Fuld guide til arveforskud

Det er vigtigt at kende reglerne, før du beslutter dig for at give et arveforskud. Du skal blandt andet vide, hvor meget du kan give og til hvem. Vi har derfor lavet denne guide, så du kan være sikker på, at alt går lige efter bogen.

 1. Arveforskud 2024 satser
 2. Reglerne for ægtefæller, børn og børnebørn
 3. Svigerbørn og stedbørns ægtefæller
 4. Samlevende, forældre, bedsteforældre med flere
 5. Alternativ til arveforskud - rentefrit familielån
 6. Oprettelse - sådan gør du!
Arveforskud | Hvor meget kan du give/få?

Se video

OBS:  Når du giver arveforskud skal der oprettes et arveforskudsdokument! Et arveforskudsdokument tager 10 minutter at udfylde og koster kun 250 kroner. Du sparer 1.250 kroner i forhold til traditionelle advokater!

Arveforskud 2024 satser

I 2024 er satserne for skattefrit arveforskud følgende:

 • Ægtefæller: Ubegrænset arveforskud. Se mere her.
 • Børn, børnebørn mv.: 74.100 kroner pr. person (2024 sats). Se mere her.
 • Svigerbørn og stedbørns ægtefæller: 25.900 kroner pr. person (2024 sats). Se mere her.
 • Søskende og fjernere slægtninge: 0 kroner pr. person. Se mere her.

Satserne er gældende pr. person. 

Eksempel på arveforskud

Du ønsker at give dit barn maksimalt arveforskud. Du giver derfor dit barn 74.100 kroner (år 2024). Dette kan du gøre samtidig med, at barnets anden forælder ligeledes giver barnet 74.100 kroner. Begge forældre må altså give børn arveforskud samtidig.

Hvert barn kan således modtage 2 x 74.100 fra forældrene pr. år. Dette er i alt 148.200 kroner.

Reglerne for ægtefæller, børn og børnebørn?

Hvem kan få arveforskud, og hvor meget må du give? Ægtefæller, børn, børnebørn og svigerbørn kan få arveforskud, men der er forskel på, hvor meget der kan gives skattefrit.

Ægtefæller – ubegrænset skattefrit arveforskud

Når man er gift, har man som udgangspunkt fælleseje. Det vil sige, at ægtefæller normalt ejer alt i fællesskab. I det tilfælde giver det ikke mening at tale om arveforskud mellem hinanden.

Hvis I som ægtefæller har oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kan det give mening at give hinanden arveforskud. Ring eller skriv til os, hvis I overvejer dette.

Vidste du: Ægtefæller kan sikre hinanden med 87,5 % - 100 % af arven, når de opretter et testamente. Se mere her.

Arveforskud og uskiftet bo

Hvis du sidder i uskiftet bo efter din ægtefælle, er du begrænset i at kunne give arveforskud. Det kan nemlig blive betragtet som en overdådig gave, hvilket ikke er tilladt, når du sidder i uskiftet bo. Se mere her.

Børn, børnebørn og adopterede børn

Livsarvinger, det vil sige børn, børnebørn og adopterede børn, kan få op til 74.100 kroner pr. år som skattefrit arveforskud pr. person. Det gælder også stedbørn, men det kræver, at de har boet sammen med dig i mere end 5 år.

Overstiger arveforskuddet til børnene 74.100 kroner, skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Eksempel børn

Du og barnets anden forælder ønsker at give jeres barn 500.000 kroner i arveforskud. Det vil komme til at se således ud:

 • Skattefrit beløb er 2 x 74.100 = 148.200 kroner.
 • Skattepligtigt beløb er herefter 500.000 – 148.200 = 351.800 kroner. Af dette betales 15 % i gaveafgift (52.770 kroner i gaveafgift).
 • Jeres barn modtager samlet set 500.000 – 52.770 = 447.230 kroner efter skat.

Det koster altså 52.770 kroner at give jeres barn et beløb på 500.000 kroner, hvis hele beløbet gives på ét år.

Rentefrit familielån i stedet for arveforskud

De fleste ønsker at undgå at betale gaveafgift af et arveforskud. Måden, hvorpå dette gøres, er at oprette et rentefrit familielån, der årligt afskrives med det maksimale skattefrie gavebeløb.

