Forbrugeraftale

En juridisk bindende aftale mellem en forbruger og en erhvervsdrivende eller sælger af en vare eller tjenesteydelse. En forbrugeraftale kan være mundtlig eller skriftlig, og den vil normalt angive vilkårene og betingelserne for købet eller brugen af varen eller tjenesteydelsen.

Forbrugeraftaleloven 

Forbrugeraftaler er reguleret af Forbrugeraftaleloven, der fastsætter de overordnede regler og betingelser for en rimelig og fair aftale mellem parterne. Formålet med loven er at beskytte forbrugere mod erhvervsdrivende urimelige vilkår og praksisser. Loven fastsætter også en række bestemmelser om oplysningspligt. Den erhvervsdrivende er pålagt at oplyse forbrugeren om;

  • Væsentlige egenskaber ved den solgte vare eller tjenesteydelse.
  • Den samlede pris inklusive eventuelle afgifter og gebyrer.
  • Betalingsbetingelser og betalingsmåde.
  • Leveringsbetingelser og -tidspunkt.
  • Fortrydelsesret og vilkår herfor.
  • Eventuelle begrænsninger i ansvar og reklamationsret.

Klage

Hvis der er fastsat urimelige eller vildledende betingelser i en forbrugeraftale, kan forbrugeren indgive klage til Forbrugerombudsmanden. Hvis vilkåret anses for urimeligt, kan det tilsidesættes eller ændres. Den erhvervsdrivende kan blive pålagt erstatning og ophævelse af aftalen. I værste fald kan det få strafferetlige sanktioner i form af bedrageri og vildledning.

Relaterede ord

E-handelslov

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.