Guide til ændring af vedtægter

Hvad er en vedtægt, hvorfor skulle man ønske at ændre dem og hvordan de ændres. Få svar på dine spørgsmål her og få overblik over om vedtægterne i dit selskab skal ændres.

  1. Hvad er en vedtægt? 
  2. Hvorfor ændre vedtægterne? 
  3. Hvordan  ændres selskabets vedtægter? 

Hvad er en vedtægt?

Vedtægterne kan siges at være selskabets regelsæt. Vedtægterne indeholder alle oplysninger om virksomheden så som virksomhedens navn, evt. binavn, ledelsesform, formål og regnskabsår. Når et selskab stiftes, skal der udarbejdes et sæt vedtægter. Hvis disse vedtægter senere skal ændres, kræves der enighed blandt selskabs ejere. 

Hvad er en vedtægt?

Vær opmærksom på, at såfremt din virksomhed er et kapitalselskab, er det underlagt selskabsloven, der indeholder visse regler for hvad vedtægterne som minimum skal indeholde.

Hvorfor ændre vedtægterne?

Der kan være flere grunde til at ændre vedtægterne, blandet andet  hvis man ønsker at ændre selskabets navn eller formål. Herudover skal man være opmærksom på, at hvis selskabets vedtægter er fra før år 2011, skal de opdateres for at være i overensstemmelse med selskabsloven. 

Hvorfor ændre vedtægterne?

I alle ovenstående tilfælde kan du hurtigt og nemt benytte dig af Dokument 24 til at lave nye vedtægter.

Hvordan ændres selskabets vedtægter?

Det er alene selskabets ejere, der kan træffe beslutning om at ændre selskabets vedtægter. Dette gøres ved, at der afholdes en generalforsamling, hvor selskabets ejere bliver enige om de nye vedtægter.  Hvorefter der underskriver et beslutningsreferat. Til slut skal vedtægtsændringerne registreres hos Erhvervsstyrelsen. 

Hvordan ændres selskabets vedtægter?