Fuld guide til tilstandsrapport

Hvis du som køber eller sælger skal tegne en ejerskifteforsikring, skal du bruge en tilstandsrapport. 

Man får som oftest udarbejdet en tilstandsrapport til sommerhus, hus eller ejerlejlighed. Sidstnævnte gør man dog sjældent, da man skal gennemgå lejlighedens fælleseje, når man udarbejder en tilstandsrapport på en ejerlejlighed. 

Det er ofte en god idé at få en boligadvokat eller anden rådgiver til at læse tilstandsrapporten igennem.  Læs mere  her.

  1. Hvad koster en tilstandsrapport?
  2. Er der krav om tilstandsrapport?
  3. Hvad indeholder en tilstandsrapport?
  4. Hvad kigger man efter?
  5. Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

Hvad koster en tilstandsrapport?

Det kan være svært helt at fastlægge pris på en tilstandsrapport. Det afhænger nemlig af, hvilken bygningssagkyndig der gennemgår bygningen. Typisk vil prisen for en tilstandsrapport ligge mellem 5.000 og 10.000 kroner. Det er sælger, der bestiller en tilstandsrapport.

Hvad koste en tilstandsrapport?

Er der krav om tilstandsrapport?

Det er ikke lovpligtigt at få udført en tilstandsrapport. Men hvis du skal tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et hussalg eller -køb, er det nødvendigt med en tilstandsrapport (og en elinstallationsrapport).

Er der krav om tilstandsrapport?

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport består af flere dele. Blandt andet kan du i en tilstandsrapport finde en beskrivelse af den hustype, som rapporten vedrører. Derudover vil der også altid fremgå en restlevetid for taget på boligen. 

Hvad indeholder en tilstandsrapport?

Helt overordnet vil en tilstandsrapport dog indeholde følgende:

  • Resultatet af huseftersynet, som er foretaget af den bygningssagkyndige. Her vil karaktererne, som bygningens enkelte dele er vurderet til, fremgå.
  • Bygningskonstruktioner.
  • Oplysninger om boligens eventuelle skader samt dine egne bemærkninger.

Hvad kigger man efter?

I en tilstandsrapport vil man kigge efter, hvilke synlige skader, fejl og mangler, der er på bygningen/boligen. Det vil også fremgå af tilstandsrapporten, hvilke karakterer bygningens enkelte dele er blevet tildelt af den byggesagkyndige.

Hvad kigger man efter?

Vurderingssystemet består af fire symboler med hver deres farve: 

Sort, spørgsmålstegn: Mulige skader

Her er der tale om forhold ved bygningsdelen, som man bør undersøge for at være sikker på, om der er tale om en skade eller ej. Det er vigtigt at få undersøgt en mulig skade, dens omfang og konsekvenser, da det potentielt kan være en alvorlig eller kritisk skade.

Vælger du som køber at undlade at undersøge mulige skader på ejendommen, bærer du selv risikoen, hvis du køber ejendommen.

Grå: Mindre alvorlige skader

Mindre alvorlige skader har hverken indflydelse på selve bygningsdelen eller på bygningens funktion generelt.

Gul: Alvorlige skader

Alvorlige skader betegner skader ved bygningsdelen, der vil nedsætte bygningsdelens funktion og i sidste ende medføre, at bygningsdelens funktion svigter. Det kan også resultere i skader på andre dele af bygningen.

Rød: Kritiske skader

Kritiske skader har allerede medført, eller vil uden tvivl medføre, at funktionen af bygningsdelen svigter inden længe. Dette svigt kan resultere i skader på andre dele af bygningen eller har allerede medført skader på andre dele af bygningen. 
Kilde: Sikkerhedsstyrelsen 

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapports gyldighed varer i seks måneder fra den dag, den bygningssagkyndige indberetter rapporten. Tilstandsrapporten skal indberettes senest 14 dage efter, at bygningsgennemgangen er foretaget. 

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

Hvis du har behov for at forny din tilstandsrapport, kan du, inden gyldigheden udløber, få udarbejdet en ny tilstandsrapport. Du vil ofte kunne få en fornyet tilstandsrapport til en reduceret pris hos den beskikkede byggesagkyndige, som du benyttede i første omgang.