Ændring af tegningsregel

Det er af væsentlig betydning for virksomheden, hvem der er berettiget til at indgå bindene aftaler på Selskabets vegne. Derfor har Dokument 24 gjort det nemt og enkelt at ændre tegningsreglen. 

  1. Hvad er en tegningsregel?
  2. Stilles der krav til tegningsreglen? 
  3. Hvem kan ændre tegningsreglen? 
  4. Hvordan ændres tegningsreglen? 

Hvad er en tegningsregel?

Selskabets tegningsregel fremgår af selskabets vedtægter og bestemmer hvilke personer der kan indgå bindende aftaler på selskabets vegne. Disse personer kaldes også for tegningsberettiget.

Hvad er en tegningsregel?

Der er ingen begrænsninger i forhold til hvilke aftaler den tegningsberettiget kan indgå på selskabets vegne.  Det er derfor vigtigt, at tegningsreglen er korrekt og opdateret. 

Dette står i modsætning til selskabets andre ansatte der ofte vil have fuldmagt til kun at kunne indgå visse typer af aftaler som følge af deres stilling, også kaldet en stillingsfuldmagt.

Stilles der krav til tegningsreglen?

Det er ikke et lovkrav, at tegningsreglen skal fremgå af selskabets vedtægter, men det er dog en anbefaling.

Stilles der krav til tegningsreglen?

Hvis ikke det fremgår af vedtægterne hvem der er tegningsberettiget, bevirker det at alle selskabets ledelsesmedlemmer, herunder direktører og eventuelle bestyrelsesmedlemmer, hver især kan indgå bindende aftaler på selskabets vegne, og som nævnt ovenfor er der ingen begrænsninger. 

Det er derfor vigtigt at oprette en tegningsregel i vedtægterne, hvis man ønsker at det kun er specifikke ledelsesmedlemmer eller flere personer i fællesskab, der skal kunne indgå bindende aftaler på selskabets vegne. Herudover er det vigtigt at tegningsreglen er  XXXXXXXXX. Indsæt eksempler på tegningsregler

Vær dog opmærksom på, at den samlede bestyrelse (hvis selskabet har en bestyrelse) på trods af tegningsreglen, altid vil kunne indgå bindende aftaler på selskabets vegne.  Dette gælder også såfremt selskabet kun har en direktion, da kan den samlede direktion altid indgå aftaler på selskabets vegne. 

Hvem kan ændre tegningsreglen?

Som nævnt fremgår selskabets tegningsregel af vedtægterne. Vedtægterne kan alene ændre af selskabets ejere på en generalforsamling. Det er derfor selskabets ejere der har mulighed for at ændre tegningsreglen på en generalforsamling. 

Hvem kan ændre tegningsreglen?

Hvordan ændres tegningsreglen?

Såfremt du/i ønsker at ændre tegningsreglen, skal der udarbejdes et beslutningsreferat for generalforsamlingen, hvor beslutningen om at ændre selskabets tegningsregel fremgår. Når denne ændring er vedtaget, skal beslutningsreferatet underskrives og vedtægterne ændres. Til slut skal den nye tegningsregel registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Hvordan ændres tegningsreglen?