Børnetestamente

”Jeg håber godt nok ikke, at jeg går bort før, at mine børn er fyldt 18 år”. Sådan tænker alle danskere, og der er heldigvis kun få, som det sker for. Hvad sker der med børnene, hvis forældrene går bort?

Har du sikret børnene i et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad sker der uden et børnetestamente?

Med stor sandsynlighed går du ikke bort før dine børn er fyldt 18 år, men hvad nu hvis uheldet alligevel er ude. Hvad sker der så?

Børn under 18 år, der ikke har forældre, genplaceres af staten. Tidligere var det Statsforvaltningen, der tog sig af dette. Nu er det Familieretshuset.

Børn uden 18 år, der ikke har forældre, genplaceres af staten

Hvis begge forældre er gået bort, så vil Familieretshuset sætte en sagsbehandler på til at genplacere børnene.

Tænker du, at du har givet dine børn gudforældre og faddere, så børnene automatisk bliver placeret hos dem? Gudforældre og faddere er til for at bringe børn op i deres tro. Gudforældre og faddere får ikke automatisk børnene. Kirke og stat er fuldstændigt adskilt på dette område, og har intet med hinanden at gøre.

Hvis der ikke foreligger et børnetestamente, hvori du har forklaret, hvad der skal ske med børnene, så skal sagsbehandleren vurdere, hvor børnene skal hen.

I praksis gøres det ved, at sagsbehandleren tager kontakt til børnenes nærmeste familie for at rådføre sig. Sagsbehandleren vil ligeledes tage kontakt til børnene for at høre, hvem de har tættest tilknytning til.

Børnetestamente | Sådan opretter du et!

Vælger sagsbehandleren de rette værger?

Når sagsbehandleren har talt med den nærmeste familie, børnene og eventuelt venner af familien, så skal sagsbehandleren træffe en beslutning. Hvor skal børnene placeres?

Når der ikke er givet guidance gennem et børnetestamente, så vælger sagsbehandleren ud fra relationen mellem børn og de mulige værger. Relationen er dog ikke nok, der er også nødt til at være økonomi hos værgerne til at opfostre børnene.

Den alkoholiserede onkel

Børnene kan risikere at blive placeret hos den alkoholiserede onkel, hvis onkel har talegaverne og økonomien i orden. Det er jo ikke sikkert, at sagsbehandleren har mulighed for at finde ud af, at onklen er alkoholiseret.

Børnene kender måske heller ikke til onklens alkoholmisbrug. Det er kun dig, der kender til det. Børnene kan dermed risikere at skulle vokse op i et hjem med de problemer, som onklen må døje med.

Den omsorgsfulde, men økonomisk udfordrede faster

Sagsbehandleren har måske også talt med børnenes faster, der meget gerne vil tage vare på børnene. Sagsbehandleren er klar over, at fasteren ville være god for børnene, men fasterens økonomi er ikke vurderet til at være stærk nok til at overtage børnene.

Du mener, at fasteren er den rette for børnene, du hun vil børnene det bedste.

Hvis du havde oprettet et børnetestamente, så kunne du have givet fasteren et månedligt beløb for at varetage værgeskabet for børnene. Beløbet trækkes direkte ud af børnenes arv, og skal benyttes til børnenes opvækst.

Fasteren kan ikke få et sådan beløb, når du først er gået bort. Børnenes arv låses inde på en konto, som ingen har adgang til før end børnene fylder 18 år.

Fordele ved et børnetestamente

Når du opretter et børnetestamente, så sikrer du dine børn bedst muligt.

Børnetestamente, testamente

Børnene får de rette nye forældre

I børnetestamentet skriver du dine ønsker til sagsbehandleren om, hvor børnene skal placeres. Du skriver ligeledes, hvorfor du ønsker at børnene skal placeres jf. dine ønsker.

Sagsbehandleren lægger stor vægt på, hvad du har skrevet i børnetestamentet. Dine børn placeres ofte hos dem, som du har ønsket.

Giv værgerne et månedligbeløb af børnenes arv

Det kan være en stor økonomisk mundfuld pludselig at få et eller flere børn, som man er blevet ansvarlig for. Dette afholder desværre nogle gange værger for at takke ja til at få børnene. Der er mange værger, der gerne vil have børnene, men som ikke kan klare det økonomisk.

Giv værgerne et månedligbeløb af børnenes arv

Når du opretter et børnetestamente, så har du mulighed for at tilgodese børnenes nye værger økonomisk. Du kan tildele værgerne et månedligt beløb på f.eks. nogle tusinde kroner, som skal bruges til børnenes opvækst. Pengene kan f.eks. bruges til at købe tøj, sko eller andet, som børnene har brug for. Beløbet tages af børnenes arv.

Hvordan opretter du et børnetestamente?

Der findes mange priser og måder at oprette et børnetestamente på. Fælles for dem alle er, at du skal skrive følgende ind i børnetestamentet:

  • Hvem skal overtage børnene hvis du går bort (dette er værgerne)?
  • Hvis værgerne ikke kan overtage børnene, hvem skal så overtage børnene?
  • Skal værgerne modtage et månedligt beløb? Hvor meget?

Jurist/advokat børnetestamente

Du kan vælge at få en jurist eller advokat til at lave børnetestamentet for dig. Det koster normalt mellem 1.000 og 3.000 kr. for et simpelt børnetestamente.

Gør det selv børnetestamente

Du kan også vælge at skrive børnetestamentet helt selv. Det er gratis, men vi fraråder dette på det kraftigste. Børnetestamenter er simple dokumenter, men juraen skal være i orden. Hvis juraen er forkert, så kan du risikere, at værgerne f.eks. ikke får udbetalt et månedligt beløb af børnenes arv.

Børnetestamente online

Du kan også vælge at skrive et børnetestamente online. Dette koster normalt 2-300 kr. Juraen på online børnetestamenter er i orden, og det er ikke særlig svært at oprette.

Stadig flere vælger at oprette børnetestamenter online i stedet for at benytte advokater til det.

Start dit testamente i dag

Underskrift af børnetestamente

Når børnetestamenter er oprettet, så skal de skrives under. Du kan vælge at skrive børnetestamentet under på 2 måder. Enten som vidnetestamente eller som et notartestamente.

Et vidnetestamente er et børnetestamente, der er skrevet under foran to vitterlighedsvidner. Ulempen er, at børnetestamentet måske ikke bliver fundet, hvis du går bort.

Underskrift med vidner foregår på samme måde, som når du skriver et ”normalt” testamente under. Læs mere om dette her.

Et notartestamente er et børnetestamente, der er skrevet under foran en notar. Notaren er en offentlig person, der gemmer børnetestamentet i centralregistret for testamenter. Når du går bort, så vil notaren finde børnetestamentet frem og sikre, at børnetestamentet bliver iværksat. Oprettelse af notarbørnetestamenter på samme måde som underskrift af normale notartestamenter. Læs mere her.

Du er altid meget velkommen til at ringe eller skrive til os, så vil hjælpe dig med gratis rådgivning om dit børnetestamente. Vi ser frem til at tale med dig.