Fuld guide til arveforskud

Her kan du læse alt om arveforskud. Tryk det emne, du ønsker at vide mere om.

Arveforskud | Hvor meget kan du give/få?

OBS:  Når du giver arveforskud skal der oprettes et arveforskudsdokument! Et arveforskudsdokument tager ca. 10 min. at udfylde, og koster kun 250 kr. Du sparer 1.250 kr. ifht. traditionelle advokater!

Arveforskud 2023 satser

Hvilke satser er gældende for arveforskud i 2020? Satserne for skattefrit arveforskud er følgende:

 • Ægtefæller: Ubegrænset arveforskud. Se mere her.
 • Børn, børnebørn mv: 71.500 kr. pr. person (2023 sats). Se mere her.
 • Svigerbørn og stedbørn: 25.000 kr. pr. person (2023 sats). Se mere her.
 • Søskende og fjernere slægtning: 0 kr. pr. person. Se mere her.

Satserne er gældende pr. person. 

Eksempel på arveforskud

Du ønsker at give dit barn maksimalt arveforskud. Du giver derfor dit barn 71.500 kr (år 2023). Dette kan du gøre samtidig med, at barnets anden forældre ligeledes giver barnet 71.500 kr. Begge forældre må altså give børn arveforskud samtidig.

Hvert barn kan således modtage 2 x 71.500 kr. fra forældrene pr. år. Dette er i alt 143.000 kr.

Hvordan er reglerne - Ægtefæller, børn, børnebørn, svigerbørn?

Hvem kan få arveforskud, og hvor meget må du give? Ægtefæller, børn, børnebørn, svigerbørn kan få arveforskud, men der er forskel på, hvor meget der kan gives skattefrit.

Ægtefæller – ubegrænset skattefrit arveforskud

Ægtefæller har som udgangspunkt fælleseje, det vil sige, at ægtefæller normalt ejer alt i fællesskab. Når dette er tilfældet, så giver det ikke mening at tale om arveforskud mellem hinanden.

Hvis I som ægtefæller har oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kan det give mening at give hinanden arveforskud. Ring eller skriv til os, hvis I overvejer at give hinanden gøre dette af et fuldstændigt særeje.

Vidste du: Ægtefæller kan sikre hinanden med 87,5 % - 100 % af arven, når de opretter et testamente. Se mere her.

Arveforskud og uskiftet bo

Sidder du i uskiftet bo efter din ægtefælle, så er du begrænset i at kunne give arveforskud. Der gælder særlige regler for overdådige gaver, når du sidder i uskiftet bo. Arveforskud kan blive betragtet kan betragtes som overdådig gave, og er ikke tilladt, når du sidder i uskiftet bo. Se mere her.

Børn, børnebørn (livsarvinger) – 71.500 kr. skattefrit arveforskud

Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn og adopterede børn må få op til 71.500 pr. år som skattefrit arveforskud pr. person. Dette gælder også stedbørn, der har boet sammen med dig i mere end 5 år. For at være stedbarn, så skal du og din partner være gift eller leve sammen i registreret parforhold.

Overstiger arveforskuddet 71.500 kr. til børnene, skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Eksempel børn

Du og barnets anden forældre ønsker at give jeres barn 500.000 kr. i arveforskud. Det vil komme til at se således ud:

 • Skattefrit beløb er 2 x 71.500 kr. = 143.000 kr.
 • Skattepligtigt beløb er herefter 500.000 – 143.000 = 357.000 kr. Af dette betales 15 % i gaveafgift (53.550 kr. i gaveafgift).
 • Jeres barn modtager samlet set 500.000 – 53.550 = 446.450 kr. efter skat.

Det koster altså 53.550 kr. at give jeres barn et beløb på 500.000 kr., hvis hele beløbet gives på ét år.

Rentefrit familielån i stedet for arveforskud

De fleste ønsker at undgå at betale gaveafgift af et arveforskud. Måden hvorpå dette gøres er at oprette et rentefrit familielån, der årligt afskrives med det maksimale skattefrie gavebeløb.

