Arveforskud

Hvor stort et arveforskud må du give/modtage? Skal der betales skat af et arveforskud, og hvem må modtage arveforskud? Læs alt om arveforskud.

Arveforskud | Hvor meget kan du give/få?

Arveforskud 2019 og 2020 satser

Hvilke satser er gældende for arveforskud i 2019? Arveforskud er sidestillet med at give gaver, og arveforskudssatserne er de samme som satserne på gaver. Disse er følgende:

 • Ægtefæller: Ubegrænset arveforskud.
 • Børn, børnebørn mv: 65.700 kr. pr. person (2019 sats). I 2020 er dette 67.100 kr.
 • Svigerbørn og stedbørn: 23.000 kr. pr. person (2019 sats). I 2020 er dette 23.500 kr.
 • Søskende og fjernere slægtning: 0 kr. pr. person.

Satserne er gældende pr. person, der modtager arveforskuddet. 

Eksempel på arveforskud

Du ønsker at give dit barn maksimalt arveforskud. Du giver derfor dit barn 65.700 kr. Dette kan du gøre samtidig med, at barnets anden forældre ligeledes giver barnet 65.700 kr.

Hvert barn kan altså modtage 2 x 65.700 kr. fra forældrene pr. år. Dette er i alt 131.400 kr.

Arveforskud ægtefælle børn, børnebørn, svigerbørn, m.fl.

Hvem kan få arveforskud, og hvor meget må du give? Ægtefæller, børn, børnebørn, svigerbørn kan få arveforskud, men der er forskel på, hvor meget der kan gives skattefrit.

Har du sikret familien med et testamente?


Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Ægtefæller – ubegrænset skattefrit arveforskud

Ægtefæller har som udgangspunkt fælleseje, det vil sige, at ægtefæller normalt ejer alt i fællesskab. Når dette er tilfældet, så giver det ikke mening at tale om arveforskud mellem hinanden.

Hvis I som ægtefæller har oprettet en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så kan det give mening at give hinanden arveforskud. Ring eller skriv til os, hvis I overvejer at give hinanden arveforskud af et fuldstændigt særeje.

Arveforskud og uskiftet bo

Sidder du i uskiftet bo efter din ægtefælle, så er du begrænset i at kunne give arveforskud af det uskiftede bo. Der gælder særlige regler for overdådige gaver, hvis du sidder i uskiftet bo. Som udgangspunkt må du ikke give store gaver/arveforskud, når du sidder i uskiftet bo. Dette kan du læse mere om her.

Børn, børnebørn (livsarvinger) – 65.700 kr. skattefrit arveforskud

Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn og adopterede børn må få op til 65.700 pr. år som skattefrit arveforskud pr. person. Dette gælder også stedbørn, der har boet sammen med dig i mere end 5 år. For at være stedbarn, så skal du og din partner være gift eller leve sammen i registreret parforhold.

Overstiger arveforskuddet 65.700 kr. til disse ”børn”, så skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Eksempel arveforskud børn

Du og barnets anden forældre ønsker at give jeres barn 500.000 kr. i arveforskud. Dette vil komme til at se således ud:

 • Skattefrit arveforskud er 2 x 65.700 kr. = 131.400 kr.
 • Skattepligtigt arveforskud er 500.000 – 131.400 = 368.600 kr. Af dette betales 15 % i gaveafgift (55.290 kr. i gaveafgift).
 • Jeres barn modtager samlet set i arveforskud på 500.000 – 55.290 = 444.710 kr. efter skat.

Det koster altså 55.290 at give jeres barn et arveforskud på 500.000 kr., hvis hele beløbet skal gives på ét år.

Rentefrit familielån i stedet for arveforskud

De fleste ønsker at undgå at betale gaveafgift af et arveforskud. Måden hvorpå dette gøres er at oprette et rentefrit familielån, der årligt afskrives med det maksimale skattefri gavebeløb.

Dette kan du læse mere om i nedenstående under overskriften ”Alternativ til arveforskud – rentefrit familielån”. Vær opmærksom på, hvordan lånet skal afskrives, så I ikke kommer til at betale gaveafgift af lånet.

