Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden er en statslig institution under Erhvervsministeriet, der fører tilsyn med erhvervslivet og har beføjelse til at håndhæve Forbrugeraftaleloven og andre love, der beskytter forbrugere. Forbrugerombudsmanden har til opgave at informere forbrugerne om deres rettigheder og give råd og vejledning til forbruger om deres køb og handel.

Forbrugerombudsmanden - Læs mere her

Hvem er forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig offentlig tilsynsmyndighed i Danmark, der arbejder for at beskytte forbrugerne mod urimelige og vildledende forretningsmetoder fra virksomheder og erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, om erhvervsdrivende overholder Forbrugerbeskyttelsesloven og andre relevante love og regler. Forbrugerombudsmanden kan udstede påbud og forbud mod virksomheder, der overtræder loven.

Forbrugerombudsmandens arbejdsopgaver

Forbrugerombudsmanden arbejder med at beskytte forbrugerne mod urimelige og vildledende forretningsmetoder. Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet;

  1. Overvågning af markedsføring – Myndigheden overvåger, at virksomheder overholder reglerne for markedsføring og reklame, herunder kravene om sande og klare oplysninger om produktet eller tjenesten.
  2. Tilsyn med aftalevilkår – Myndigheden fører tilsyn med, at virksomheder overholder reglerne for aftalevilkår, herunder kravene om gennemsigtighed og fair vilkår.
  3. Håndhævelse af Forbrugerbeskyttelsesloven – Myndigheden kan udstede påbud og forbud mod virksomheder, der overtræder lovgivningen, og kan i alvorlige tilfælde politianmelde virksomheder.
  4. Rådgivning og vejledning – Myndigheden giver råd og vejledning til forbrugerne om deres rettigheder og muligheder i forbindelse med køb og handel.

Hvilke klager behandler Forbrugerombudsmanden?

Forbrugerombudsmanden modtager og behandler klager fra forbrugere om en række forskellige emner og sager, herunder;

  • Klager over vildledende eller urigtig markedsføring, herunder fejlagtige oplysninger om produkter eller tjenester.
  • Klager over urimelige aftalevilkår i kontrakter, herunder skjulte og uklare vilkår.
  • Klager over snyd med priser,eks. vildledende tilbud eller skjulte gebyrer.
  • Klager over mangelfulde produkter eller tjenester, der er mangelfulde eller ikke lever op til forventningerne.
  • Klager over dårlig kundeservice, herunder manglende eller dårlig kommunikation med virksomheder.
  • Klager over overtrædelse af Forbrugerbeskyttelsesloven, Betalingsloven eller andre relevante regler, f.eks. spam eller ønskede opkald til forbrugere.

Vil du klage?

Hvis du ønsker at indgive en klage til Forbrugerombudsmanden, er der forskellige måder at gøre det på. På Forbrugerombudsmandens hjemmeside finder du tre forskellige valgmuligheder for at indsende klage. Afhængigt af dit valg kan du enten indsende en klage via e-mail eller udfylde en klageformular på hjemmesiden.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.