Dette kan du læse mere om her. Vær opmærksom på, hvordan lånet skal afskrives, så I ikke kommer til at betale gaveafgift af lånet.

Husk at oprette et arveforskudsdokument!

Hvis I giver et arveforskud til et barn, men ikke til barnets søskende, så husk at oprette et dokument, der viser, hvor meget barnet har modtaget.

Hvis I ikke oprettet et sådant dokument, så risikerer I, at arven mellem børnene bliver fordelt ulige. Dette sker, fordi børnene ikke altid kan huske, hvad de har modtaget tidligere.

Det barn, der ikke har modtaget noget, vil oftest være den, der bliver ”snydt” for arv.

Opret arveforskud for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Svigerbørn og stedbørns ægtefæller - 25.000 kr. skattefrit arveforskud

Må du give dine svigerbørn afgiftsfrit arveforskud? Det korte svar er, JA! Svigerbørn og stedbørns ægtefæller kan modtage op til 25.000 kr. i skattefrit pr. person pr. år. I år 2024 vil det være muligt at give svigerbørn og stedbørn op et lidt større beløb skattefrit.

Svigerbørn – vær opmærksom: For at være svigerbarn, skal dit barn leve i et ægteskab eller registreret parforhold med jeres svigerbarn. Hvis jeres barn lever sammen med jeres ”svigerbarn” papirløst, så er det ikke jeres svigerbarn juridisk set. Vedkommende kan dermed ikke få skattefrit arveforskud fra Jer.

Stedbørns ægtefæller – vær opmærksom: For at være et juridisk stedbarn, skal du og din partner være gift eller leve sammen i et registreret parforhold. Hvis I lever sammen papirløst, er der ikke tale om et ”rigtigt” stedbarn.

Eksempel arveforskud svigerbørn og stedbørn

Hvis du og din ægtefælle ønsker at give jeres svigerbarn mest muligt arveforskud,  kan I samlet set give vedkommende 25.000 kr. hver (år 2023). Det vil sige, at jeres svigerbarn samlet set kan modtage 50.000 fra Jer pr. år.

Overstiger arveforskuddet 25.000 kr., skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Hvis I ønsker at give et svigerbarn et større pengebeløb, kan I oprette et rentefrit familielån. Lånet oprettes på samme måde, som var lånet til jeres børn. Lånet kan ligeledes afskrives med et årligt beløb på eksempelvis 25.000 kr. pr. år pr. svigerbarn. Dette beløb er størrelsen på den afgiftsfrie gave, som I hver især kan give jeres svigerbarn pr. år.

Du kan se et eksempel på et rentefrit familielån her.

Samlevende, Forældre, mv. – 71.500 kr. afgiftsfrit arveforskud

Vil du give arveforskud til din samlever, forældre, bedsteforældre? Dette kan du gøre på lige vilkår, som var arveforskuddet til dine børn, børnebørn og stedbørn. Samlevende, forældre, bedsteforældre, stedforældre plejebørn kan modtage 71.500 kr. i år 2023 uden at betale gaveafgift.

Her er reglerne uddybet for denne gruppe personer:

 • Samlevende, som har boet på samme adresse i minimum de seneste 2 år.
 • Forældre inkl. adoptivforældre.
 • Bedsteforældre.
 • Stedforældre.
 • Plejebørn (de skal have boet hos dig i 5 sammenhængende år. Opholdet skal være påbegyndt inden, at barnet fyldte 15 år. Samtidig må maksimalt 1 af plejebarnets forælder have haft bopæl hos dig.).
 • Enke eller enkemand til dit afdøde barn. Personen skal være enke eller enkemand, dvs. personen må ikke være gift på ny.

Alle ovenstående kan modtage op til 71.500 kr. pr. år pr. person. Hvis beløbet overstiger dette, så skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Vidste du: Du kan ikke træffe beslutninger om din egen økonomi, hvis du vurderes inhabil grundet senilitet eller anden sygdom. En fremtidsfuldmagt kan hjælpe dig. Se mere her.

Søskende, onkler, venner – 0 kr. 

