Familieforsikring

En familieforsikring er en vigtig investering for enhver familie, da den dækker skader og tab i forbindelse med en bred vifte af hjemlige begivenheder, såsom indbrud, brand, vandskade og ansvar for tredjeparter.

Hvad er en familieforsikring?

En familieforsikring, også benævnt som indboforsikring er en type forsikring, der dækker forskellige typer af skader og tab. Sådan en forsikring dækker normalt både husstandens ejendele, bygninger og indbo. Det er vigtigt at bemærke, at en familieforsikring ikke er det samme som personforsikringer.

Hvad dækker en familieforsikring?

Dækningen i en familieforsikring kan variere afhængigt af forsikringsselskabet og de specifikke betingelser i policen. Generelt dækker en familieforsikring typisk følgende;

  • Skader på bygninger og indbo forårsaget af brand, eksplosion, vandskade, tyveri, hærværk og naturkatastrofer (som storm, oversvømmelse, jordskælv og lynnedslag).
  • Ansvar over for tredjepart, hvis en person kommer til skade på ens ejendom, eller hvis man ved en fejl forårsager skade på en andens ejendom.
  • Retshjælp og økonomisk støtte i forbindelse med retssager.

Priser

Prisen på en familieforsikring afhænger af en række faktorer, herunder størrelsen og placeringen af ens hjem, dækningens omfang og forsikringsselskabet. Forsikringsselskaber vil typisk tilbyde sammensætning af flere forskellige forsikringstyper til fordelagtige priser.

Opmærksomhedspunkter

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan være forskellige undtagelser og betingelser i policen. Når man skal tegne en familieforsikring bør man som minimum at være opmærksom på;

  • Hvad policen dækker og ikke dækker?
  • Om der er en selvrisiko, og hvor stor selvrisikoen er?
  • Om der stilles krav i policen, som man skal opfylde for at få dækning?

Det er altid en god idé at undersøge forskellige forsikringsselskabers tilbud og sammenligne priser og betingelser, inden man vælger en familieforsikring.

Relaterede ord

Byggeskadeforsikring
Ejerskifteforsikring
Erhvervsansvarsforsikring

Indholdet på denne side udgør ikke juridisk rådgivning. Indholdet er udelukkende beregnet til informationsformål, og bør ikke anvendes som erstatning for professionel juridisk rådgivning. Læs mere i handelsbetingelserne her.