Guide til oprettelse af rykkerskrivelse

Hvis din skyldner (debitor) ikke har betalt til tiden, kan du sende en rykkerskrivelse til skyldner. Der er således tale om en påmindelse til skyldner om at betale beløbet til kreditor (den, som har penge til gode). Dette kaldes også en rykker eller et rykkerbrev. 

Hvor lang tid skal der gå, før man sender en rykker?

Den første rykkerskrivelse kan sendes kort efter, at betalingsfristen er overskredet. Hvis skyldner ikke reagerer, kan du sende henholdsvis anden rykker og tredje rykker med 10 dages mellemrum, hvis du opkræver gebyr. Hvis du ikke opkræver gebyr, må du sende flere rykkere, såfremt det ikke fremstår som chikane.

Hvor lang tid skal der gå, før man sender en rykker?

Du må ikke sende en rykker, før betalingsfristen er overskredet – heller ikke selvom du forventer, at skyldner ikke vil betale til tiden. Betalingsfristen fremgår af aftalen eller den faktura, du har fremsendt til skyldner.

Når fristen er overskredet, bør du vente 2-3 dage med at sende første rykker. Dette skyldes, at skyldner kan have betalt på sidste rettidige betalingsdag, men at betalingen først skal ekspederes i banken.

Hvad skriver man i en rykkerskrivelse?

En rykkerskrivelse indeholder oftest detaljer om gælden, oplysninger om både debitor og kreditor, samt beder debitor om at betale hurtigt muligt eller på en given dato.

Hvad skriver man i en rykkerskrivelse?

Der gælder ikke faste regler om rykkerbrevets indhold. Derimod er det et krav, at rykkeren indeholder oplysninger, som gør det muligt for debitor/kreditor at identificere det krav, der rykkes for.

Rykkerbrevet kan indeholde følgende:

  • Gældens betalingsfrist, dvs. den dato, hvor gælden skulle have været betalt
  • En økonomisk opgørelse af kravet, herunder eventuelle renter og gebyrer
  • Fakturanummer eller anden identifikation af kravet. Du kan eventuelt vedlægge den relevante faktura.
  • Kreditors navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Debitors navn, adresse og kontaktoplysninger
  • Angivelse af betalingsfristen
  • Eventuelt inkassovarsel 

Du bør i din rykker bede skyldner om at overføre den udeblevne betaling hurtigt muligt eller på en given dato. I din tredje rykker kan du eventuelt tilbyde skyldner en alternativ betalingsordning.

Hvis der er tale om manglende husleje fra din lejers side, kan du som udlejer give lejer et påkrav efter lejeloven, hvor der gælder andre krav.

Hvornår må man pålægge rykkergebyr?

Som kreditor må du kræve et rykkergebyr á 100 kr. pr. fremsendt rykkerskrivelse. Du må maksimalt sende 3 rykkergebyrer á 100 kr., dvs. maksimalt 300 kr. Hvis du pålægger et rykkergebyr, skal der gå mindst 10 dage mellem hvert rykkerbrev.

Hvornår må man pålægge rykkergebyr?

Hvornår må man pålægge renter?

Du må som kreditor kræve renter efter den sidste rettidige betalingsdato (forfaldsdagen). Renterne påløber fra forfaldsdagen, og indtil skyldner betaler. I hver rykkerskrivelse skal renterne angives og beregnes for at informere skyldner. 

Hvornår må man pålægge renter?

Du skal være opmærksom på, at renterne ikke må overstige Nationalbankens officielle udlånsrente.

Hvor mange rykkerbreve må jeg sende?

Du må maksimalt sende 3 rykkerskrivelser, hvis du opkræver rykkergebyrer. Hvis du ikke kræver rykkergebyr, må du sende flere påmindelser, så længe det ikke er chikane.

Hvor mange rykkerbreve må jeg sende?

Hvis debitor fortsat ikke betaler, kan du inddrage fogedretten og gøre sagen til en inkassosag. En inkassosag kræver, at der sendes et inkassovarsel til skyldner.

Hvad er en god rykkerprocedure?

Oftest sender kreditor den første rykkerskrivelse til skyldner mellem 2 og 5 dage efter betalingsfristens udløb. Derefter sendes anden og tredje rykker med minimum 10 dages mellemrum. Den tredje rykker indeholder typisk en inkassovarsel.

Du kan opkræve rykkergebyr for hver fremsendt rykker, dog maksimalt 3 gebyrer á 100 kr. hver. Hvis du ønsker at tage sagen til inkasso, er gebyrer dog en ulempe, da inkassosagen udskydes for hver gang, du rykker. Udskydelsen skyldes, at der skal gå mindst 10 dage mellem hvert rykkerbrev, når du pålægger et gebyr til din rykker.

Du kan også indlede en inkassoproces hurtigt. Dette kan du gøre ved at sende et inkassovarsel i første rykker og eventuelt pålægge 100 kr. i rykkergebyr. På den måde overdrages sagen til inkasso allerede efter, at skyldner ikke betaler efter fristen på 10 dage.

Skabelon til rykkerskrivelser

Du kan hos Dokument 24 oprette et rykkerbrev ved at benytte vores online rykkerskrivelse skabelon. Det er hurtigt, nemt og juridisk sikkert. Du gør således:

  1. Svar på 8-10 spørgsmål.  Til at starte med skal du besvare en række spørgsmål, som automatisk tilpasser sig dig og dine behov. Spørgsmålene er enkle og kan nemt udfyldes hjemmefra.
  2. Få straks tilsendt. Vi udarbejder straks dokumentet til dig på baggrund af dine svar. Når du er tilfreds med indholdet og har godkendt dokumentet, fremsendes dokumentet til din e-mail.
  3. Skriv under.  Til sidst skal du underskrive dokumentet digitalt. 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til os på 5370 1030 eller skrive til os på info@dokument24.dk. Det er helt gratis at kontakte os for at få hjælp.