Efterspørgsel

Efterspørgsel refererer til den mængde af et produkt eller en tjeneste, som forbrugerne eller markedet som helhed har interesse i. Det er en central faktor inden for økonomi og markedsdynamik, da det bestemmer, hvor meget af en vare eller tjeneste der vil blive solgt ved forskellige prisniveauer.

Hvad er efterspørgsel?

Efterspørgsel er et økonomisk begreb, der beskriver den mængde af en vare eller tjenesteydelse, som forbrugerne er villige til at købe til en given pris og på et givent tidspunkt. Det kan også referere til den samlede efterspørgsel på en vare eller tjenesteydelse på markedet.

Eksempler:

Elcykler har oplevet stigende popularitet i Danmark.

Smartphones har en enorm efterspørgsel over hele verden, inklusive Danmark.

Udbud vs. Efterspørgsel

I modsætning til efterspørgsel optræder udbud, der i samspil udgør fundamentet for markedsøkonomien og prisdannelsen. Udbud refererer til den mængde af en vare eller tjeneste, som producenter er villige og i stand til at tilbyde på markedet til en given pris og inden for en bestemt tidsramme.

Markeder forsøger normalt at finde et balancepunkt, hvor udbud og efterspørgsel mødes for at bestemme prisen og mængden af varer og tjenester, der handles. Dette kaldes ligevægtspunktet.

Hvilke tendenser påvirker efterspørgslen?

Efterspørgsel påvirkes af en række faktorer, herunder;

 • pris
 • Indkomst
 • Forbrugertendenser
 • Præferencer
 • Markedsforhold

Generelt set, når priserne falder, kan efterspørgslen tendens til at stige, og når priserne stiger, kan efterspørgslen falde. Øget indkomst hos forbrugerne kan også øge efterspørgslen efter visse varer og tjenester, mens ændringer i præferencer og tendenser også kan påvirke, hvad folk ønsker at købe.

Hvordan kan man måle efterspørgsel?

Der er flere forskellige måder at måle efterspørgslen på, og her er nogle af de mest almindelige metoder:

 1. Markedsundersøgelser –Det kan gøres gennem spørgeskemaer, interviews eller fokusgrupper. Disse metoder giver mulighed for at indsamle data om forbrugernes præferencer, behov og købsvaner.
 2. Salgsdata – Ved at analysere salgsdata kan virksomhederne få en idé om efterspørgslen. Ved at se på salgsudviklingen over tid kan virksomhederne identificere tendenser og mønstre i efterspørgslen.
 3. Konkurrentanalyse – Ved at analysere konkurrenternes salg og markedsandel kan virksomheder få en indikation af efterspørgslen i markedet.
 4. Sociale medier og online aktivitet – Ved at overvåge sociale medier og online aktivitet kan virksomheder få en idé om efterspørgslen.
 5. Kundeanmeldelser og feedback – Med kundeanmeldelser kan virksomheder få indsigt i, hvad forbrugerne synes om deres produkter eller tjenester og identificere eventuelle behov eller ønsker, der ikke er blevet opfyldt.

Fordele ved måling af efterspørgslen

Målinger af efterspørgslen kan være nyttige for virksomheder på flere måder:

 • Produktudvikling – Analyser af efterspørgslen guider udviklingen af nye eller forbedrede produkter, der matcher markedets behov.
 • Markedsføringog reklame – Efterspørgselsmålinger skræddersyr Markedsføring og reklame til målgruppen, effektivt udnyttende budgettet.
 • Prissætning – Ved at forstå efterspørgslen kan virksomhederne fastsætte prisen optimalt. Hvis efterspørgslen er høj, kan en højere pris være berettiget, mens lav efterspørgsel måske kræver en mere konkurrencevenlig pris.
 • Lagerstyring – Præcis efterspørgselsforudsigelse forbedrer lagerstyring, undgår overskud eller mangel.
 • Forretningsstrategi – Efterspørgselsanalyse styrer produktporteføljejustering og investeringer efter behov.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.