Det kan du læse mere om her. Vær opmærksom på, hvordan lånet skal afskrives, så I ikke kommer til at betale gaveafgift af lånet.

Husk at oprette et arveforskudsdokument!

Hvis I giver et arveforskud til et barn, men ikke til barnets søskende, så husk at oprette et dokument, der viser, hvor meget barnet har modtaget.

Hvis I ikke opretter et sådant dokument, så risikerer I, at arven mellem børnene bliver fordelt ulige. Det sker, fordi børnene ikke altid kan huske, hvad de har modtaget tidligere.

Det barn, der ikke har modtaget noget, vil oftest være den, der bliver ”snydt” for arv.

Opret arveforskud for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Svigerbørn og stedbørns ægtefæller

Må du give dine svigerbørn afgiftsfrit arveforskud? Det korte svar er ja! Svigerbørn og stedbørns ægtefæller kan modtage op til 25.900 kroner i skattefrit arveforskud pr. person pr. år. I år 2025 vil det være muligt at give svigerbørn og stedbørn et lidt større beløb skattefrit.

Svigerbørn – vær opmærksom: For at være svigerbarn, skal dit barn leve i et ægteskab eller registreret parforhold med jeres svigerbarn. Hvis jeres barn lever sammen med jeres ”svigerbarn” papirløst, så er det ikke jeres svigerbarn juridisk set. Vedkommende kan dermed ikke få skattefrit arveforskud fra Jer.

Stedbørns ægtefæller – vær opmærksom: For at være et juridisk stedbarn, skal du og din partner være gift eller leve sammen i et registreret parforhold. Hvis I lever sammen papirløst, er der ikke tale om et ”rigtigt” stedbarn.

Eksempel arveforskud svigerbørn og stedbørn

Hvis du og din ægtefælle ønsker at give jeres svigerbarn mest muligt arveforskud,  kan I samlet set give vedkommende 25.900 kroner hver (år 2024). Det vil sige, at jeres svigerbarn samlet set kan modtage 51.800 kroner fra jer pr. år.

Overstiger arveforskuddet 25.900 kroner, skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Hvis I ønsker at give et svigerbarn et større pengebeløb, kan I oprette et rentefrit familielån. Lånet oprettes på samme måde, som var lånet til jeres børn. Lånet kan ligeledes afskrives med et årligt beløb på eksempelvis 25.900 kroner pr. år pr. svigerbarn. Dette beløb er størrelsen på den afgiftsfrie gave, som I hver især kan give jeres svigerbarn pr. år.

Du kan se et eksempel på et rentefrit familielån her.

Samlevende, forældre og bedsteforældre

Vil du give arveforskud til din samlever, dine forældre eller bedsteforældre? Det kan du gøre på lige vilkår, som var arveforskuddet til dine børn, børnebørn og stedbørn. Samlevende, forældre, bedsteforældre, stedforældre og plejebørn kan modtage 74.100 kroner i år 2024 uden at betale gaveafgift.

Her er reglerne uddybet for denne gruppe personer:

 • Samlevende, som har boet på samme adresse i minimum de seneste 2 år.
 • Forældre inkl. adoptivforældre.
 • Bedsteforældre.
 • Stedforældre.
 • Plejebørn. De skal have boet hos dig i 5 sammenhængende år. Opholdet skal være påbegyndt, inden barnet fyldte 15 år. Samtidig må maksimalt 1 af plejebarnets forælder have haft bopæl hos dig.
 • Enke eller enkemand til dit afdøde barn. Personen skal være enke eller enkemand, dvs. personen må ikke være gift på ny.

Alle ovenstående kan modtage op til 74.100 kroner pr. år pr. person. Hvis beløbet overstiger dette, skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Vidste du: Du kan ikke træffe beslutninger om din egen økonomi, hvis du vurderes inhabil grundet senilitet eller anden sygdom. En fremtidsfuldmagt kan hjælpe dig. Se mere her.

