Priselasticitet

Priselasticitet er et økonomisk mål, der beskriver forholdet mellem en prisændring og den tilhørende ændring i efterspørgslens mængde. Med andre ord er det en metode til at vurdere, hvor følsom efterspørgslen er over for prisændringer og dermed finde den passende pris for et produkt.

Hvad er priselasticitet?

Priselasticitet er et begreb inden for økonomi, der måler, hvor følsom efterspørgslen eller udbuddet af et produkt er over for prisændringer. Priselasticiteten kan være enten elastisk, neutral eller uelastisk, afhængigt af hvor meget efterspørgslen eller udbuddet ændrer sig i forhold til ændringer i prisen.

 • Elastisk: Efterspørgslen er elastisk, hvis resultatet af udregningen er mindre end -1. Dette betyder, at en relativ lille ændring i prisen vil medføre en forholdsvis større ændring i efterspørgslen. Produkter med elastisk efterspørgsel er ofte ikke essentielle, eller har de mange substitutter til rådighed.
 • Neutral: Efterspørgslen er neutral, hvis resultatet af udregningen giver præcis -1. Dette indikerer, at ændringer i prisen resulterer i tilsvarende procentvise ændringer i efterspørgslen. Produkter med neutral efterspørgsel har en perfekt proportionel reaktion på prisændringer.
 • Uelastisk: Efterspørgslen er uelastisk, hvis resultatet ligger mellem -1 og 0. Dette indebærer, at ændringer o prisen fører til en mindre procentvis ændring i efterspørgslen. Produkter med uelastisk efterspørgsel er typisk nødvendige varer eller tjenester, hvor forbrugerne ikke har mange alternativer, eller hvor efterspørgslen er baseret på behovsniveau snarere en prisændring.

Eksempel:

Når benzin stiger i pris, påvirker det ofte ikke forbruget, fordi mange mennesker er afhængige af transport til deres daglige rutiner. Selv med stigende priser vil forbrugere forblive tro mod deres normale forbrugsmønster af benzin. Dette viser en lav priselasticitet, hvilket er typisk for uundværlige varer, der spiller en central rolle i forbrugernes liv.

Hvis prisen på økologiske fødevarer stiger betydeligt, vil forbrugerne muligvis reagere ved at søge billigere alternativer som ikke-økologiske varer for at opfylde deres behov og budget. Dette viser en elastisk efterspørgsel, hvor ændringer i prisen har en betydelig indvirkning på mængden af økologiske fødevarer, der købes.

Hvordan beregnes priselasticitet?

Priselasticitet beregnes ved at dividere procentdelen af ændringen i mængden af et produkt (efterspørgsel eller udbud) med procentdelen af ændringen i prisen på dette produkt.

Dette kan illustreres med følgende formel:

Priselasticitet = (Mængdeændring angivet i procent) / (Prisændring angivet i procent)

Eksempel på udregning

Prisen på æbler stiger fra 12 kr. til 15 kr. pr. kilo, hvilket er en prisstigning på 25 %. Lad os sige, at den oprindelige mængde æbler, folk købte, var 200 kg.

Vi skal nu bruge formlen til priselasticitet:

Mængdeændringen er den ændring i mængden af æbler købt, når prisen stiger fra 12 kr. til 15 kr. pr. kilo.

Lad os sige, at den nye mængde æbler, folk køber, er 160 kg, så er ændringen i mængden:

 1. Mængdeændring angivet i procent = ((160 kg – 200 kg) / 200 kg) x 100 %
 2. Mængdeændring angivet i procent = (-40 kg/200 kg) x 100 %
 3. Mængdeændring angivet i procent = -20 %

Prisændringen er den procentvise stigning i prisen på æbler:

 1. Prisændring i procent = (15 kr. – 12 kr.) / 12 kr. x 100 %
 2. Prisændring i procent = (3 kr. / 12 kr.) x 100 %
 3. Prisændring i procent = 25 %

Nu kan vi sætte disse værdier ind i formlen:

Priselasticitet =  (-20 %) / (25 %)

Priselasticitet = -0,8

Dette tal indikerer en uelastisk efterspørgsel til æbler.

Elasticitetsmålets betydning

Priselasticitet har stor betydning for virksomheder og staten i økonomisk analyse og beslutningstagning.

 1. Forudsigelse af efterspørgselsændringer – Priselasticiteten hjælper virksomheder med at forudsige, hvordan ændringer i prisen på deres produkter vil påvirke efterspørgslen.
 2. Optimering af indtægter – Ved at forstå priselasticiteten kan virksomheder identificere det optimale prisniveau og derved maksimere indtægterne.
 3. Produktdifferentiering og konkurrence – Priselasticiteten kan påvirke virksomhedens evne til at differentiere sit produkt fra konkurrenterne. Hvis efterspørgslen er elastisk, vil forbrugerne være mere tilbøjelige til at skifte til konkurrenternes produkt.
 4. Beslutning om beskatning og regulering – Priselasticiteten spiller en rolle i beslutninger om beskatning og regulering af varer og tjenester. Varer med en uelastisk efterspørgsel (uundværlige varer), kan være mere modstandsdygtige over for skatteforhøjelser og afgifter.
 5. Udformningen af en politisk udformning – Priselasticiteten er også relevant for politikudformning på makroøkonomisk niveau. Det hjælper statslige organismer til at forudsige de potentielle virkninger af prisstigninger som følge af inflation eller politiske beslutninger.