Husk at oprette et arveforskudsdokument!

Hvis I giver et arveforskud til et barn, men ikke til barnets søskende, så husk at oprette et dokument, der viser, hvor meget barnet har modtaget.

Hvis I ikke oprettet et sådant dokument, så risikerer I, at arven mellem børnene bliver fordelt ulige. Dette sker, fordi børnene ikke altid kan huske, hvad de har modtaget i arveforskud.

Det barn, der ikke har modtaget et arveforskud, vil oftest være den, der bliver ”snydt” for arv.

Svigerbørn og stedbørns ægtefæller - 23.000 kr. skattefrit arveforskud

Må du give dine svigerbørn afgiftsfrit arveforskud? Det korte svar er, JA!

Svigerbørn og stedbørns ægtefæller kan modtage op til 23.000 kr. i skattefrit arveforskud pr. person pr. år.

Svigerbørn – vær opmærksom: For at være svigerbarn, så skal dit barn leve i et ægteskab eller registreret parforhold med jeres svigerbarn. Hvis jeres barn lever sammen med jeres ”svigerbarn” papirløst, så er det ikke jeres juridiske svigerbarn, og vedkommende kan dermed ikke få skattefrit arveforskud efter Jer.

Stedbørns ægtefæller – vær opmærksom: For at være et juridisk stedbarn, så skal du og din partner være gift eller leve sammen i et registreret parforhold. Hvis I lever sammen papirløst, så er der ikke tale om et ”rigtigt” stedbarn.

Eksempel arveforskud svigerbørn og stedbørn

Hvis du og din ægtefælle ønsker at give jeres svigerbarn mest muligt arveforskud, så kan I samlet set give vedkommende 23.000 kr. hver. Det vil sige, at jeres svigerbarn samlet set kan modtage 46.000 fra Jer pr. år.

Overstiger arveforskuddet 23.000 kr., så skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Hvis I ønsker at give et svigerbarn et større pengebeløb, så kan I oprette et rentefrit familielån. Lånet oprettes på samme måde, som var lånet til jeres børn. Lånet kan ligeledes afskrives med et årligt beløb på eksempelvis 23.000 kr. pr. år pr. svigerbarn. Dette beløb er størrelsen på den afgiftsfrie gave, som I hver især kan give jeres svigerbarn pr. år.

For at se et eksempel på et afdragsfrit familielån, se overskriften ”Alternativ til arveforskud – rentefrit familielån”.

Start dit testamente i dag

Arveforskud - Samlevende, Forældre, mv. – 65.700 kr. afgiftsfrit

Vil du give arveforskud til din samlever, forældre, bedsteforældre?

Dette kan du gøre på lige vilkår, som var arveforskuddet til dine børn. Udover dine børn, børnebørn og stedbørn, kan disse personer altså modtage op til 65.700 kr. årligt uden at skulle betale gaveafgift. Det drejer sig om følgende:

 • Samlevende, som har boet på samme adresse i minimum de seneste 2 år.
 • Forældre inkl. adoptivforældre.
 • Bedsteforældre.
 • Stedforældre.
 • Plejebørn (de skal have boet hos dig i 5 sammenhængende år. Opholdet skal være påbegyndt inden, at barnet fyldte 15 år. Samtidig må maksimalt 1 af plejebarnets forælder have haft bopæl hos dig.).
 • Enke eller enkemand til dit afdøde barn. Personen skal være enke eller enkemand, dvs. personen må ikke være gift på ny.

Alle ovenstående kan modtage op til 65.700 kr. pr. år pr. person i. Hvis beløbet overstiger dette, så skal der betales 15 % i gaveafgift af det overstigende beløb.

Søskende, onkler, venner – 0 kr. skattefrit, men op til 51,1 % i skat

Hvor meget kan søskende give hinanden i skattefrit arveforskud? Det korte svar er – 0 kr.

Søskende, mostre, farbrødre og andre ”fjernt” beslægtet familie, kan ikke give hinanden arveforskud uden at skulle betale fuld indkomstskat af beløbet.