Hvor meget kan søskende give hinanden i skattefrit arveforskud? Det korte svar er 0 kr. Søskende, mostre, fastre, farbrødre, morbrødre og anden ”fjernt” beslægtet familie kan ikke give hinanden arveforskud uden at skulle betale fuld indkomstskat af beløbet. Dette gælder også venner og bekendte.

Du kan principielt give alle et forskud af din arv inkl. venner og bekendte, men der skal betales fuld indkomstskat af alt, hvad der gives.

Definitionen på indkomstskat ved arveforskud er således

 • Der skal betales indkomstskat (bundskat, kommuneskat og topskat).
 • Der skal betales kirkskat af beløbet.
 • Arbejdsmarkedsbidrag betales ikke af beløbet.

Samlet set bliver den maksimale beskatning af et arveforskud til søskende og andre fjerne familiemedlemmer op til 51,1 % af hele beløbet. Hvis personerne, der skal modtage pengene, ikke betaler topskat, så vil beskatningen være 15 procentpoint lavere.

Denne maksimale beskatning er dermed højere end arveafgiften til samme gruppe personer. Arveafgiften til denne gruppe er på maksimalt 36,25 %. Arveafgiften til denne gruppe kan endog mindskes til 30 %, hvilket du kan læse mere om her.

Det kan altså ikke svare sig at give søskende mv. arveforskud, hvis formålet er et spare skat på arven. Det kan oftest bedst betale sig at lade personerne arve efter dig.

Alternativ til arveforskud – rentefrit familielån

Der er stadig flere danskere, der ønsker at give deres børn store arveforskud, så børnene f.eks. kan købe en bolig. 

Hvis I ønsker at give jeres barn et beløb. der overstiger 71.500 kr. i år 2023, skal der betales gaveafgift på 15 % af hele det overstigende beløb.

I bør i stedet oprette et rentefrit familielån, hvor I hvert år afdrager det maksimale beløb som skattefri gaver. Der er ingen renter forbundet med lånet.

Rentefrit familielån

Eksempel på rentefrit familielån som arveforskud

I opretter et familielån på f.eks. 1.000.000 kr. til jeres barn.
 • År 1: Det første år giver I jeres barn en afgiftsfri gave på 71.500 kr. pr. forælder. Dette er 143.000 kr. i alt, når begge forælder giver gaven.
 • År 2: I år to skylder barnet Jer 1.000.000 – 143.000 = 857.000 kr. Her giver I igen barnet 143.000 kr. i afgiftsfri gave (i 2024 kan I give et lidt større afgiftsfrit beløb).
 • År 3: I år 3 skylder barnet Jer således 857.000 – 143.000 = 714.000 kr. Her giver I igen barnet en gave, og således fortsætter I indtil barnet ikke skylder Jer noget.

Når der oprettes familielån, hvis formål er at give et arveforskud,  SKAL I hvert år tage stilling til om lånet skal afskrives med en gave. Der skal være tale om "pludselig gavmildhed", når I afskriver på lånet. I må ikke på forhånd have aftalt, at lånet skal afskrives årligt.

I må derfor ikke oprette et lån, der automatisk afskriver sig selv, da et sådan lån vil blive set som én stor gave. Hvis dette gøres, så skal der betales gaveafgift af lånet.

Vil du oprette et familielån?

Dette skal være opfyldt for at oprette et rentefrit familielån.

Når I opretter et afdragsfrit familielån, så husk at oprette et gældsbrev af typen anfordringslån. Følgende skal ligeledes være opfyldt, når et rentefrit familielån oprettes:

 • Der SKAL oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.
 • Lånet skal kunne opsiges med kort varsel, f.eks. med 14 dages varsel. Dette hedder et anfordringslån.
 • Lånet skal være ægte. Det vil sige, at der skal være tale om et reelt lån.

Selvom der er tale om et ægte lån, så kan i hvert år afskrive et afgiftsfrit beløb som en gave. Lånet bliver på denne måde en slags arveforskud.

Sommerhus, Hus, Fast Ejendom – hvordan er reglerne?

Ønsker du at give et sommerhus, hus eller anden fast ejendom som arveforskud til et barn?