Søskende, onkler og venner

Hvor meget kan søskende give hinanden i skattefrit arveforskud? Det korte svar er 0 kroner. Søskende, mostre, fastre, farbrødre, morbrødre og andre ”fjerne” slægtninge skal betale fuld indkomstskat af beløbet. Det gælder også for venner og bekendte.

Du kan principielt give alle et forskud af din arv inklusive venner og bekendte, men der skal betales fuld indkomstskat af alt, hvad der gives.

Definitionen på indkomstskat ved arveforskud er således

 • Der skal betales indkomstskat (bundskat, kommuneskat og topskat).
 • Der skal betales kirkeskat af beløbet.
 • Arbejdsmarkedsbidrag betales ikke af beløbet.

Samlet set bliver den maksimale beskatning af et arveforskud til søskende og andre fjerne familiemedlemmer op til 51,1 % af hele beløbet. Hvis personerne, der skal modtage pengene, ikke betaler topskat, vil beskatningen være 15 procentpoint lavere.

Denne maksimale beskatning er dermed højere end arveafgiften til samme gruppe personer. Arveafgiften til denne gruppe er på maksimalt 36,25 %. Den kan dog reduceres til 30 %, hvilket du kan læse mere om her.

Det kan altså ikke svare sig at give søskende mv. arveforskud, hvis formålet er et spare skat på arven. Det kan oftest bedst betale sig at lade personerne arve efter dig.

Alternativ til arveforskud – rentefrit familielån

Der er stadig flere danskere, der ønsker at give deres børn store arveforskud, så børnene for eksempel kan købe en bolig. 

Hvis I ønsker at give jeres barn et beløb. der overstiger 74.100 kroner i år 2024, skal der betales gaveafgift på 15 % af hele det overstigende beløb.

I bør i stedet oprette et rentefrit familielån, hvor I hvert år afdrager det maksimale beløb som skattefri gaver. Der er ingen renter forbundet med lånet.

Rentefrit familielån

Eksempel på rentefrit familielån som arveforskud

I opretter et familielån på eksempelvis 1.000.000 kroner til jeres barn.
 • År 1: Det første år giver I jeres barn en afgiftsfri gave på 74.100 kroner pr. forælder. Dette er 148.200 kroner i alt, når begge forældre giver gaven.
 • År 2: I år to skylder barnet jer 1.000.000 – 148.200 = 851.800 kroner. Her giver I igen barnet 148.200 kroner i afgiftsfri gave (i 2025 kan I give et lidt større afgiftsfrit beløb).
 • År 3: I år 3 skylder barnet jer således 857.000 – 148.200 = 703.600 kroner. Her giver I igen barnet en gave, og således fortsætter I, indtil barnet ikke skylder jer noget.

Når der oprettes familielån, hvis formål er at give et arveforskud,  SKAL I hvert år tage stilling til ,om lånet skal afskrives med en gave. Der skal være tale om "pludselig gavmildhed", når I afskriver på lånet. I må ikke på forhånd have aftalt, at lånet skal afskrives årligt.

I må derfor ikke oprette et lån, der automatisk afskriver sig selv, da et sådan lån vil blive set som én stor gave. Hvis dette gøres, så skal der betales gaveafgift af lånet.

Vil du oprette et familielån?

Dette skal være opfyldt for at oprette et rentefrit familielån

Når I opretter et afdragsfrit familielån, så husk at oprette et gældsbrev af typen anfordringslån. Følgende skal være opfyldt, når et rentefrit familielån oprettes:

 • Der SKAL oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.
 • Lånet skal kunne opsiges med kort varsel, f.eks. med 14 dages varsel. Dette hedder et anfordringslån.
 • Lånet skal være ægte. Det vil sige, at der skal være tale om et reelt lån.

Selvom der er tale om et ægte lån, så kan I hvert år afskrive et afgiftsfrit beløb som en gave. Lånet bliver på denne måde en slags arveforskud.

Sommerhus, hus, fast ejendom – hvad siger reglerne?

Ønsker du at give et sommerhus, hus eller anden fast ejendom som arveforskud til et barn? Du kan benytte flere forskellige måder, hvis du ønsker at give et barn en ejendom:

Fast ejendom - Hvordan er reglerne?

Rentefrit familielån til sommerhus, hus, fast ejendom

Du kan give f.eks. sommerhuset til et barn ved, at barnet ”køber” sommerhuset af dig.