Du kan principielt give alle et forskud af din arv inkl. venner og bekendte. Disse personer er dog også omfattet af at skulle betale fuld indkomstskat af arveforskuddet.

Definitionen på indkomstskat ved arveforskud er således:

 • Der skal betales indkomstskat (bundskat, kommuneskat og topskat).
 • Der skal også betales kirkskat af beløbet.
 • Arbejdsmarkedsbidrag betales dog ikke af beløbet.

Samlet set bliver den maksimale beskatning af et arveforskud til søskende og andre fjerne familiemedlemmer op til 51,1 % af hele beløbet. Hvis personerne, der skal modtage pengene, ikke betaler topskat, så vil beskatningen være 15 procentpoint lavere.

Denne maksimale beskatning er dermed højere end arveafgiften til samme gruppe personer. Arveafgiften til denne gruppe er på maksimalt 36,25 %. Arveafgiften til denne gruppe kan endog mindskes til 30 %, hvilket du kan læse mere om her.

Det kan altså ikke svare sig at give søskende mv. arveforskud, hvis formålet er et spare skat på arven. Det kan oftest bedst betale sig at lade personerne arve efter dig.

Alternativ til arveforskud – rentefrit familielån

Overstiger arveforskuddet til jeres børn, børnebørn (livsarvinger) 65.700 kr. pr. forælder?

Der er stadig flere danskere, der ønsker at giver deres børn store arveforskud, så børnene f.eks. kan købe en bolig.

Hvis I ønsker at give et arveforskud, der overstiger dette beløb, så skal der betales gaveafgift på 15 % af hele det overstigende beløb.

I bør i stedet oprette et afdragsfrit familielån, hvor I hvert år afdrager det maksimale beløb som skattefri gaver. Der er ingen renter forbundet med lånet. Det fungerer således - eksempel:

 • I opretter et familielån på f.eks. 1.000.000 kr.
 • År 1: Det første år giver I jeres barn en afgiftsfri gave på 65.700 kr. pr. forælder. Dette er 131.400 kr. i alt, når begge forælder giver gaven.
 • År 2: I år to skylder barnet Jer 1.000.000 – 131.400 = 868.600 kr. Her giver I igen barnet 131.400 kr. i afgiftsfri gave (i 2020 kan I give et lidt større afgiftsfrit beløb).
 • År 3: I år 3 skylder barnet Jer således 868.600 – 131.400 = 737.200 kr. Her giver I igen barnet en gave, og således fortsætter I indtil barnet ikke skylder Jer noget.

Når der oprettes familielån, hvis formål er at give et arveforskud, så SKAL I hvert år tage stilling til om lånet skal afskrives med en gave. Der skal være tale om "pludselig gavmildmed", når I afskriver på lånet. I må ikke på forhånd have aftalt, at lånet skal afskrives årligt.

I må derfor ikke oprette et lån, der automatisk afskriver sig selv, da et sådan lån vil blive set som én stor gave. Hvis dette gøres, så skal der betales gaveafgift af lånet.

Start dit testamente i dag

Dette skal være opfyldt for at oprette et rentefrit familielån.

Når I opretter et afdragsfrit familielån, så husk at oprette et gældsbrev af typen anfordringslån. Følgende skal ligeledes være opfyldt, når et rentefrit familielån oprettes:

 • Der SKAL oprettes et gældsbrev, der underskrives af begge parter.
 • Lånet skal kunne opsiges med kort varsel, f.eks. med 14 dages varsel. Dette hedder et anfordringslån.
 • Lånet skal være ægte. Det vil sige, at der skal være tale om et reelt lån.

Selvom der er tale om et ægte lån, så kan i hvert år afskrive et afgiftsfrit beløb som en gave. Lånet bliver på denne måde en slags arveforskud.

Sommerhus, Hus, Fast Ejendom – hvordan er reglerne?

Ønsker du at give et sommerhus, hus eller anden fast ejendom som arveforskud til et barn?

Du kan benytte flere forskellige måder, hvis du ønsker at give et barn en ejendom i arveforskud.

Afdragsfrit familielån til sommerhus, hus, fast ejendom

Du kan give f.eks. sommerhuset til et barn ved, at barnet ”køber” sommerhuset af dig.

