Opsigelse

Opsigelse er en juridisk handling, der indebærer at afslutte et ansættelsesforhold fra arbejdstagerens side – Og her er det vigtigt at kende pligter og rettigheder. Denne artikel vil give en informativ guide til at forstå og håndtere en opsigelse korrekt.

Hvad er en opsigelse?

En opsigelse er en skriftlig meddelelse, der formelt afslutter et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Det kan enten være en opsigelse fra arbejdsgiverens side (afskedigelse) eller en opsigelse fra arbejdstagerens side (afskedigelse af sig selv).

Hvordan skriver man en opsigelse?

En opsigelse skal være skriftlig og indeholde visse vigtige oplysninger. Den bør altid omfatte:

  • Datoen for opsigelsen
  • Modtagerens navn og kontaktoplysninger
  • Navn og kontaktoplysninger
  • En klar erklæring om, opsigelse af ansættelsesforholdet
  • Angivelse af opsigelsesperioden i henhold til gældende regler
  • Eventuelle yderligere oplysninger eller krav i henhold til ansættelseskontrakten eller lovgivningen.

Derudover bør den skriftlige opsigelse indeholde en professionel og høflig tone.

Opsigelsesvarsel

Længden af et opsigelsesvarsel afhænger af flere forhold herunder, ansættelsesforholds varighed og de gældende arbejdsmarkedsregler. Det er vigtigt at konsultere din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller gældende lovgivning for at få specifikke oplysninger om opsigelsesvarsler i din situation.

Har du allerede opsagt din stilling, eller overvejer du at gøre det? Så læs mere om, hvordan dine rettigheder og pligter her.

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.