afslutter samtalen med at sige, at dette er en mundtlig advarsel samt, at Jens forventer forbedring af Mettes adfærd overfor kunderne. 

  Skriftlig advarsel

  Til forskel fra en mundtlig advarsel, er den skriftlige advarsel en formel indskærpelse af en medarbejders adfærd. En formel advarsel betyder, at den er bindende og i sidste ende har arbejdsretlige konsekvenser. Når medarbejderen modtager advarslen, skal medarbejderen kvittere for modtagelse.

  Eksempel: Bagermester Svend har ansat Lise til at åbne den lokale bagerbutik i weekenderne. Svend oplever, at medarbejderen ofte møder for sent på arbejde. Det sker til trods for, at bagermesteren flere gange tidligere har advaret Lise om mødetiderne. Svend har nu besluttet sig for at give Lise en skriftlig advarsel, hvor han også nævner, at manglende overholdelse af mødetiden fremadrettet vil føre til afskedigelse. Mette skal kvittere for modtagelsen af den skriftlige advarsel.

  Få skriftlig advarsel med det samme

  Hvornår skal man give en advarsel?

  Virksomheder har forskellige forventninger og politikker til sine ansatte, derfor vil grænsen for den acceptable adfærd eller præstation være forskellig. Situationer der typisk medfører advarsler er når;

  Hvornår skal man give en advarsel?

  • Medarbejderen udfører utilfredsstillende arbejde – ikke opfylder de tildelte arbejdsopgaver.
  • Medarbejderens arbejdsindsats er utilstrækkelig – lever ikke op til omsætning m.v.
  • Medarbejderen overholder ikke mødetider – møder for sent på arbejde.
  • Medarbejderen har et højt sygefravær – kommer for sent, går tidligt eller udebliver fra arbejde.
  • Medarbejderen udviser samarbejdsvanskeligheder med kollegaer – negativ attitude.
  • Medarbejderen overholder ikke personalepolitikker – overtræder rygepolitik mv.
  • Medarbejderen er illoyal overfor kollegaer, ledelse eller virksomhed – spreder dårlig omtale.

  Hvor længe er advarslen gyldig?

  Advarslens løbetid afhænger i høj grad af, hvor grov eller alvorlig en forseelse der er tale om. Ved små forseelser vil advarslen miste sin virkning i løbet af 4-6 måneder, mens alvorlige forseelser gælder i længere tid.

  Hvor længe er advarslen gyldig?

  Hvordan skriver man en skriftlig advarsel?

  Der er ingen specifikke krav til, hvordan en skriftlig advarsel skal se ud, og indholdet kan derfor variere. Meddelelsen skal dog altid indeholde;

  Hvordan skriver man en skriftlig advarsel?

  • En beskrivelse af det forhold, virksomheden er utilfreds med.
  • En beskrivelse af forventninger til medarbejderen.
  • En beskrivelse af de ansættelsesretslige konsekvenser, hvis medarbejderen fortsætter den konkrete adfærd.

  Skabelon til skriftlig advarsel

  En skriftlig advarsel bør altid være konkret og forståelig, men indholdet vil til enhver tid variere. Herunder har vi samlet de vigtigste punkter som en advarsel bør indeholde;

  • Dato
  • Oplysninger om medarbejder
  • Oplysninger om virksomhed
  • En beskrivelse af det specifikke problem hos medarbejderen.
  • En konkretbeskrivelse af, hvilke ændringer man forventer hos medarbejder.
  • En beskrivelse af virksomhedens tiltag til støtte for medarbejder.
  • Angivelse af ansættelsesretslige konsekvenser, hvis adfærden forbliver uændret.
  • Advarslens løbetid
  • Dato for opfølgningsmøde
  • Arbejdsgivers underskrift
  • Medarbejders underskrift

  Kan medarbejder gøre indsigelse?

  Hvis en medarbejder er uenig i grundlaget for advarslen, kan personen gøre indsigelse. I så fald skal arbejdsgiver kunne fremlægge bevis for det utilfredse forhold hos den ansatte. Arbejdsgiver skal desuden følge op på den skriftlige advarsel, så den ikke mister sin gyldighed og forældes.  

  Brug for hjælp?

  Overvejer du at give en advarsel til en medarbejder, eller er du nået til et punkt, hvor du måske overvejer en afskedigelse, kan det være fornuftigt at søge rådgivning først. Ved en uberettiget opsigelse eller bortvisning, kan det nemlig få store økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

  Skriftlig advarsel til medarbejder, pris 295,- ekskl. moms

  Svar på 5-7 spørgsmål

  Få straks dokumentet på mail

  Skriv advarsel under