Prisfastsættelse

Prisfastsættelse er en metode til at bestemme den pris, som en virksomhed vil opkræve for sine varer eller tjenester. Prisen på en vare eller ydelse kan være baseret på en række faktorer, herunder omkostninger ved produktion, efterspørgsel og udbud på markedet, konkurrenceniveau, målgruppens betalingsvilje, priselasticitet m.fl.

Hvad er prisfastsættelse?

Prisfastsættelse er en systematisk tilgang til at bestemme værdien af et produkt eller en service. Målet er at maksimere overskuddet ved at finde det rette prisniveau, som tiltrækker kunder samtidig med at dække virksomhedens produktionsomkostninger.

Hvordan finder man den rigtige pris?

Når en virksomhed skal finde den rigtige pris for sit produkt, kan den tage udgangspunkt i tre grundlæggende metoder:

  • Omkostningsbaseret prisfastsættelse
  • Værdibaseret prisfastsættelse
  • Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Omkostningsbaseret prisfastsættelse

Denne metode indebærer, at virksomheden fastsætter prisen baseret på produktionsomkostningerne. Alle omkostninger forbundet med produktionen beregnes, herunder materialer, arbejdskraft og andre udgifter. Derefter tilføjes en fortjeneste for at sikre virksomhedens indtjening. Denne tilgang er direkte og enkel, da den anvender interne data og omkostningsanalyser til at fastsætte prisen.

Ved at benytte omkostningsbaseret prisfastsættelse kan virksomheder sikre, at varens salgspris som minimum reflekterer den økonomiske værdi af ressourcer brugt på varens frembringelse.  

Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse

Denne tilgang involverer to nøglemetoder, herunder psykologisk prisfastsættelse og beregning af priselasticitet.

Psykologisk prisfastsættelse udnytter forbrugernes opfattelse af prisens værdi ved at anvende priser som 99,95 kr. i stedet for et rundt tal som 100 kr.

Priselasticitet fokuserer på, hvor meget efterspørgslen på et produkt ændrer sig i forhold til prisændringer. Ved at analysere priselasticiteten kan virksomhederne bestemme den optimale pris, der maksimerer indtjeningen uden at miste mange kunder.

Konkurrencebaseret prisfastsættelse

Denne tilgang involverer en løbende positionering i forhold til markedskonkurrenterne.  Virksomheden fastsætter prisen tæt op ad konkurrenternes og udfører markedsanalyser samt konkurrenceanalyser for at reflektere markedets dynamik. Det er vigtigt at finde den rette balance mellem pris og efterspørgsel for at undgå priskrig mellem konkurrenterne.