I stedet for at betale dig penge for sommerhuset, så låner du barnet pengene som et afdragsfrit familielån.

Hvert år giver du barnet en afgiftsfri gave på op til 65.700 kr. Dette beløb fratrækkes lånet, som du har ydet barnet. Med årene vil du have afskrevet lånet på sommerhuset, så barnet ikke længere skylder dig noget.

Barnet vil på denne måde få sommerhuset i arveforskud over tid.

Familiehandel

Alternativt kan du give barnet sommerhuset med en stor rabat. Du har mulighed for at sælge fast ejendom op til 15 % under ejendommens offentlige vurderingspris.

Hvis ejendommen f.eks. kan handles til 2 mio. kr. i fri handel, men kun er vurderet til 1 mio. kr., så kan du sælge ejendommen til barnet for 1 mio. kr. minus 15 %.

Barnet kan altså overtage ejendommen for kun 850.000 kr., selvom den kan sælges for 2 mio. kr. i fri handel.

En familiehandel kan således betragtes som et arveforskud.

Kombiner afdragsfrit lån med familiehandel

Hvis du ønsker at minimere skatter og afgifter til staten, så kan du først sælge huset til barnet til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering. Herefter kan du yde barnet et afdragsfrit lån på købesummen.

På denne måde udnytter du to regler, som minimerer skatter og afgifter ved overdragelse af et sommerhus eller anden ejendom.

Vær opmærksom – favorisering af børn

Hvis du vælger at sælge et hus til mindre end ejendomsvurderingen til et barn, så vil dette barn blive favoriseret.

Lad os tage eksemplet fra ovenstående, hvor den reelle salgspris var 2 mio. kr., og barnet fik lov til at købe ejendommen for 850.000 kr. Forskellen mellem værdien og købssummen er 1,15 mio. kr., som barnet får ”gratis”. Denne værdi er ikke registreret nogen steder.

Hvis barnet har søskende, så vil det favoriserede barn altså få 1,15 mio. kr. mere i arv end de andre børn. Dette er værd at være opmærksom på.

Lån og gaver – hvordan er reglerne?

Der gælder samme regler for arveforskud, som der gør ved afgiftsfrie gaver. Opsummeret betyder dette:

 • Ægtefæller: Lån, gaver og afgiftsfrie gaver – ubegrænset
 • Børn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 65.700 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Svigerbørn: Gaver og afgiftsfrie gaver – 23.000 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Forældre, bedsteforældre og andre i lige arvelinje: Gaver og afgiftsfrie gaver – 65.700 kr. pr. år afgiftsfrit. Herefter 15 % i skat. Lån – ubegrænset.
 • Søskende og andre fjernere slægtninge: Gaver og afgiftsfrie gaver – 0 kr. pr. år afgiftsfrit. Der skal betales indkomstskat på op til 51,1 % af hele beløbet. Lån – ubegrænset.

Du kan læse uddybende om disse ting i afsnittet ”Arveforskud ægtefælle børn, børnebørn, svigerbørn, m.fl.”

Formular – sådan gør du!

Når du opretter et arveforskud, så husk at oprette et dokument, der beskriver arveforskuddet. Der er ingen officielle formkrav til arveforskuddet.

Selvom der ikke er formkrav til et arveforskud, så er det vigtigt, at dokumentet er korrekt oprettet. Hvis dokumentet er forkert oprettet, så vil dokumentet blive dømt juridisk ugyldigt, hvis dokumentet skal bruges.

Hos Dokument 24 kan du benytte vores formular til oprettelse af arveforskud. Formularen sikrer, at du opretter dokumentet juridisk korrekt, så det altid er gyldigt. Prisen for arveforskuddet er lavere end hos advokater og jurister. Selvom prisen er lav, så har dokumentet samme gyldighed.

Dokumentet sendes straks pr. e-mail

Når du har oprettet arveforskuddet, så sender vi dig straks dokumentet pr. e-mail. Vi sender dig også information til, hvordan dokumentet skrives under.

Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Det er gratis at tale og skrive med os.

Vi søger at hjælpe dig på bedst mulig vis.