I stedet for at betale dig penge for sommerhuset, så låner du barnet pengene som et rentefrit familielån.

Hvert år giver du barnet en afgiftsfri gave på op til 74.100 kroner. Dette beløb fratrækkes lånet, som du har ydet barnet. Med årene vil du have afskrevet lånet på sommerhuset, så barnet ikke længere skylder dig noget.

Barnet vil på denne måde få sommerhuset over tid.

Familiehandel

Alternativt kan du sælge sommerhuset til barnet med en stor rabat. Du har mulighed for at sælge fast ejendom op til 15-20 % under ejendommens offentlige vurderingspris. Du kan læse mere her.

Hvis ejendommen f.eks. kan handles til 2 mio. kroner i fri handel, men kun er vurderet i den offentlige ejendomsvurdering til 1 mio. kr., så kan du sælge ejendommen til barnet for 1 mio. kroner minus 15-20 %.

Barnet kan altså overtage ejendommen for kun 850.000 kroner, selvom den kan sælges for 2 mio. kroner i fri handel.

En familiehandel kan således betragtes som et arveforskud.

Kombiner afdragsfrit lån med familiehandel

Hvis du ønsker at minimere skatter og afgifter til staten, kan du starte med at sælge huset til barnet 15-20 % under den offentlige ejendomsvurdering. Herefter kan du yde barnet et afdragsfrit lån på købesummen. Således udnytter du to regler, som minimerer skatter og afgifter ved overdragelse af en ejendom.

Vær opmærksom – favorisering af børn

Hvis du vælger at sælge et hus til mindre end ejendomsvurderingen til ét barn, vil dette barn blive favoriseret.

Lad os tage ovenstående eksemplet hvor den reelle salgspris var 2 mio. kr., og barnet fik lov til at købe ejendommen for 850.000 kroner. Forskellen mellem værdien og købssummen er 1,15 mio. kroner, som barnet får ”gratis”. Denne værdi er ikke registreret nogen steder.

Hvis barnet har søskende, så vil det favoriserede barn altså få 1,15 mio. kroner mere i arv end de andre børn.

Lån og gaver – hvordan er reglerne?

Der gælder samme regler for arveforskud, som der gør ved afgiftsfrie gaver. Opsummeret betyder dette:

 • Ægtefæller: Lån, gaver og afgiftsfrie gaver – ubegrænset
 • Børn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 74.100 kroner pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Svigerbørn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 25.900 kroner pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Forældre, bedsteforældre og andre i lige arvelinje: Gaver og afgiftsfrie gaver – 74.100 kroner pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Søskende og andre fjerne slægtninge: Gaver og afgiftsfrie gaver – 0 kroner pr. år afgiftsfrit. Der skal betales indkomstskat på op til 51,1 % af hele beløbet. Lån – ubegrænset. 

Oprettelse – sådan gør du!

Når du opretter et arveforskud, så husk at oprette et dokument, der beskriver, hvad I har aftalt. Der er ingen officielle formkrav til dokumentet, men det er vigtigt, at det er oprettet korrekt. Hvis dokumentet er forkert oprettet, vil det blive dømt juridisk ugyldigt.

Hos Dokument 24 kan du benytte vores onlineformular til oprettelse af arveforskud. Formularen sikrer, at du opretter dokumentet juridisk korrekt, så det altid er gyldigt. Prisen for arveforskuddet er lavere end hos advokater og jurister. Men selvom prisen er lav, har dokumentet samme gyldighed.

Opret arveforskud for kun 250,-

Bestil dokument

Udfyld på 10 min.

Skriv under

Dokumentet sendes straks pr. e-mail

Når du har bestilt arveforskuddet, sender vi dig straks dokumentet pr. e-mail. Vi sender dig også information til, hvordan dokumentet skal udfyldes og skrives under.

Eksempel på arveforskudskontrakt

Her kan du se et eksempel på en arveforskudskontrakt oprettet hos Dokument24. Dette er en fiktivt kontrakt.

Arveforskudskontrakt

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det er ganske gratis og uforpligtende.

Vi søger altid at hjælpe dig på bedst mulig vis.