Fast ejendom - Hvordan er reglerne?

Du kan benytte flere forskellige måder, hvis du ønsker at give et barn en ejendom.

Rentefrit familielån til sommerhus, hus, fast ejendom

Du kan give f.eks. sommerhuset til et barn ved, at barnet ”køber” sommerhuset af dig.

I stedet for at betale dig penge for sommerhuset, så låner du barnet pengene som et rentefrit familielån.

Hvert år giver du barnet en afgiftsfri gave på op til 71.500 kr. Dette beløb fratrækkes lånet, som du har ydet barnet. Med årene vil du have afskrevet lånet på sommerhuset, så barnet ikke længere skylder dig noget.

Barnet vil på denne måde få sommerhuset over tid.

Familiehandel

Alternativt kan du give barnet sommerhuset med en stor rabat. Du har mulighed for at sælge fast ejendom op til 15 % under ejendommens offentlige vurderingspris.

Hvis ejendommen f.eks. kan handles til 2 mio. kr. i fri handel, men kun er vurderet til 1 mio. kr., så kan du sælge ejendommen til barnet for 1 mio. kr. minus 15 %.

Barnet kan altså overtage ejendommen for kun 850.000 kr., selvom den kan sælges for 2 mio. kr. i fri handel.

En familiehandel kan således betragtes som et arveforskud.

Kombiner afdragsfrit lån med familiehandel

Hvis du ønsker at minimere skatter og afgifter til staten, så kan du først sælge huset til barnet til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Herefter kan du yde barnet et afdragsfrit lån på købesummen. Således udnytter du to regler, som minimerer skatter og afgifter ved overdragelse af en ejendom.

Vær opmærksom – favorisering af børn

Hvis du vælger at sælge et hus til mindre end ejendomsvurderingen til et barn, så vil dette barn blive favoriseret.

Lad os tage eksemplet fra ovenstående, hvor den reelle salgspris var 2 mio. kr., og barnet fik lov til at købe ejendommen for 850.000 kr. Forskellen mellem værdien og købssummen er 1,15 mio. kr., som barnet får ”gratis”. Denne værdi er ikke registreret nogen steder.

Hvis barnet har søskende, så vil det favoriserede barn altså få 1,15 mio. kr. mere i arv end de andre børn.

Lån og gaver – hvordan er reglerne?

Der gælder samme regler for arveforskud, som der gør ved afgiftsfrie gaver. Opsummeret betyder dette:

 • Ægtefæller: Lån, gaver og afgiftsfrie gaver – ubegrænset
 • Børn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 71.500 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Svigerbørn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 25.000 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Forældre, bedsteforældre og andre i lige arvelinje: Gaver og afgiftsfrie gaver – 71.500 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Søskende og andre fjernere slægtninge: Gaver og afgiftsfrie gaver – 0 kr. pr. år afgiftsfrit. Der skal betales indkomstskat på op til 51,1 % af hele beløbet. Lån – ubegrænset.

Du kan læse uddybende om disse ting her

Formular – sådan gør du!

Når du opretter et arveforskud, så husk at oprette et dokument, der beskriver der beskriver, hvad der er aftalt. Der er ingen officielle formkrav til dokumentet.

Selvom der ikke er formkrav, så er det vigtigt, at dokumentet er korrekt oprettet. Hvis dokumentet er forkert oprettet, så vil det blive dømt juridisk ugyldigt.

Hos Dokument 24 kan du benytte vores formular til oprettelse af arveforskud. Formularen sikrer, at du opretter dokumentet juridisk korrekt, så det altid er gyldigt. Prisen for arveforskuddet er lavere end hos advokater og jurister. Selvom prisen er lav, så har dokumentet samme gyldighed.

Opret arveforskud for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Dokumentet sendes straks pr. e-mail

Når du har bestilt arveforskuddet, så sender vi dig straks dokumentet pr. e-mail. Vi sender dig også information til, hvordan dokumentet udfyldes og skrives under.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det er gratis at tale og skrive med os.

Vi søger altid at hjælpe dig på bedst mulig vis.