Markedsføring

Markedsføring er en betegnelse for alle de aktiviteter, en virksomhed foretager for at promovere og markedsføre sine produkter, tjenesteydelser eller mærker. Det omfatter en bred vifte af aktiviteter, herunder markedsundersøgelser, produktudvikling, prisfastsættelse, reklame, salgsfremmende aktiviteter, distribution og kundeservice.

Markedsføring

Hvad er markedsføring?

Markedsføring refererer til de aktiviteter, strategier og processer, som en virksomhed anvender til at promovere, markedsføre og sælge sine produkter eller tjenesteydelser til potentielle kunder. Det omfatter en bred vifte af aktiviteter, herunder markedsundersøgelser, produktudvikling, prisfastsættelse, reklame, salgsfremmende aktiviteter, distribution, branding og kundeservice.

Formål

Formålet med markedsføring er at skabe kendskab, interesse og efterspørgsel efter virksomhedens produkter eller tjenesteydelser. Markedsføringen sigter mod at nå ud til målgruppen, kommunikere værdien af produkterne eller tjenesteydelserne, differentiere sig fra konkurrenterne og tilskynde til køb eller handling hos potentielle kunder.

Hvad indebærer markedsføring?

Markedsføring indebærer at opbygge og vedligeholde relationer med kunderne gennem effektiv kommunikation, kundetilfredshed og løbende support. Det handler om at forstå kundernes behov og ønsker, segmentere markedet, udvikle passende markedsføringsstrategier og kanaler, og kontinuerligt evaluere og tilpasse sig markedets krav og ændringer.

Hvilke medier bruges til markedsføring?

Markedsføring kan omfatte en bred vifte af medier og kanaler, som virksomheder bruger til at nå ud til deres målgruppe. Herunder er nogle af de mest almindelige medier.

Trykte medier:

 • Aviser – Annoncering i trykte aviser er en traditionel form for markedsføring, hvor virksomheder kan nå ud til en bredere målgruppe.
 • Flyers og brochurer – Disse trykte materialer distribueres direkte til potentielle kunder og indeholder information om virksomhedens tilbud.
 • Plakater – Plakater kan placeres på strategiske steder som butiksfacader, offentlige områder eller events for at skabe opmærksomhed omkring virksomheden eller et bestemt produkt.
 • Fagblade og dagblade – Annoncering i fagblade eller dagblade er en effektiv måde at nå ud til en specifik målgruppe eller et bredere publikum.

Digitale medier:

 • Sociale medier – Platforme som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn og YouTube bruges til at engagere og nå ud til målgruppen gennem indhold, annoncer og interaktion.
 • Hjemmesider – Virksomhedens eget website fungerer som et centralt sted for information, produktpræsentation, e-handel og kontakt med kunderne.
 • E-mail-marketing og nyhedsbreve – Virksomheder kan sende målrettede e-mails og nyhedsbreve til deres eksisterende eller potentielle kunder for at opbygge relationer, dele opdateringer og tilbyde særlige tilbud.
 • Digitale annoncer – Det omfatter displayannoncer, søgemaskineannoncer (SEM), bannerannoncer og videoannoncer på forskellige online-platforme.
 • Influencer marketing – Virksomheder kan samarbejde med influencere eller personer med stor følgerskare på sociale medier for at fremme deres produkter eller tjenester.

Bemærk, at denne liste ikke er udtømmende, og der er mange andre former for medier og kanaler til markedsføring både inden for de trykte og digitale kategorier. Valg af medier afhænger af målgruppen, budgettet og virksomhedens specifikke mål og strategi.

Markedsføringsloven

Markedsføring er reguleret i Markedsføringsloven, der fastlægger regler og krav for kommerciel markedsføring og reklameaktiviteter. Loven beskriver, hvordan virksomheder og organisationer skal optræde fair, ærligt og etisk i deres markedsføringstiltag for at beskytte forbrugerne og sikre en sund konkurrence på markedet.

Bestemmelserne i Markedsføringsloven omfatter blandt andet:

 • Forbud mod vildledende og urimelig markedsføring, herunder falske eller vildledende udsagn om produkter eller tjenesteydelser.
 • Krav til ærlig og klar præsentation af oplysninger om priser, gebyrer, vilkår og betingelser.
 • Beskyttelse mod aggressiv markedsføring og uønsket reklame, herunder spam-e-mails og telefonopkald.
 • Regler for reklame rettet mod børn og unge.
 • Krav til reklame for særlige produktkategorier som alkohol, tobak, medicin og fødevarer.
 • Beskyttelse af forbrugerrettigheder og mulighed for klager over urimelig markedsføring.

Det er vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på markedsføringslovens krav og følge dem nøje for at undgå juridiske problemer og opretholde et godt omdømme. Det anbefales at konsultere en juridisk rådgiver eller specialister inden for markedsføringsloven for at sikre overholdelse af reglerne.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.